Klaus.cz


Hlavní strana » Jinýma očima » Kdo se bojí V.K., aneb manuál…


Kdo se bojí V.K., aneb manuál pro klausobijce

Jinýma očima, 23. 11. 2007

Vážený pane prezidente,

Pravidelně sleduji Vaše webové stránky. V rubrice Co Klaus neřekl vedete vytrvalý, leč patrně marný boj o uvádění skutečností na pravou míru. Pomocí argumentů se pokoušíte bojovat proti výlevům emocí. Často se také divíte, co pisatele vede k tak nehorázným výrokům a nevybíravým výpadům. Názory Vašich oponentů se sice v mnohém různí, jednu ideu ale mají společnou:

Podle ní se ve Vaší osobě koncentruje veškeré zlo světa. Jste pro ně vtělený ďábel. Oni sami pak patří do opačného tábora – jsou Dobří a Spravedliví a jejich svatou povinností je všemi prostředky proti zosobněnému zlu bojovat.

Začal jsem si hlásanou ideu Klaus = ďábel ověřovat rozborem mnoha veřejně publikovaných traktátů. Autoři textů, téměř se chce říci exorcisté, se ve svých písemnostech i při veřejných vystoupeních na téma V. K. naprosto striktně drží dvanácti hlavních zásad:

Zásada první: Všechno, ale úplně všechno, co V. K. řekne, napíše, udělá, ale i naopak neřekne, nenapíše a neudělá, (a měl by), je špatně. To je základní dogma, tedy nezkoumá se, prostě to tak je.

(Ďábel nemůže udělat nikdy nic dobrého, takže si, děti, pamatujte: V. K. má rád jen boháče, kšeft a nenávidí zviřátka, čistou přírodu a občanskou společnost.)

Zásada druhá: : Proti V. K. jsou povoleny i chvaty a činy, které by se našim jinak citlivým, humanisticky orientovaným duším, uplatněny proti komukoliv jinému, zdály neférové, ba dokonce hnusné.

Příklad: když některý ze stoupenců V. K. zběhne k odpůrcům, smývá tím své dosavadní hříchy (viz zásada devátá) a je po zásluze glorifikován. Zvlášť chvályhodné v okurkové sezóně nebo týden před volbami. Konvertita má vedle multimediálního blahoslavení nárok na výnosnou trafiku v Bruselu, a to bez očistce (ať si ďábel zuří!).

Zásada třetí: Zastánci nebo propagátoři názorů V. K. budiž dáni do klatby a exkomunikováni ze slušné občanské společnosti. V případě umělců pak stejně nejde o žádné umělce, skutečného věhlasu nikdy nedosáhli, není jich tedy žádná škoda. Chuchmu na ně.

Zásada čtvrtá: Později praxí ověřená fakta, pokud by je byl předpověděl V. K., (například, že lidé v některých evropských zemích mohou v referendech projevit i odlišné názory než jejich vrcholní politici), neplatí, neboť jsou zcela znehodnocena jeho předchozí prognózou.

(Ďábel prostě NESMÍ mít pravdu, a to za žádných okolností.)

Zásada pátá: V polemikách s V. K. pokud možno nepoužívejte primárních zdrojů, tedy citací z jím autorizovaných dokumentů, knih, apod.

Není-li to možné, třeba při poskytnutém rozhovoru, pak záznam tvůrčím způsobem kraťte.Vycházejte z toho, co již bylo přežvýkáno někým ze Spravedlivých. Ideální je podání z třetí až páté ruky. S takto získanými výroky V. K. vášnivě polemizujte, cítíte-li zvlášť prudké nutkání, organizujte petice.

(S ďáblem je velmi nebezpečné komunikovat přímo. Chcete-li s ním disputovat o zvlášť zásadních a důležitých věcech, vždy počkejte, až odjede.)

Zásada šestá: Má-li V. K. na nějaký problém zcela odlišný, či dokonce opačný názor než jeho protivníci, interpretujte ho tak, že vlastně jejich názory vůbec nepochopil.

(Ďábel, viz české pohádky, je vždy hloupý.)

Zásada sedmá: sumírujete-li si jakoukoliv kritickou stať na zcela libovolné téma, je vaší povinností do ní přidat také jméno Václava Klause. Z textu pak musí jasně vyplývat, že V. K. nejen že s neblahým jevem nějak souvisí, ale je vlastně jeho příčinou, ( využívejte také vědeckých metod – viz zásada jedenáctá).

Jde-li o kratší literární útvar – glosu či sloupek, pak platí:

Kdo s chybami V. K. vyrukuje již v odstavci prvním či druhém, připravuje čtenáře o pointu.

Kdo se ke jménu V. K. dobabrá až v odstavci šestém či dalším, je neumětel.

Optimální je třetí až čtvrtý odstavec.

Test stylistické vyspělosti

Úkol: Dle zásady sedmé zpracujte některé z témat písemně, limit je 30 minut a 2000 slov.

Téma pro začátečníky: kuponová privatizace, rozdělení republiky, vytunelování podniků, chřadnoucí filmové umění v ČR,

Téma pro středně pokročilé: zatopení pražského metra, drahota letošních brambor, zácpy na dálnici D1, morální profil fotbalistů,

Téma pro zkušené profesionály: hořknutí okurek, výbuch v ilegální pálenici slivovice, hladomor v Súdánu,

(ďábel je za vším).

Zásada osmá: Stigma V. K. platí pro celou ODS. Tato strana už nikdy nemůže být zcela čistá a důvěryhodná, neboť v ní V. K. tolik let působil. Purifikace ODS může proběhnout teprve po jejím důkladném rozpuštění a následném exilu vůdčích postav do zahraničí, nejlépe mimo prostor EU.

Zásada devátá: Všichni, kdo jdou proti Klausovi (a ODS), jdou s námi. Nekritizujte je, a to ani tehdy, když očividně selžou, strašně lžou, nebo neplní žádný ze slibů, které kdy komu dali. Fandit našincům totiž není žádná hanba. Jde jim pouze a jedině o ideály, zatímco zastáncům V. K. vždy jen o ta koryta.

Zásada desátá: Srovnáváte-li komunisty a ódeesáky, nezapomeňte zdůraznit, že mezi nimi nejsou vůbec, ale vůbec žádné rozdíly, neboť straníky jsou jak jedni, tak druzí. Ti druzí jsou však ještě daleko horší a nebezpečnější než soudruzi, neboť to jsou xenofobní, eurofobní, multikulturně nevzdělavatelní ultranacionalisté, kteří doma tajně hajlují a plivou na strop.

Dokážete-li v obecenstvu vzbudit dojem, že manželé Klausovi chodí každou neděli ke Grebeníčkům na kafe, jste náš člověk.

Zásada jedenáctá: Veškerá veřejná i soukromá vystoupení V. K. je třeba objektivně poměřovat speciálním přístrojem tzv. Klausmetrem. Základní jednotka měřidla jest jednou provždy vypálena laserovým paprskem do platino-iridiového profilu ve tvaru X, uchovávaného ve vakuu. Měřit činy jiných politiků Klausmetrem je přísně zakázáno.Všechny parametry měřidla jsou naprosto konstantní, jedině jeho délka se v intervalu 28–45 dní mění. O velikosti této proměnné, tedy o tzv. rekalibraci Klausmetru, rozhodují průzkumy veřejného mínění na oblibu prezidentovy osobnosti od firem Sofres-Factum, STEM, a též výsledky čtenářských anket v deníku MF Dnes. Není-li možné aktuální délku měřidla korektně stanovit, určí přesný průměr odhadovaných hodnot zcela nezávislý a nadstranický arbitr-ombudsman.

Dle zatím neověřených informací je výkonem této funkce momentálně pověřen pan Jiří Pehe.

Zásada dvanáctá a poslední: Lidé, kteří se domnívají, že V. K. je ďábel, který na sebe vzal podobu lidské bytosti, tuto svoji víru nikdy nesmí přiznat veřejně. Jsou přece moderními lidmi, žádnými tmáři. Hlavní důvod, proč mají na V. K. tak negativní názor, je naprosto racionální a prostý: V. K. je na každého z nich dennodenně tak strašlivě arogantní!.

Ve světle těchto zásad se mohou skalní (ale i lesní) odpůrci V. K. právem tázat: může nám být něčím užitečný? Odpověď je kupodivu kladná: ANO. Je vaším spolehlivým kompasem! Nemusíte sami zkoumat, jaký je stav tohoto složitého, tak znepokojivého světa. Nemusíte se strastiplně prodírat nepřehlednými křovinami zpráv, tápat v džunglích komentářů, nebo si dokonce z té houště protichůdných názorů tvořit nějaký jiný, vlastní.

Václav Klaus, tedy echt ďábel, chcete-li, se vždy a ve všem katastrofálně mýlí. Naprosto a úplně. Proto v klidu vyčkejte, jak na cokoliv jednoznačně zareaguje, pak jeho výrok negujte. Tato negace je zcela nepochybnou a zjevenou Pravdou, ou, ou,

Jiří Chour, 23. listopadu 2007

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu