Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Prezident republiky Václav…


Prezident republiky Václav Klaus vetoval zákon o vyvlastnění

Dokumenty, 12. 4. 2006

Prezident republiky Václav Klaus využil své pravomoci dané čl. 50 Ústavy České republiky a vrátil dnes 12. dubna Poslanecké sněmovně zákon ze dne 14. března 2006 o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), který mu byl postoupen dne 29. března 2006.

Prezident republiky napsal předsedovi Poslanecké sněmovny Lubomíru Zaorálkovi dopis, ve kterém své rozhodnutí zdůvodnil:

„Podle článku č. 11, odst. 4 Listiny základních práv a svobod, předpisu s nejvyšší právní silou, je vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva možné ve veřejném zájmu, a to za náhradu a na základě zákona. Předložený zákon nesplňuje Listinou kladené požadavky.

Zákon vracím především z toho důvodu, že je paušálním vyvlastňovacím zákonem a že formulace v něm obsažené jsou zneužitelné.

Zákon nijak blíže nespecifikuje neurčitý právní pojem „veřejný zájem“, který může jako jediný ospravedlnit zásah do Ústavou zaručeného vlastnického práva. Toto specifikovat bylo jediným smyslem jeho vytvoření. Listina základních práv a svobod vyvlastněním na základě zákona předpokládá nutnost existence konkrétního zákona pro každé jednotlivé vyvlastnění. Jen vyvlastnění na základě takového zákona umožňuje určitou veřejnou kontrolu. Tu tento zákon nezaručuje.

Důvodem je i to, že zatímco až dosud je možné na základě stavebního zákona vyvlastňovat pozemky za účelem veřejných staveb, podle nového zákona by bylo možné vyvlastňovat i za účelem soukromé investice.

Úředník, a nikoliv demokratickou legitimitou disponující zastupitel, bude arbitrem mezi dvěma zájmy soukromých subjektů: zájmem stávajícího soukromého vlastníka vyvlastňovaného pozemku, a zájmem soukromého investora, který na něm chce postavit např. svou továrnu. To není přípustné.

Ze všech těchto důvodů může používání takto pojatého zákona vést k ohrožení výkonu ústavně garantovaných vlastnických práv, která jsou jedním z pilířů naší svobodné a demokratické společnosti. Proto zákon vracím.“

Václav Klaus

V Praze dne 12. dubna 2006

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu