Klaus.cz


Hlavní strana » Rozhovory » Rozhovor prezidenta pro Český…


Rozhovor prezidenta pro Český rozhlas Radiožurnál ze dne 7. dubna 2003

Rozhovory, 8. 4. 2003

Jan POKORNÝ
Dobrý podvečer, od mikrofonu přejí dobrý poslech Jan Pokorný.

Petr NOVÁČEK
A Petr Nováček.

Jan POKORNÝ
Naším hostem je prezident republiky Václav Klaus, vítejte.

Václav KLAUS
Dobrý večer.

Petr NOVÁČEK
Měsíc vykonáváte úřad hlavy státu a nás by zajímalo, zdali jste se už nějak rozhodl ohledně návrhu ministra spravedlnosti Pavla Rychetského, který se týká možné podoby prezidentské amnestie.

Václav KLAUS
Jsem trošku zaskočen tím, že začínáme slovem amnestie, ne, že bych proti tomu něco měl a ne, že bych nechtěl toto téma diskutovat, ale trošku se bráním tomu, aby se úloha prezidenta zužovala, nebo zveličovala na otázku amnestií, milostí a podobných věcí, protože to je v tom, čím se prezident, nevím, kolik hodin denně, zabývá, opravdu to je okrajová, úplně okrajová záležitost a lidé u nás dostali takové divné povědomí, že to je málem dominantní úloha prezidenta. Takže tento úvod jsem si nemohl odpustit, o amnestii jsem přemýšlel, přemýšlím o tom ještě dále, nerozhodl jsem se a mám o tom více a více pochybností.

Jan POKORNÝ
Takže se spíš dá soudit z vašich slov, že k amnestii budete víc než opatrný.

Václav KLAUS
To je minimální slovo, které bych použil, nemyslím si, že má prezident republiky opravovat náš soudní systém a stejně tak si nemyslím, že bych si měl vytipovat jednu skupinu odsouzených a pokusit se jim dát svobodu na základě toho, že se zmýlili naši soudci, nebo že je chybný náš trestní zákoník, toto, tento pocit nemám a neosobuji si pravomoc, abych toto udělal.

Jan POKORNÝ
Než se, pane prezidente, dostaneme k tomu základnímu v naší debatě, to znamená zejména k zahraniční politice, dovolte ještě jednu otázku na téma, o kterém se v těchto hodinách začíná znovu víc diskutovat než dřív. Vy jste absolvoval devět kol třech prezidentských voleb, jaký je i na základě téhle vaší osobní zkušenosti váš názor na novelu ústavy zavádějící přímou volbu hlavy státu, která se zítra pravděpodobně dostane na pořad jednání Poslanecké sněmovny?

Václav KLAUS
Byl jsem indiferentní vůči debatám o přímé a nepřímé volbě ve své podstatě, nemyslím, že jsem někdy o tom neřekl nějaký soud, ale že by mě to nějak ťalo do živého a že bych na tom budoval svůj politický postoj nebo postup, to určitě ne, tím spíš jsem vůči tomu indiferentní dneska, dneska je to věc, o které vím, že v parlamentu bude, ale mě nechává úplně chladným a nejeví se mi sebemenší důvod, abych se do toho nějakým způsobem vměšoval.

Petr NOVÁČEK
V první polovině devadesátých let měly ministerstvo zahraničí a Hrad potíže s koordinací české zahraniční politiky, je takové napětí při utváření české zahraniční politiky přirozenou záležitostí, ano nebo ne, a jestliže ano, pociťujete takové napětí i vy, pane prezidente?

Václav KLAUS
Slovo napětí je něco, co bych jako terminus technicus v dané chvíli nepoužil, vím, že někdo začne rozebírat, jestli máme všichni naprosto identický, do všech detailů postoj ke krizi v Iráku a k válce v Iráku a dojdou pravděpodobně k závěru, že ne všichni ústavní činitelé mají stejný postoj, ale domnívám se, že zůstáváme všichni v určitém koridoru, v tom koridoru, myslím, že je naprosto legitimní, že se občas důrazy mění, velmi důsledně vystupuji v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny a Senátu, tedy parlamentu lednovým usnesením, ten vymezil právě tento koridor a právě tento mandát a já jsem ho nikdy neporušil. Nevím, o kom by se dalo výslovně říci, že ho porušil z našich politiků, ale nevidím v tom napětí.

Petr NOVÁČEK
Rozumím tomu správně, že oproti první polovině devadesátých let, kdy, troufám si tvrdit, určité napětí mezi oběma ústavními institucemi existovalo, je dnes ta situace z vašeho pohledu a pak na základě vaší zkušenosti výrazně lepší?

Václav KLAUS
Odlišme dvě věci. Jednou věcí by mohlo být něco, co bychom mohli možná pracovně nazvat napětí z definice, napětí ze své podstaty. Druhou věcí by mohlo být napětí vůči jednotlivým konkrétním tématům, to první zatím necítím a nevidím a vyžadovalo by to jiné pojetí práce prezidenta, než ke kterému já jsem připraven a o tom, že logicky jako my tři, kteří tady teď sedíme, určitě budeme mít různé důrazy na jakýkoli zahraničně-politický problém, tak nepochybně můžeme mít odlišné názory na to či ono, ale to bych řekl, že není systémové napětí, to je zcela konkrétní věc a myslím si, že je úkolem všech, aby se pokusili vtěsnávat do určitého koridoru, že každý může mít svůj zájem tlačit, tlačit ty ostatní někam o kousek jinam, to je logické a nezakrývám, že to dělám i já a dělat budu.

Jan POKORNÝ
Kam jste koho v poslední době tlačil, pane prezidente?

Václav KLAUS
Tak, myslím, že jsem udělal několik věcí zahraničně-politických. Pokud tomu dobře rozumím, tak jsem byl spíše chválen, než nechválen za své prohlášení k 15. březnu, které vyvolalo takovou pozornost po celé Evropě, zejména v sousedních zemích, které ovlivnilo hlasování Evropského parlamentu a tady bych řekl, že jsem udělal něco, s čím bezprostředně nepočítali ostatní hráči na českém zahraničně-politickém kolbišti, ale myslím, že ten krok vyšel a tím jsem o krůček předběhl ty ostatní a chtě, nechtě, a nemyslím, že oni byli neradi, a proto nemluvím o žádném napětí, víceméně oni toto akceptovali a pokud se nemýlím, tak nikdo z nich nezačal protestovat proti tomuto mému kroku. Máme téma Irák, kde se také určitým způsobem stále obracíme k reinterpretaci toho, co se vlastně parlament usnesl a jaký je skutečný mandát, ale tohle považuji za zcela logické, a to bychom nemohli být lidmi z masa a krve, kdybychom měli mít naprosto identický názor ve všem.

Jan POKORNÝ
Pane prezidente, v minulých dvou týdnech jste absolvoval jako hlava státu první dvě zahraniční cesty - na Slovensko a do Polska. Obě dvě ty země spolu s Maďarskem a Českou republikou jsou členy visegrádské čtyřky, kterou nepovažujete za tak významné seskupení jako váš předchůdce na postu prezidenta republiky Václav Havel. Proč?

Václav KLAUS
Považuji za umělé téma vytahování této otázky - visegrádská čtyřka. Řekl bych k tomu dvě věci, já jsem ve svých kandidátských projevech, v těch třech volbách zdůrazňoval, že za klíčovou považuji čtyřku, kterou bych nazval S čtyřka, neboli čtyřku našich sousedů, z nichž dvě jsou země, které patří do oné visegrádské čtyřky a dvě nejsou těmito zeměmi a myslím, že jsem to říkal z jasných důvodů a všichni také rozumějí, že pro nás je dneska daleko podstatnější nalézt co nejrozumnější spoluaktivitu například s Německem, kam jedu pozítří nebo popozítří na další, třetí z mých návštěv, koneckonců než s Maďarskem, což není nic protimaďarského nebo antimaďarského, ale o tom podle mého názoru opravdu není pochyb, takže považuji za zbytečné, abychom dělali z komára velblouda. Za druhé velmi se bráním tomu, aby mi bylo vytýkáno, že nemám zájem o spolupráci těchto čtyř zemí, já jsem leckdy kritizoval, že je zbytečné, aby byla vytvářena jakási fiktivní politická unie mezi těmito zeměmi nebo politické seskupení, za to jsem velmi bojoval, a myslím, že mi to každý přičte k dobru, o vytvoření visegrádské čtyřky v tom podstatném, co mělo smysl, a to bylo vytvoření středoevropské zóny volného obchodu, i když jsem byl nepochybně jedním ze spolutvůrců, takže ten spor byl spíše spor s panem prezidentem Havlem, než skutečný spor o spolupráci těchto čtyř zemí, protože to, že se nám podařilo před, dneska už třinácti lety, vykopat ze země spolupráci v tak klíčové oblasti, jako je zóna volného obchodu, což mimochodem trvá do dneška, tak to byl nejlepší úkaz spolupráce oněch visegrádských zemí a myslím, že by to tak mělo být férově nazýváno. Každý by měl říkat, že cesta středoevropská zóna volného obchodu je ekonomickou složkou visegrádské spolupráce, a to doufám, že mě nikdo nebude kritizovat, že jsem o ni nebojoval ze všech sil.

Petr NOVÁČEK
Pane prezidente, minulý týden rozhodla naše vláda jednomyslně o vyslání české polní nemocnice nejprve do Kuvajtu a pak i do Iráku. Za týden o tom má jednat parlament. Podporujete vyslání naší nemocnice, polní nemocnice a pokud ano, a prosím vás, za jakých podmínek, protože kolem toho nastává, zdá se, opět další debata na naší politické scéně.

Václav KLAUS
Nastává, ale zase není důvod, abychom ji zveličovali a abychom se ni dívali mikroskopem a z malých rozdílů, abychom dělali zase velké věci, o tom, že chceme pomoci v rámci humanitárních aktivit v Iráku, kolem Iráku, o tom myslím, že sporu není, nikdy nebylo a zase jenom můžeme diskutovat, jestli největší pomocí je polní nemocnice nebo něco jiného, ale to mě netrápí, jestli někdo zvolil polní nemocnici jako metodu této pomoci, ať to dělá. Myslím, že jemná otázka vzniká jen a jedině o tom, jestli to má být nemocnice pomáhající civilistům po ukončení bojů, anebo jestli to má být nemocnice, která se zaplete do bojových aktivit, protože kdyby to bylo to prvé, tak myslím, že není vůbec o čem diskutovat a také nepředpokládám, že by někdo diskutoval a bude-li to to druhé, tak se posouváme z mandátu humanitárních akcí do mandátu akcí jiných, a to by musela být nová diskuse v českém parlamentu.

Jan POKORNÝ
Tady se dá možná říct i příklad z 6. polní nemocnice v Afghánistánu, kdy pro toho lékaře je asi náročné, má-li ošetřit zraněného civilistu, anebo zraněného vojáka a ten se v tu chvíli asi neohlíží na mandát Organizace spojených národů, na mandát parlamentu, to je prostě lékař.

Václav KLAUS
Ne, mně nejde o to, aby ten lékař léčil, nebo zachraňoval kohokoliv, a to já bych se mu nedíval na občanskou legitimaci nebo vojenskou knížku, to prosím, abych nebyl chytán za slovo, řekl jsem jen a jedině o tom, jestli ta nemocnice tam bude jako součást vojenských sil, anebo ne, to myslím, že zase na druhé straně je každému koncepčně zcela jasné.

Jan POKORNÝ
Když jsme poslouchali předsedu Valného shromáždění OSN Jana Kavana v nedělní Sedmičce na televizi Nova, tak upozornil na to, že pokud bude nemocnice s vojenskou doprovodnou jednotkou vyslána bez mandátu OSN, některé státy by mohly usoudit, že se tak Česká republika stává součástí válčící strany, měli bychom i za takových okolností dát přednost humanitárnímu hledisku a polní nemocnici do Iráku vyslat, pane prezidente?

Václav KLAUS
Ale to říkáte potřetí stejnou otázku a  hrozí, že na ni budu potřetí stejným způsobem odpovídat. Myslím si, že se musíme rozhodnout, jestli chceme trvat na tom, že budeme pomáhat v humanitárních chvílích, anebo v humanitárních aktivitách tak, jak jim asi rozumíme a nemusíme si to nějak složitě definovat, anebo jestli se zúčastníme jako součást vojenských sil, které postupují Irákem, to myslím, že je banální a mně, v tom není to, co by mě nejvíce trápilo, trápilo mandát OSN, mně jde spíše o toto rozlišení, které je pro mě zcela jasné.

Jan POKORNÝ
Třikrát opakovanou otázkou jsem se snažil zjistit, k čemu se vy se přikláníte osobně.

Václav KLAUS
Přikláním se k tomu, aby ta nemocnice přijela jako součást pomoci v momentu, když nebude předmětem bojů.

Petr NOVÁČEK
Česká republika je podle vyjádření ústavních činitelů formálně spojencem protiirácké koalice, i když se válečných operací aktivně neúčastní, myslíte si, pane prezidente, že se přesto budou moci české firmy podílet na obnově válkou poničeného Iráku, ta otázka se může zdát trochu cynická, ale možná, že se takovou nezdá těm, kteří třeba už půl roku, rok hledají někde na severní Moravě práci.

Václav KLAUS
Tak, jestli bych něco považoval za úplně mimo debatu o dnešní krizi v Iráku, tak je to debata, komu se podaří tam dostat nějaké vlivné zakázky, a to, jestli někdo ospravedlňuje naši účast zakázkami, tak to je něco, co je mi, troufnu si říci, úplně odpudivé a nepřijatelné, prostě buď chci bojovat v Iráku a pak nekalkuluji s tím, jestli tam získám dvě zakázky na opravu mostu, anebo mně jde hlavně o peníze a byznys a jdu do té války kvůli tomu, abych získal dvě zakázky, to je pro mě naprosto nepřijatelné uvažování, tyto dvě bych věci totálně, ale absolutně odlišoval a strašně mě mrzí, když někdy slyším v médiích, že se tyto dvě věci směšují, myslím, že otázka toho, kdo dostane kterou zakázku v Iráku den poté nebo měsíc poté nebo rok poté, až tam nastane rekonstrukce, opravdu s tím, co se tam dneska děje, nemá fakt nic společné a o tom, jestli naše firmy budou schopné, nebo neschopné se tam chytit, to myslím, že ukáže život, znám stejné diskuse na Středním východě už asi dvakrát, kdy se jednou pomáhalo Palestině, podruhé, poprvé irácké krizi, potřetí znám stejnou diskusi, kolik zakázek získáme v Kosově, Bosně, Hercegovině a vím, že jsou to úsměvné věci, které realizovány nikdy nebyly, a proto prosím, aby to nikdo do dnešních kalkulací nezatahoval a navíc je to z lidského hlediska podle mého názoru opravdu nefér a nedůstojné.

Jan POKORNÝ
Pojďme do toho zakalkulovat jiné téma. Stínový ministr zahraničí za ODS Jan Zahradil má v dnešním Právu za to, že když se budeme aktivně, když budeme aktivně podporovat protisaddámovskou koalici, vytěžíme nějaké výhody i na našem postavení v Evropské unii, neboť, cituji: "Po krachu společné bezpečnostní a zahraniční politiky Evropské unie je dobrá možnost rozvolnit evropský prostor a zabránit připravované německo-francouzské hegemonii." Konec citátu stínového ministra zahraničí za ODS. Váš názor, pane prezidente.

Václav KLAUS
Prolétl jsem očima ten jeho rozhovor a jsou tam některé věty, se kterými zásadně nesouhlasím a není to žádná novinka mého postoje, myslím, že to Honza Zahradil zná už dávno a diskutovával jsem s ním o tom v měsících, kdy jsem se ještě do ODS pletl, teď už jsem s ním dlouho nemluvil, ale mě tam zejména upoutalo jeho slovo, které nevím, jestli bylo přeřeknutím, nebo ne, že pro Českou republiku je výhodnější, on tam řekl větu, aby udělala to či ono a já se zase musím v tuto chvíli zapříčit a říci, že účast na válce v Iráku nebo forma této účasti, já ji teda opravdu neměřím výhodností, ale měřím ji tím, co považuji za správné a skoro bych si moc přál, aby tak uvažovali všichni čeští politici.

Petr NOVÁČEK
Já obrátím list, jestli dovolíte, pane prezidente, a také ještě odcituji. Václav Klaus se rozhodl, že bude nejoblíbenější prezident a je zcela evidentní, že se dnes pohybuje názorově jinde než hlavní proud Občanské demokratické strany, tak se vyjádřil v sobotních Lidových novinách předseda občanských demokratů Mirek Topolánek. Jsou to slova spíš upřímná nebo nepřesná, co myslíte?

Václav KLAUS
No, tak, myšlenka, že bych se rozhodl být nejoblíbenějším politikem, je úsměvná a ...

Petr NOVÁČEK
Nejoblíbenějším prezidentem ...

Václav KLAUS
Pardon, prezidentem, ano, to jsem se přeřekl, já jsem se nic takového nerozhodl, myslím, že se chovám naprosto spontánně, chovám se naprosto autonomně, ne vykalkulovaně a jestli jsem byl zvyklý třináct let komunikovat s občany a zúčastňovat se nekonečného množství meetingů a setkání a tisíckrát jsem vytrvale podepisoval své nejrůznější knihy a fotografie a odpovídal na dotazy, tak to, sám psal dopisy a podobně, tak to dělám i dnes a není v tom žádný nový chladný kalkul stát se oblíbeným prezidentem, takže to určitě ne a o tom, že bych byl mimo hlavní proud názorů ODS, to jsem se také trošku pousmál, ale opravdu nehodlám se pouštět do nějaké debaty uvnitř ODS a musím se přiznat, že jsem to v sobotu viděl a jakkoli mám nepochybně Mirka Topolánka stále ještě na svém mobilu, tak mě opravdu nenapadlo, že bych mu za ty dva dny zatelefonoval a začal s ním polemizovat soukromě a osobně, myslím, že respektuji tento jeho názor jako jeho vnitřní názor, kterým také hraje svou politickou kartu i v rámci ODS a nemám motivaci, abych se do toho nějak zvnějšku vměšoval.

Jan POKORNÝ
Ještě, pane prezidente, před telefonickou částí jedna vnitropolitická otázka, sjezd sociálních demokratů dal najevo, že tato strana provede inventuru v plnění programového prohlášení vlády a přitvrdí vůči svým koaličním partnerům. Jako prezidentovi vám z ústavního hlediska asi těžko může být lhostejná stabilita vlády, jak ji vidíte?

Václav KLAUS
Tak, teď se ptáte na tu stabilitu vlády nebo na mou prognózu toho údajného přitvrzení?

Jan POKORNÝ
Tak, začněme tou prognózou údajného přitvrzení.

Václav KLAUS
Tak, o žádném údajném, o žádném přitvrzení nic netuším a nejsem si jist, nemyslím si, že nastane, považuji to za úlitbu u premiéra svým spolustraníkům, aby ho zvolili, tomu tak rozumím, ale myslím, že na to nemá v té velmi křehoučké koalici prostor a pochybuji, že by se něco takového mohlo stát.

Jan POKORNÝ
A k té stabilitě vlády?

Petr NOVÁČEK
… křehoučká koalice.

Václav KLAUS
No, tak, koalice je křehká, a o tom, jestli její křehkost se projeví, rozhodne tato koalice sama, nikdo z vnějšku této koalice, myslím ani jiné politické síly, které v ní nejsou zastoupeny, ale ani z vnějšku koalice typu prezident republiky, nemají sebemenší šanci, aby se do toho vmísily, takže si myslím, že ta koalice bude sama procházet několika výraznými zkouškami ještě v letošním roce a uvidíme, jak v nich obstojí a že tou nejvýraznější zkouškou bude státní rozpočet na další rok, kde nezbytnost brždění deficitu je snad každému rozumnému člověku jasná a obava sociální demokracie z elementárních škrtů, které jsou naprosto nezbytné, aby něco takového bylo možné, tak to nevěřím, jestli sociální demokracie bude schopna, takže to je podle mého názoru jasné dilema, které nějak skončí a buď jedna z těchto stran ustoupí a pak koalice zůstane, anebo jedna z nich neustoupí a pak koalice nezůstane.

Jan Pokorný, Petr Nováček, Český rozhlas Radiožurnál, 7.4.2003

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu