Klaus.cz


Hlavní strana » Co Klaus neřekl » Co Klaus neřekl – dementi č. 1


Co Klaus neřekl – dementi č. 1

Co Klaus neřekl, 12. 9. 2005

ČTK v průběhu víkendu šířila zprávy, že prezident republiky „kritizoval nevládní organizace NGO a přirovnal je ke komunistické ideologii“. Mám strach, že se jedná o kouzlo nechtěného nebo o problém s překladem z angličtiny. Na konferenci PepsiCo jsem zmínil, že lidé u nás po pádu komunismu očekávali „miracles from democracy“ (zázraky od demokracie), což se samozřejmě nemohlo stát. Pokračoval jsem větou: „As a consequence, some of them listen eagerly to the preachers of civic society (or communitarism) and of NGO´ism and begin to mistrust the parliamentary system“ (Důsledkem toho je to, že někteří z nich horlivě naslouchají věrozvěstům občanské společnosti (nebo komunitarismu) a NGOismu a začínají nedůvěřovat parlamentnímu systému).

V celém mém projevu zkratka NGO jinde použita nebyla. Nespletl si zpravodaj ČTK slovo komunismus se slovem komunitarismus, což je převážně americká verze konceptu občanské společnosti? Navíc dodávám, což je ale extenzí mého záměru pouze dementovat, že jsem ve svém projevu nemluvil nikdy o žádné NGO, ale o NGOismu jako o jedné ze soudobých módních ideologií, kterou já nesdílím.

Václav Klaus, 12.9.2005

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu