Klaus.cz


Hlavní strana » Co Klaus neřekl » Co Klaus, resp. Dlouhý neřekl…


Co Klaus, resp. Dlouhý neřekl – dementi č. 15

Co Klaus neřekl, 31. 5. 2006

V Reflexu (ze čtvrtka 18. května 2006) jsem se s úžasem v rozhovoru redaktorů Čermáka a Šímy s Vladimírem Dlouhým dočetl, že jsem byl svým dlouholetým kolegou v Akademii věd a později ve vládě titulován slovem „politický šíbr“.

Bylo možné předpokládat dvě věci. Buď tento výrok Vladimír Dlouhý opravdu použil a nebo mu ho vsunuli do úst pánové Čermák a Šíma. Třetí variantu jsem si představit neuměl, zásah vydavatele či redakce do textu rozhovoru bez vědomí trojice pánů Dlouhý, Čermák a Šíma se mi zdál velmi nepravděpodobný.

Ukázalo se, že pravdivá byla varianta druhá. Vladimír Dlouhý tento termín nepoužil, což v e-mailu ze dne 19. 5. explicitně potvrdil i M. Čermák. Tento fakt se mi zdá téměř neuvěřitelný, protože se jedná o tak citlivý a silný výrok, navíc o prezidentu republiky, že si vůbec nedovedu představit, že by se záměna mohla provést omylem, ledabylostí, nepozorností nebo nevědomostí. Muselo jít o záměr, a pak se jedná o novinářskou manipulaci přesahující běžné chápání.

Vladimír Dlouhý použil v rozhovoru výraz „political master“, což určitě není v českém jazyce šíbr. Podle Anglicko-českého ekonomického slovníku (Victoria Publishing, 2000) je master – mistr, učitel, zaměstnavatel, pán, přednosta, kapitán, atd…, neboli určitě ne šíbr a navíc všechny tyto české významy mají pozitivní a nikoli negativní konotaci. Znovu opakuji, že muselo jít o záměr autorů rozhovoru tuto zcela zásadní záměnu slov provést.

Nejhorší ze všeho je výklad M. Čermáka, který v citovaném e-mailu zaslal V. Dlouhému. Výraz political master se mu zdál „nesrozumitelný. Hledal jsem proto nejbližší vhodný výraz a zdálo se mi trefné použít celkem běžné slovo šíbr.“ Nad tímto výkladem rozum zůstává stát. M. Čermák navíc nabízel dvě možná řešení. Buď nad tím mávneme rukou a nebo „dáme do příštího čísla krátké upřesnění“. Myslím, že i toto prozrazuje všechno. M. Čermák hovoří, opět jistě ne náhodou, o „upřesnění“. Soudný čtenář těchto řádek jistě ví, že nejde o upřesnění, ale o naprosto zásadní změnu. Navíc by očekával od pánů Čermáka a Šímy alespoň elementární pokání. To by ale asi očekával moc.

Václav Klaus, 31. května 2006

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu