Klaus.cz


Hlavní strana » Rozhovory » Rozhovor prezidenta republiky…


Rozhovor prezidenta republiky pro deník Lidové noviny o irském odmítnutí Lisabonské smlouvy

Rozhovory, 16. 6. 2008

Jak hodnotíte irské NE?

Celá Evropa by měla Irům děkovat, že přibrzdili dnešní chybné procesy směřující k větší unifikaci, k potlačení národních států, k „Evropě regionů“, k větší centralizaci shora, jejichž je Lisabonská smlouva ztělesněním. Díky referendu to byla dokonalá ukázka toho, co si o tomto vývoji myslí normální lidé – na rozdíl od zcela jinak motivovaných prounijních politiků. Já jsem řadě Irů osobně děkoval.

Co z Vašeho pohledu znamená irské NE pro další osud lisabonské smlouvy? Jaký dopad to bude mít na celou EU?

Nedovedu si představit žádný jiný vývoj než uznání faktu, že tudy cesta nevede. Hledejme jiný evropský model než supranárodní stát se sídlem v Bruselu. Vraťme se ke společnosti přátelských, efektivně kooperujících států. Nechejme většinu pravomocí na úrovni států. Nechejme lidi žijící na evropském kontinentu, aby byli Čechy, Poláky, Italy, Dány…a nedělejme z nich Evropany. To je chybný projekt. Rozdíl mezi Čechem, Polákem, Italem, Dánem (jako náhodné příklady) a Evropanem je jako mezi češtinou, polštinou, italštinou, dánštinou a esperantem. „Evropanství“ je esperanto; umělý, mrtvý jazyk.

Co z irského NE plyne pro Českou republiku? Máme za této situace pokračovat v přípravách na ratifikaci, nebo je to zbytečné? Kupříkladu Britové prohlásili, že hodlají v ratifikaci pokračovat bez ohledu na výsledky v Irsku...

Pokračovat v ratifikaci je nemožné, smlouva už v platnost vstoupit nemůže. Pokračovat „jako by se nechumelilo“ by bylo čisté pokrytectví. Byla by to horší zpráva o „stavu Unie“ než irské NE. Ratifikace Lisabonské smlouvy v České republice v pátek skončila. Předstírat něco jiného je nedůstojné – alespoň pokud jsme ve světě, kde jedna plus jedna rovná se dvě. Myslím, že „Britové“ nic neprohlásili, něco prohlásil labouristický předseda vlády Gordon Brown. Britská demokracie je složitější.

Mění se irským NE Váš postoj k otázce referenda o lisabonské smlouvě v České republice? Případně jak...

Referendum o Lisabonské smlouvě je dnes u nás zbytečné, není o čem. Jedinou možnou otázkou by bylo: „Chcete Vy, Češi, doporučit Irům, aby hlasovali znovu a jinak?“. O nás to dnes není.

Neměla by se Evropská unie namísto jakéhosi "oprašování či upravování" lisabonské smlouvy po irském NE snažit vytvořit zcela nový dokument?

Jakýkoliv dokument je až posledním krokem. Potřebujeme nové, jiné vidění evropského integračního procesu. Je třeba explicitně odmítnout postmaastrichtský vývoj směrem ke stále těsnější unii. Výsledný dokument je už pouze slohovým cvičením, ale musí být napsán na jiné bázi a jinými lidmi.

Nesmí ho psát německý, federalisticky uvažující, třicet let se v Evropském parlamentu pohybující politik, ani Francouz, pro kterého je „evropování“ cestou ke zvětšování velikosti a významu Francie, ani představitel země, která chce „přes Evropu“ dořešit nějaká svá historická traumata.

Chce to chladnou úvahu o správném spravování “veřejných statků“ – které z nich patří na úroveň obcí, regionů a států a které na úroveň kontinentu. A hlavně které nepatří nikam, protože vůbec nejde o veřejný statek, ale o „statek soukromý“, který má zůstat v rozhodování svobodného jedince.

Jaký vliv bude mít irské rozhodnutí na české předsednictví EU 2009?

Budeme mít o trochu více pravomocí než při platnosti Lisabonské smlouvy. Ta státy výrazně oslabovala a proto oslabovala i předsednictví kteréhokoliv z nich. Ale nežijme v iluzích. Já dobře vím, že celý koncept rotujícího předsednictví je do jisté míry jen hrou na skutečnou demokracii.

Petr Kolář, Lidové noviny, 16.6.2008

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu