Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev prezidenta republiky…


Projev prezidenta republiky při státní návštěvě v Turecku

Projevy a vystoupení, 14. 2. 2012

Vážený pane prezidente, vážená paní Gülová, vážené dámy, vážení pánové,

jsem opravdu velmi rád, že Vám mohu při této slavnostní příležitosti vyjádřit své poděkování za pozvání k návštěvě Vaší zajímavé a krásné země a za velmi srdečné přijetí, kterého se mi zde dostává.

V Turecké republice nejsem v roli prezidenta České republiky poprvé. Na oficiální návštěvě jsem zde byl v roce 2006, dva roky předtím jsem se v Istanbulu účastnil summitu Severoatlantické aliance a v roce 2005 jsem byl ve Vašem největším městě znovu, při příležitosti vydání překladu mé knihy do turečtiny. Vím, že i pro Vás, vážený pane prezidente, není Česká republika zemí neznámou a že jste ji opakovaně navštívil.

Šest let, které uběhly od mé první oficiální návštěvy Turecké republiky, znamenalo ve vývoji nejen obou našich zemí, ale i našeho okolí velmi důležité období.

Pro Vaši zemi to bylo období velmi úspěšné, Vaše země udělala viditelný pokrok v ekonomickém rozvoji a v růstu životní úrovně, stala se stabilní demokratickou zemí a inspirací pro řadu dalších zemí muslimského světa. Turecko se zařadilo mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky světa a je pro nás velmi atraktivním partnerem v politické i hospodářské oblasti.

Při našich setkáních, vážený pane prezidente, je stálým tématem členství Turecka v Evropské unii. Půl století je Turecko trpělivým čekatelem členství a čas od času toto téma a tato skutečnost budí vášně střídavě ve Vaší zemi či v některých evropských zemích, nebo spíše u některých politiků, kteří nemají zájem o rozšiřování Evropské unie.

Toho, že členy EU dosud nejste, asi nemusíte litovat. V situaci, kdy Váš dynamický růst a všestranný společenský rozvoj ostře kontrastuje s krizí zmítanými členy eurozóny, je evidentní, že úspěšný model rozvoje nespočívá ve společné měně, ve stále se rozšiřujícím objemu dotací, v zesilování regulací, ale ani v nadnárodní centralizaci hospodářské politiky.

Nevím, je-li pro Vás Evropská unie i dnes atraktivním cílem. Chci však zdůraznit, že Česká republika by si z hlediska vlastních zájmů Vaše členství v Evropské unii přála. Vstup tak velké, lidnaté, hospodářsky silné a především dynamické země by mohl změnit dnešní atmosféru v Evropské unii a mohl by přispět ke změně jejího dosavadního směřování, které vedlo k dnešní krizi, stagnaci a napětí. V každém případě si přejeme, aby Turecko pro naši zemi zůstalo prioritním ekonomickým a politickým partnerem a spojencem.

Vážený pane prezidente, Česká republika je středně velkou evropskou zemí s vyspělým průmyslem, která je charakterizována politickou i ekonomickou stabilitou a – což je dnes v Evropě vzácností – zdravými financemi a nízkou zadlužeností. Považujeme za nutné posilovat svou přítomnost na trzích mimo Evropskou unii, na teritoriích, která nabízejí obchodní a investiční příležitosti. Turecko je nepochybně jedním z nich.

Vážený pane prezidente, mou delegaci na této státní návštěvě doprovází vůbec největší podnikatelská mise, jaká kdy s českým prezidentem do zahraničí jela. To ukazuje, že české firmy velmi dobře znají příležitosti, které Turecko nabízí a mají zájem je využít. Věřím, že se jim to s jejich tureckými partnery podaří.

Turecko se také stále více stává jednou z nejoblíbenějších destinací českých turistů, kteří k Vám přijíždějí za odpočinkem i poznáním. Zvyšuje se i počet návštěvníků z Turecka v České republice. To vše si zasluhuje naši podporu. Věřím, že tato moje návštěva se stane jedním z potřebných impulsů, které naši spolupráci pozdvihne na vyšší úroveň.

Vážený pane prezidente, dovolte mi, abych pozvedl číši a připil na šťastnou budoucnost Turecké republiky, na šťastný život jejích občanů, na naši spolupráci a na zdraví Vás a Vašich blízkých.

Václav Klaus, Prezidentský palác, Ankara, 14. února 2012

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu