Klaus.cz


Hlavní strana » Články a eseje » Ucházím se o funkci prezidenta


Ucházím se o funkci prezidenta

Články a eseje, 15. 1. 2003

Postavení prezidenta republiky a rozsah jeho působnosti a vlivu na veřejné dění nejsou u nás ani zdaleka dány pouze ústavou. Do značné míry se v nich odráží i to, co funkci hlavy státu daly takové mimořádné osobnosti jako Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš a Václav Havel. Tedy lidé, kteří měli vizi, kteří věřili v demokracii a svobodu a kteří se nebáli svou pravdu a názory prosazovat ani tehdy, kdy naráželi na nepochopení, nespravedlivou kritiku či dokonce otevřenou nenávist. I díky nim je v české veřejnosti funkce prezidenta republiky - bez ohledu na skutečný rozsah jeho formálních pravomocí - spojena s představou silné osobnosti, schopné zemi nejen reprezentovat, ale také jí jako široce uznávaná autorita stát v čele.

Zda tato očekávání naplňuji já, musí posoudit jiní. Ve vrcholné politice působím od roku 1989. Nezanedbatelným způsobem jsem přispěl k postkomunistické obnově naší země. Před deseti lety jsem stál u zrodu České republiky a následně i u všech významných událostí její existence. Velká většina lidí mě dobře zná. Jsem člověk, který má pevné názory a který je vždy říká nahlas. Dlouhá léta jsem byl předsedou velké politické strany a ze všech sil jsem bojoval za její politický úspěch a za prosazení myšlenek, které celý život zastávám. Střetával jsem se při tom s těmi, kteří mají jiné názory a jinou politickou příslušnost, ale nepovažoval jsem je nikdy za své nepřátele. Stal-li bych se prezidentem republiky, své názory bych  neměnil. Dále bych bojoval za posílení občanské svobody a demokracie v naší zemi a při všech příležitostech bych prosazoval její zájmy. Vždy bych při tom respektoval ústavu, zákony i vůli občanů. Vždy by mi šlo o spravedlnost, o dodržování férových pravidel hry a o úctu k partnerům.

Mezi českými demokratickými prezidenty byly silné, trochu nepoddajné osobnosti s nespornou autoritou. Mou ambicí by bylo k této tradici něco přidat. Funkci prezidenta republiky bych chtěl zbavit jistého polomonarchistického nánosu, který na ní po celých 85 let lpí a její výkon bych chtěl zcivilnit a přiblížit občanům i moderní době. Je mi zcela cizí představa prezidenta jako hlavy neformální politické strany prosazující se proti vládě a demokraticky zvolenému Parlamentu. Je mi cizí představa prezidenta-mentora.

Na prvním místě vidím službu naší vlasti a všem jejím občanům.

 

Václav Klaus, Mladá fronta Dnes, 15.1.2003

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu