Klaus.cz


Hlavní strana » Články a eseje » Jak skládat Ústavní soud?


Jak skládat Ústavní soud?

Články a eseje, 17. 6. 2003

Někteří senátoři, a myslím, že jsou to zejména ti, kteří mne nevolili, se na mne zlobí, že jsem jim své návrhy nominací na členy Ústavního soudu nepředložil najednou. Chtěli by o kandidátech rozhodovat jako o celku a můj postup, při kterém Senátu předkládám návrhy postupně, nelichotivě označují za „salámovou metodu“ a podsouvají jí nějaký podezřelý záměr.

Není tomu tak, žádný ďábelský plán v tom není. Potřeba navrhnout kandidáty na soudce Ústavního soudu vznikla bezprostředně po mém zvolení. Jeden ústavní soudce v tu dobu již chyběl a dalším osmi mandát vyprší v polovině letošního července. Za normálních okolností bych několik měsíců získával potřebné reference, vedl mnohá jednání, posuzoval desítky návrhů, radil se s řadou odborníků i institucí. To vše se snažím dělat i teď, bohužel v časovém rozmezí nikoli měsíců, ale pouhých týdnů. Abych neubíral senátorům čas na posouzení mnou navržených kandidátů, předkládám jim jednotlivá jména okamžitě poté, co se pro ně rozhodnu. Kdybych měl čekat, až budu mít jména všechna, zbytečně bych blokoval volbu těch kandidátů, o nichž jsem již rozhodnutí učinil.

Nikde není psáno, jak má prezident ústavní soudce navrhovat a jmenovat, v kolika dnech to má být, jestli dohromady, nebo zvlášť. Kritika senátorů oporu v ústavě nemá a může mít jediný důvod: jejich snahu o politické vyvažování. S tím ale souhlasit nemohu a musím připomenout, že jsem byl v průběhu své kandidatury na prezidenta republiky podezříván některými senátory, že jsem to já, kdo chce Ústavní soud politizovat a kdo na něj chce uplatňovat jakési proporční vyvažování. Tehdy tito senátoři tvrdili, že má být každý soudce posuzován individuálně. Nyní na svá slova zapomínají.

Nikde v ústavě není ani slůvkem zmíněno, že by při konstruování Ústavního soudu mělo dojít k nějakému vyvažování, že by se jeho naplnění mělo řídit nějakým politickým schématem. Chtějí právě toto senátoři dělat? Já trvám na tom, že se do Ústavního soudu vybírají jednotlivci a nikoliv věkově, generačně, pohlavím nebo politicky „vyvážená“ skupina lidí.

Senát má rozhodování o tom, zda mé jednotlivé návrhy přijme nebo nepřijme, plně ve svých rukách. Nepřísluší mu však Ústavní soud sestavovat a to je veliký rozdíl. Senátu nepřísluší posuzovat složení soudu, ale vyjadřuje se (a to je dobře!) k osobám, které mu prezident republiky navrhuje. Pokud by Senát rozhodoval o složení Ústavního soudu, bylo by právo prezidenta navrhovat kandidáty zcela formální.

Proto bych senátorky a senátory poprosil, aby si promysleli, jestli jsou jejich požadavky správné a oprávněné. Stejně jako já vybírám každého ústavního soudce izolovaně, i oni by měli každého kandidáta posuzovat izolovaně. Pak nebude složení Ústavního soudu výsledkem nějakého projektu, dohody, politického obchodu, ale jedině a pouze výslednicí na sobě nezávislých procesů. A to je dobře. To odpovídá naší ústavě.

Václav Klaus, MF Dnes, 17.6.2003

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu