Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev prezidenta republiky…


Projev prezidenta republiky Václava Klause u příležitosti státní návštěvy Uzbecké republiky

Projevy a vystoupení, 13. 9. 2004

Vážený pane prezidente, vážené dámy, vážení pánové,

přijíždím na návštěvu Vaší země jako první prezident České republiky a jsem přesvědčen, že je to v našich vzájemných vztazích skutečně historická chvíle. I když v minulosti mezi našimi zeměmi kontakty existovaly, teprve poslední desetiletí nám dalo příležitost rozvíjet vzájemné vztahy přímo, jako dva suverénní státy. Vzpomínám, vážený pane prezidente, na Vaši návštěvu v Praze v roce 1997, kdy jsem měl tu čest přivítat Vás jako předseda vlády. Od té doby obě naše země zaznamenaly viditelný rozvoj a v politické, hospodářské i kulturní oblasti vznikla nová témata a nové příležitosti, které zasluhují zintenzívnit vzájemný dialog a které nabízejí prostor pro spolupráci. Proto Vám chci jménem svým i jménem české delegace poděkovat za pozvání a za pohostinnost, s níž jsme u Vás byli přijati.

Uzbekistán je zemí s tisíciletou historií a kulturní tradicí, zemí, která byla vždy ve své historii křižovatkou kulturních vlivů, zemí, kde se potkával Západ s Východem. V dobách, kdy Evropa byla ještě na úsvitu svých dějin, byla na Vašem území vysoká kultura. Víme, že historie k Vám vždy nebyla milosrdná a v tomto ohledu jsme měli podobný osud. Alexandr Makedonský, arabské a čínské armády, Čingischán a řada dalších válečníků, stejně jako později evropské koloniální velmoci, ti všichni usilovali o ovládnutí Vaší země. Přinesli jí válečné útrapy, ale také často nové hodnoty a kulturní podněty. Po staletí si Vaše země, ležící na tzv. hedvábné stezce z Evropy do Číny, uchovávala mimořádný strategický význam a současnost na tom nic nezmění. Proto i dnes s velkým zájmem sledujeme rozvoj Vaší země, která hraje mimořádně důležitou stabilizující roli v sousedství jednoho z krizových bodů současného světa – válkami těžce zkoušeného Afghánistánu.

Vývoj v této zemi nám ukázal, jak je dnešní svět propojen, jak je úsilí o stabilitu a mírový vývoj ve světě nedělitelné, jak je nebezpečný vývoj i ve zdánlivě odlehlých oblastech světa schopen ohrozit i země na opačném konci naší planety. Česká republika proto aktivně podporuje úsilí mezinárodního společenství o vyřešení afghánské krize a český vojenský kontingent je součástí mezinárodních sil, které v Afghánistánu působí. Mezinárodní terorismus považujeme za vážnou hrozbu a víme, že i pro Vás je velmi vážným bezpečnostním rizikem. Jako členská země NATO oceňujeme podporu a partnerství, které Vaše vláda Alianci v této oblasti poskytuje.

Jsem přesvědčen, že tato politická a vojenská spolupráce je dobrým východiskem i pro rozvoj spolupráce ekonomické. Uzbekistán je země s ohromným potenciálem hospodářského rozvoje. Jsem přesvědčen, že české firmy mohou Vašemu ekonomickému rozvoji přispět a úspěšně navázat na tradici kontaktů z minulých dob. Proto mou delegaci na této návštěvě doprovází mise předních českých podnikatelů, kteří jsou připraveni hledat se svými uzbeckými partnery nové příležitosti pro obchod i investice. Od května tohoto roku je Česká republika členem Evropské unie. Účast v evropské integraci Česká republika nechápe jako náhražku rozvoje vztahů s ostatními státy světa. Je i příležitostí k aktivnějšímu partnerství se zeměmi mimo EU a my budeme usilovat o to, aby Evropská unie byla otevřenější i pro naše partnery z ostatních částí světa.

Vážený pane prezidente, jsem přesvědčen, že tato návštěva by měla být impulsem k většímu vzájemnému poznávání, impulsem k navazování přímých, nezprostředkovaných styků na politické, hospodářské, kulturní i mezilidské úrovni. Jsem velmi rád, že budu mít příležitost navštívit vedle Taškentu ve Vaší zemi i další místa, především světoznámé památky Buchary a Samarkandu, které patří ke světovému kulturnímu dědictví. Jejich příklad dává jasné poučení i pro válečníky současnosti – vítězství Tamerlánových armád zavála historie, ale dílo jeho stavitelů a řemeslníků - nádherná mauzolea, mešity a medresy - přežilo a těší se obdivu světa. Proto bych si přál, aby radikálům v okolí Vaší země nebyli příkladem válečníci, ale jiná velká postava Vaší historie - slavný astronom Ulugh-bek, který se svými astronomickými tabulkami navěky zapsal do dějin světové vědy. Svět i Váš region by nepochybně byl bezpečnější a měl by větší šanci na pokrok a prosperitu.

Přeji Vám, vážený pane prezidente, aby se Vaše země úspěšně rozvíjela, aby byla stabilní a demokratická, a aby byla obklopená dobrými sousedy. Přeji Vám a Vašim spoluobčanům spokojenost a zdraví.

Václav Klaus, Uzbecká republika, Taškent, 13.9.2004

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu