Klaus.cz


Hlavní strana » Co Klaus neřekl » Co Klaus neřekl, aneb…


Co Klaus neřekl, aneb rozhovor s panem Neffem v příloze Lidových novin – č. 8

Co Klaus neřekl, 16. 12. 2005

Na předvánoční bilanční rozhovor pro ročenku Lidových novin jsem se těšil. Chtěl jsem jistým způsobem rok 2005 zhodnotit. I vlastní průběh rozhovoru byl velmi sympatický a nemám, co bych k němu mohl říci. A už vůbec ne, něco negativního. Řadě svých přátel jsem říkal, že – i když nejsou čtenáři Lidových novin – aby si je v pátek 16. prosince alespoň výjimečně koupili.

I já jsem se těšil na přečtení rozhovoru. Když jsem si ho ale četl, měl jsem pocit, že je všechno trochu jinak. Nemohl jsem pochopit už první otázku a odpověď, které byly publikovány doslovně v této verzi:

Redaktor: Jak hodnotíte rok, který se chýlí ke konci?

V.K.: Pevně věřím tomu, že jsem neudělal pro občany České republiky nic nečekaného, nic, co by zvrátilo jejich soud o mně. Jsem politikem velmi srozumitelným, který se chová očekávaně. Věřím, že se to projevilo v celém roce. I v takové dramatické události, jakou byla vládní krize, jsem se choval velmi prezidentsky. Nedal jsem ani náznak preferencí pro kteroukoli politickou stranu nebo pro myšlenky, kterým jsem zasvětil celý život.

Divil jsem se, že bych na otázku „Jak hodnotíte rok, který se chýlí ke konci?“ mohl odpovědět tak, jak je to uvedeno, neboli, že bych na otázku o roce naší země odpověděl výrokem o sobě samém. Měl jsem pocit, že došlo buď k posunu otázky nebo odpovědi. Rozhovor byl tiskovým odborem Kanceláře prezidenta republiky natáčen na náš diktafon a ač to nikdy nedělám, nechal jsem si přepsat alespoň tuto první otázku a odpověď. Doslovný přepis z nahrávky rozhovoru je následující.

Redaktor: Mě velice zajímá, hned z kraje, Vaše hodnocení toho Vašeho třetího roku, kdy jste ve vrcholné státní funkci, zda ho pokládáte za úspěšný pro sebe?

V.K.: To jsou dvě věci. Jedna věc je hodnocení sebe sama a eventuálně, jak to vypadá pro mě a úplně jinou věcí je hodnocení tohoto roku pro Českou republiku. Já bych koncepčně nebo metodicky tyto dvě věci velmi, velmi striktně rozdělil.

Redaktor: Čili, kdybyste tedy hovořil o sobě. Co myslíte, že se Vám nejlépe povedlo a co se naopak nezdařilo.

V.K.: Pevně věřím tomu, že jsem neudělal pro občany České republiky nic nečekaného, převratného, něco co by je zklamalo nebo co by zvrátilo jejich soud o mě, který mají. Já myslím, že v tomto smyslu jsem politikem velmi srozumitelným, politikem, který se dá dobře přečíst, protože se chová očekávaně. Já věřím, že se toto projevilo i v celém roce 2005, kdy i takové dramatické události, jako byla vládní krize, která trošku nespravedlivě je na konci roku zapomenuta, přestože dominovala prvním čtyřem měsícům roku. Tak i v této době jsme se choval předpokládám, a většina občanů to přijala, velmi prezidentsky, a nedal jsem ani náznak preferencí pro politickou stranu či pro myšlenky, kterým jsem já zasvětil celý život.

Nevím, zda je k tomu třeba něco dodávat. Všimněte si mé odpovědi:“To jsou dvě věci. Jedna věc je hodnocení sebe sama…..a úplně jinou věcí je hodnocení tohoto roku pro Českou republiku…“. Pan redaktor Neff na to zareagoval slovy: „čili, kdybyste hovořil o sobě….“ a pak následuje odpověď, která byla uveřejněna – byť v mírně zkrácené podobě – v Lidových novinách.

Já to za malichernost považovat nemohu. Tento posun je součástí hry se mnou, o tom, jak se dívám na sebe sama, jak se zaobírám sám sebou, jak vidím svět kolem sebe. Proto tento posun musím považovat za zásadní. A jsem smutný z toho, že je něco takového možné. Podobné otazníky mám i nad některými dalšími otázkami a odpověďmi, ale radši jsem si je svým tiskovým odborem ani přepisovat nedal.

Václav Klaus, 16. prosince 2005

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu