Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Zdravice prezidenta republiky…


Zdravice prezidenta republiky u příležitosti přistoupení Rumunska k EU

Projevy a vystoupení, 5. 12. 2006

Vážení a milí rumunští přátelé,

jsem opravdu rád, že Vás mohu – alespoň touto formou – pozdravit u příležitosti přistoupení Vaší země k Evropské unii. Úspěšně jste ukončili složitá přístupová jednání a spolu se sousedním Bulharskem se stáváte další zemí, která dostala příležitost podílet se na integračním procesu v evropském prostoru.

Rozhodně Vám nechci udílet žádné rady. Nejen proto, že se Česká republika stala členem tohoto „mnohonárodního klubu“ teprve nedávno, ale především proto, že jistě sami nejlépe víte, co máte dělat, že jistě víte, co je pro Vaše národní zájmy to nejpodstatnější. Řeknu nyní jen to, co jsem jako prezident republiky řekl před necelými třemi roky svým spoluobčanům:

– dnem vstupu do Unie se pro Vás nic podstatného nezmění, protože většinu nutných reforem a přizpůsobení se normám Unie jste již museli učinit během přístupových jednání;

– Evropská unie skýtá svým členům nejen řadu výhod, ale staví je také před mnohé problémy. Obojí se tímto okamžikem stane součástí i Vašich životů.

Dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem celé české veřejnosti k Vašemu vstupu do Evropské unie poblahopřál a abych vyjádřil přesvědčení, že vynikající dvoustranné vztahy mezi našimi zeměmi budou tímto krokem ještě posíleny.

Václav Klaus, 5.12.2006

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu