Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Vystoupení prezidenta…


Vystoupení prezidenta republiky Václava Klause na vojenské přísaze dne 28. října 2006

Projevy a vystoupení, 28. 10. 2006

Dámy a pánové, vážení přítomní, vojáci,

stalo se jistou zvyklostí, že noví profesionální vojáci Armády České republiky skládají vojenskou přísahu slavnostně, v den státního svátku. Je tomu tak i dnes. Chci jim k tomu – jako jejich vrchní velitel – touto formou poblahopřát.

Vojáci,

vojenská přísaha má v československém a nyní českém vojsku svou nezastupitelnou tradici. Je závazným právním aktem vycházejícím z Ústavy, zákonů a vojenských řádů. Je ale i něčím jiným. Složení přísahy je i závazkem morálním. Z historie víme, že právě tak ji chápali příslušníci československých legií v Rusku, Francii a Itálii, když v době 1. světové války bojovali za vytvoření Československé republiky a tak ji chápali i všichni ti, kteří riskovali své životy v boji za naši svobodu ve 2. světové válce.

V den, kdy si připomínáme 88. výročí vzniku Československé republiky, jste se složením přísahy, tímto slavnostním a symbolickým aktem, zavázali k plnění povinností při obraně státu. Určitou symboliku vidím i v tom, že jste tak – díky přechodu na profesionální armádu – učinili dobrovolně. Nechť je Vám hrdinství Vašich předchůdců, díky nimž získal náš národ a naše země samostatnost a mezinárodní uznání vzorem.

Vojáci,

rozhodli jste se stát příslušníky naší armády ve chvíli, kdy prochází zásadní přeměnou. Vaším úkolem bude přispívat k tomu, aby se armáda jako celek stala armádou moderní, efektivní, funkční a plně srovnatelnou s armádami vyspělých zemí Severoatlantické aliance.

Dovolte mi, abych Vám – jako Váš vrchní velitel – při plnění tohoto nelehkého úkolu popřál mnoho profesionálních i osobních úspěchů a abych za podporu ve Vaší nelehké službě poděkoval i Vašim blízkým.

Václav Klaus, Hradčanské náměstí, Pražský hrad, 28. říjen 2006

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu