Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Kondolenční dopis prezidenta…


Kondolenční dopis prezidenta republiky paní Emilii Milerové

Dokumenty, 2. 12. 2011

V Praze dne 2. prosince 2011

Vážená paní Milerová,

       dovolte, abych Vám i celé Vaší rodině vyjádřil hlubokou účast v souvislosti s úmrtím Vašeho manžela. Pan Zdeněk Miler patřil k těm šťastným umělcům, jehož práce zlidověla a stala se všeobecně známou nejen v jeho vlasti, ale prakticky po celém světě. I to bylo jedním z důvodů, proč jsem mu udělil vysoké státní vyznamenání.

       Jsem přesvědčen, že mluvím za celou českou kulturní veřejnost, když řeknu, že v tomto případě dílo dlouho přežije svého autora, nebo jinak řečeno, že v jeho díle s námi Zdeněk Miler zůstává.

       Ještě jednou mi dovolte, abych Vám i všem pozůstalým vyjádřil svou hlubokou účast.

       Václav Klaus

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu