Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Kondolenční dopis prezidenta…


Kondolenční dopis prezidenta republiky Karlu Páralovi

Dokumenty, 2. 12. 2011

V Praze dne 2. prosince 2011

Vážený pane Párale,

       dovolte, abych Vám a Vaší manželce vyjádřil svou hlubokou soustrast nad úmrtím Vašeho otce, pana Karla Párala.

      Váš otec prožil dlouhý a velice pohnutý život. Mnohokrát za poslední léta jsem se s jeho jménem setkal a vždy jsem o něm slyšel jen slova plná úcty. Patřil mezi ty bývalé politické vězně, kteří svou zkušenost dokázali zprostředkovávat nám ostatním a trvale nám připomínat cenu svobody.

      I proto jsem se letos rozhodl propůjčit mu Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva. Je to jen pár týdnů, kdy ve Španělském sále Pražského hradu zazněla na jeho adresu tato slova: „Karel Páral byl za svůj otevřený odpor proti nastupující komunistické totalitě v roce 1949 zatčen a odsouzen k 16 letům žaláře, z nichž  11 let strávil v uranových dolech. V roce 1968  založil v Hradci Králové Klub K 231 a byl zvolen jeho předsedou, čímž si vysloužil v následujících letech další pronásledování. V roce 1989 stál u zrodu Občanského fóra a Konfederace politických vězňů, jíž byl 10 let krajským předsedou.“

      Tato slova byla z mé strany myšlena velmi vážně a nic bych na nich ani dnes neměnil. V mé paměti zůstane jako čestný a statečný člověk. Ještě jednou přijměte mou upřímnou účast.

      Václav Klaus

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu