Klaus.cz


Hlavní strana » Tisková sdělení » Prezident zaslal blahopřejný…


Prezident zaslal blahopřejný dopis prezidentovi Francouzské republiky Françoisi Hollandovi

Tisková sdělení, 11. 7. 2012

V Praze 11. července 2012

Vážený pane prezidente,

       dovolte, abych Vám jménem svým i jménem občanů České republiky srdečně poblahopřál ke státnímu svátku Francouzské republiky.

       Naše země jsou si kulturně blízké a spojené tradičním přátelstvím, jehož kořeny sahají hluboko do historie. Francie byla pro Československo důležitým partnerem a spojencem už od jeho vzniku v r. 1918. Těší mě, že po pádu komunismu v r. 1989 naše země navázaly na předchozí úspěšnou spolupráci a došlo k rychlému oživení česko – francouzských vztahů.

       Francie je pro Českou republiku v současnosti významným obchodním partnerem a investorem, sdílíme spolu nejen podobné zájmy a zkušenosti, ale také společnou zodpovědnost za vývoj a další směřování Evropské unie. Mezi našimi zeměmi se rozvinula úspěšná spolupráce také na úrovni regionů, jejíž součástí jsou společné podnikatelsko – kulturní mise a četná partnerství mezi českými a francouzskými městy.

       Dovolte mi, pane prezidente, abych Vám i všem Francouzům ještě jednou poblahopřál ke státnímu svátku Francouzské republiky. Přeji Vám hodně štěstí, zdraví a úspěchů ve Vašem osobním i profesním životě.

       S úctou

       Václav Klaus

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu