Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Předmluva Václava Klause ke…


Předmluva Václava Klause ke sborníku CEPu "Postdemokracie – hrozba nebo naděje"

Dokumenty, 30. 1. 2006

Korporativistické tendence, snahy některých jednotlivců či skupin doplnit či nahradit demokracii různými formami zapojení vybraných sdružení či svazů do výkonu státní moci, se opakovaně vynořují, u nás i v zahraničí. Dříve se pro takovou alternativní formu vlády používal termín korporativismus, dnes se často hovoří o postdemokracii či NGO-ismu.

Sborník „Postdemokracie – hrozba, nebo naděje?“, který shrnuje texty ze semináře se stejným názvem a přináší další doplňkové texty, se zabývá tématem, které považujeme za vysoce aktuální, a kolem kterého současně vzniká řada nedorozumění. Pohled politologa, sociologa, prezidenta republiky i představitelů pravicových i levicových spolků snad pomůže toto téma objasnit.

Na semináři, který CEP uspořádal 12. července 2005, vystoupili Ladislav Jakl z Kanceláře Prezidenta republiky, Jiří Tutter – ředitel Greenpeace ČR, Michal Semín z Institutu Sv. Josefa, a Vít Hloušek z Politologického ústavu z Masarykovy univerzity v Brně. Jejich přednášky jsou obsaženy v části A sborníku.

Do části B jsme požádali o příspěvek Lubomíra Brokla – docenta Královéhradecké univerzity, přidali jsme i krátký text Petra Macha, který komentuje výrok bývalého prezidenta Václava Havla o „zrušení Centra pro ekonomiku a politiku“.

Protože červencová debata o „postdemokracii“ a „NGO-imsu“ byla vyvolána podrážděnou reakcí některých levicových intelektuálů na můj projev na zasedání Rady Evropy, kde jsem si dovolil označit „NGO-ismus“ za projev „post-demokracie“ a za hrozbu pro demokracii, a protože někteří autoři se na tento text odkazují, přinášíme české znění tohoto projevu, tak jak vyšlo v českém tisku plus projev, který jsem pronesl na islandské konferenci Montpelerinské společnosti, a článek z Reflexu, ve kterých své argumenty dále rozšiřuji a dovysvětluji.

Pozorný čtenář si všimne, že jsme se v tomto sborníku nedotkli jednoho důležitého semeniště projevů postdemokracie, a sice Evropské unie – ale to je kapitola sama pro sebe.

Václav Klaus, sborník CEPu č. 44/2006

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu