Klaus.cz


Hlavní strana » Tisková sdělení » Odpověď prezidenta na otázku…


Odpověď prezidenta na otázku českých médií k postoji České republiky k připravované evropské fiskální smlouvě

Tisková sdělení, 31. 1. 2012

Co říkáte postoji premiéra Nečase, který se přidal k Velké Británii a prozatím odmítl účast České republiky na tzv. Paktu rozpočtové kázně?

S postojem premiéra Nečase plně souhlasím. Nemyslím, že se přidal k Velké Británii, spíše to interpretuji tak, že jednal jako zodpovědný představitel České republiky. Nemáme důvod se za nikoho schovávat a k někomu se přidávat. Lekáte mne trochu svou otázkou, že účast České republiky odmítl „prozatím“. Pevně věřím, že se ve svém postoji nenechá zviklat.

Jinou debatou by byla polemika s názvem „Pakt rozpočtové kázně“. Ať nám nikdo nenamlouvá, že jde o rozpočtovou kázeň. Jde o zneužití dnešní vážné situace v eurozóně k protlačení něčeho, co by ještě před několika lety, např. v období schvalování Lisabonské smlouvy, nemělo šanci na úspěch. Jde o další krok v likvidaci suverenity jednotlivých evropských zemí přechodem k fiskální unii, v možná srozumitelnější terminologii, k zbavení jednotlivých zemí zodpovědnosti za své státní rozpočty.   

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu