Klaus.cz






Hlavní strana » Dokumenty » Dopis prezidenta republiky…


Dopis prezidenta republiky Helmutu Kohlovi

Dokumenty, 13. 11. 2009

V Praze dne 13. listopadu 2009

Vážený pane spolkový kancléři,

před několika dny jsem se společně s mnoha Berlíňany a hosty z celého světa účastnil oslav k pádu Berlínské zdi, protože jsem si chtěl tyto významné události roku 1989 připomenout.

Tyto události jsou pro mne velmi úzce spojeny s Vaším jménem a byl jsem proto velmi nemile překvapen, že nejen Vaše historická role v tomto procesu, ale ani Vaše jméno, stejně jako i jména Ronalda Reagana a Margaret Thatcherové (tedy jména těch, kdo mají na Západě největší zásluhu na zhroucení komunistického režimu), nebylo během oslav u Braniborské brány – symbolu německého sjednocení – zmíněno. 

Pokládám proto za svou povinnost tuto nepochopitelnou historickou nespravedlnost tímto dopisem alespoň trochu napravit. Z vlastní zkušenosti vím, že lidské zásluhy bývají často podceňovány. Vaše zásluhy, pane spolkový kancléři, jsou nezpochybnitelné a stojí na čelném místě.

Přeji Vám pevné zdraví a vše dobré.

S pozdravem

Václav Klaus

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu