Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Otevřený dopis prezidenta…


Otevřený dopis prezidenta republiky Václava Klause dvanácti bývalým disidentům

Dokumenty, 23. 5. 2005

Vážení pánové,

jsem velmi udiven Vaší reakcí na moje vystoupení v Radě Evropy z minulého týdne, kde jsem hovořil o nových nebezpečích, kterým dnešní demokratické státy čelí. Snad je Vám známo, že Rada Evropy, založená před padesáti lety, bojovala s nesvobodou, vyplývající z totalitních a absolutistických režimů. Tyto režimy však – až na jedinou výjimku – v dnešní Evropě nejsou. Ve svém vystoupení jsem připomněl, že boj o lidskou svobodu nicméně neskončil, že máme před sebou další nová nebezpečí, že není možné bojovat jen staré bitvy se starými nepřáteli, protože vznikají nová hnutí, nové „ismy“, nové filosofie, které mohou též znamenat ohrožení svobody.

Pokud jste si tyto moje věty vztáhli na sebe, je to smutné. Ani  slovem jsem se nezmínil o různých aktivitách a hnutích, které v době, kdy u nás panovala totalita, kdy nebyly možné svobodné a demokratické volby, měly jistě své opodstatnění. Patnáct let je však u nás situace jiná. Jsme demokratickou zemí, v níž nikdo nikomu nebrání dělat v rámci zákonem stanovených mantinelů cokoli, co pokládá za prospěšné a správné.

Trvám však na tom, že nejrůznější hnutí a skupiny, které nemají dost odvahy, sil ani idejí, aby s nimi šly na veřejný trh a podstoupily volební zápas o svou demokratickou legitimitu, mohou nebezpečí pro svobodu představovat. Jejich charakteristické maskování za vznešená slova a pojmy jako například lidská – a já bych dodal především občanská – práva (jako by tato byla v naší zemi, či v ostatních demokratických státech zpochybňována), míří ve skutečnosti jinam. Tito lidé, ve spojení s mocným mediálním světem, chtějí občanům diktovat svou vlastní představu o svobodě a demokracii, protože si připadají, že jsou k tomu „vyvoleni“. Stačilo by však, kdyby byli „zvoleni“. To ale podstoupit nehodlají. Takové jednání opravdu za nebezpečné považuji. A jsem smutný z toho, že právě Vy, z nichž mnozí se aktivně v regulérní politice angažujete, jste si moje slova vztáhli na sebe a zlovolně je vyložili a dezinterpretovali.

Doufám proto, že Vaše výroky na mou adresu jsou pouhým nedorozuměním.

Václav Klaus

V Praze dne 23. května 2005

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu