Klaus.cz


Hlavní strana » Ekonomické texty » Evropská ekonomika a euro


Evropská ekonomika a euro

Ekonomické texty, 18. 1. 2002

Euro bylo v jedenácti zemích Evropy zavedeno bez jakýchkoli potíží a evropští propagandisté nad tím jásají. Lidé žijící v zemi, která bez mnohaletých příprav v únoru 1993 zcela bezproblémově a bezbolestně z jedné koruny vytvořila koruny dvě (českou a slovenskou), vědí, že technická změna tohoto typu žádným velkým problémem není. Vědí, že při tomto manévru jde o něco jiného. Vědí, že dvěma odlišným ekonomikám nevyhovuje jedna měna, jedna kursová politika, jedna úroková politika, stejné pohyby množství peněz v ekonomice. Vědí, že se tím něco ztrácí, i když i něco získává.

Vědí to např. i obyvatelé Argentiny. Pochopili, že zrušení centrální banky a vytvoření měnového úřadu (tzv. currency board) před deseti lety v něčem krátkodobě pomohlo, ale že to dlouhodobě Argentinu téměř zničilo, protože ekonomika Argentiny a USA nejsou stejné a proto neměly být sevřeny do stejné měnové kazajky. I Italové vědí, že je i po celé století existence jedné měny jih Itálie úplně jiný než sever, že je tam jiná životní úroveň a že je tam třikrát až čtyřikrát vyšší nezaměstnanost. I Němci vědí, že sjednocení měny nesjednotilo ekonomiku, že je v bývalém NDR nezaměstnanost 2x až 3x vyšší než v bývalém západním Německu a že tam ekonomika nefunguje, i přes obrovské finanční přesuny, které tam více než jedno desetiletí putují.

Právě v tom je celý problém eura. Ne v tom, fungují-li automaty na cigarety či bankomaty bezchybně hned druhý den po jeho zavedení. Euro má samozřejmě své náklady a rizika, ale i své přínosy a pozitivní efekty. Jde jen a jedině o to, aby bylo o obou stránkách této evropské mince hovořeno stejně a ne jen o jedné z nich.

Nikdo nepochybuje o tom, že euro bude znamenat úsporu transakčních nákladů (např. poplatky za směnu valut), racionalizaci výdajů a zpřehlednění cen, snížení měnového rizika (omezí se nebezpečí nečekaného zhodnocování či znehodnocování měny). Všechny tyto výhody byly v masivních proevropských kampaních zdůrazňovány více než dostatečně.

Málo se ale mluví o nevýhodách. Zavedením jedné měny mizí mezi jedenácti měnami měnový kurs. Je to dobře nebo špatně? Kurs je jedna z důležitých ekonomických veličin, je to cena. Je to obvykle veličina proměnná, nikoli fixní konstanta. Aspoň tak tomu po desetiletí či staletí bylo. Ekonomové vědí, že ideálem by byla kombinace krátkodobé kursové stability a dlouhodobé flexibility a že - symetricky - nebezpečná je krátkodobá nestabilita a dlouhodobá zafixovanost kursu. Čili, nepřetržitě se hledá systém, který má obě výhody - minimalizuje krátkodobé výkyvy kursu, ale umožňuje jeho dlouhodobou změnu.

Aby byla docílena krátkodobá stabilita, byla vymyšlena celá řada měnových uspořádání na bázi fixace kursů. Celý poválečný, tzv. bretton-woodský systém byl založen na systému fixních kursů (a vydržel téměř čtvrt století). Pak byl v Evropě pár let zkoušen systém "had v tunelu" (kurs se mohl pohybovat jen málo, jako auto v tunelu), ale i ten vydržel jen krátce. Dalším pokusem byl podobně koncipovaný Evropský měnový systém (EMS), ale i ten nepřežil změny světové, evropské a hlavně německé politiky na počátku devadesátých let. Vždy se za čas ukázalo nezbytné provést v řadě zemí kursové přizpůsobení.

I euro je stejným pokusem o fixaci kursů s nadějí, že žádné další kursové přizpůsobení už nikdy nebude zapotřebí. Je to nutně založeno na hypotézách, že

-                    nedojde k odlišnému ekonomickému vývoji jednotlivých zemí (z důvodů výkyvů zahraničního obchodu, odlišné produktivity, cenového vývoje, objevení přírodních zdrojů, technického pokroku);

-                    chybějící kurs bude nahrazován dokonalou cenovou a mzdovou pružností (nahoru i dolů) a pohybem pracovních sil po celé eurozóně;

-                    eventuální rozdíly ekonomické výkonnosti budou "profinancovány" z celoevropských zdrojů.

To jsou odvážné hypotézy. Navíc vzhledem k tomu, že dojde ke ztrátě měnové suverenity (o výši úrokových sazeb, o výši inflace, o tempu růstu množství peněz) bude jejich uskutečnění ještě složitější než dosud. Euro také sníží měnovou konkurenci, protože nebude možné, aby si lidé vybírali, v které měně chtějí držet své peníze.

Tyto argumenty by měly být brány vážně. Obávám se, že tomu zatím tak není.

Václav Klaus, MF Dnes, 18.1.2002

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu