Klaus.cz


Hlavní strana » Tisková sdělení » Prohlášení prezidenta…


Prohlášení prezidenta republiky k rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 12. září 2006

Tisková sdělení, 12. 9. 2006

Respektuji rozhodnutí druhého senátu Ústavního soudu ve věci stížnosti dr. Brožové vůči odvolání z funkce předsedkyně Nejvyššího soudu, ale to neznamená, že s ním souhlasím.

Setrvávám na argumentech, které jsem Ústavnímu soudu písemně i na ústním jednání sdělil. Jsem nadále přesvědčen, že jsem postupoval podle platných zákonů a předepsaným způsobem a že se mýlí senát Ústavního soudu. A že se zejména mýlí v tom, že byl odvoláním dr. Brožové porušen svobodný a rovný přístup k veřejným funkcím.

Odvolání předsedkyně NS bylo provedeno nejen ústavě i zákonům neodporujícím způsobem, ale bylo i věcně správným rozhodnutím. Žádost ministra spravedlnosti o odvolání dr. Brožové obsahovala argumenty velmi odůvodněné.

V tomto rozhodnutí jednoho ze senátů Ústavního soudu vidím nebezpečný posun našich polistopadových poměrů od parlamentní demokracie k soudcovskému korporativismu a k dosažení ničím neomezené soudcovské autonomie, která nikde ve světě v takové podobě neexistuje.

Mám obavu, že toto rozhodnutí bude mít negativní dopady na poměry v české justici a že zejména ve správní a manažerské oblasti způsobí její další zhoršování a že zhorší kontrolu řízení justice demokratickými mechanismy našeho státu.

Tímto stanoviskem nehájím sebe, neboť se rozhodnutím senátu necítím osobně dotčen. Hájím obecné principy demokracie a práva.

Václav Klaus

V Praze dne 12. září 2006

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu