Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev prezidenta republiky…


Projev prezidenta republiky na státní večeři v Senegalu

Projevy a vystoupení, 30. 11. 2011

Vážený pane prezidente, vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi, abych Vám poděkoval za pozvání k návštěvě Vaší krásné země a za srdečné přijetí, kterého se mně, mé manželce a celé naší delegaci u Vás dostává. Tato moje návštěva je vůbec první návštěvou českého prezidenta v západní Africe. Není to náhodou. Vaši zemi považujeme za nejvýznamnější stát tohoto regionu a za tradiční bránu do této oblasti.

Víme, že Vaše země oplývá rozmanitou kulturou a bohatými tradicemi národů, které Senegal obývají. Víme, že Vaše historie začala mnoho staletí před tím, než evropské koloniální mocnosti vstoupily na Vaše území. Středověké africké říše Mali a Songhaj, které zasahovaly do dnešního Senegalu, patřily k významným civilizačním centrům, a to nikoliv pouze v africkém měřítku. Expanze evropských koloniálních říší život obyvatelů Vašeho regionu změnila. V mnoha směrech jej obohatila, ale Vašim předkům přinesla i velká utrpení v podobě obchodu s otroky, drancování nerostného a přírodního bohatství a četných válečných konfliktů.

Přesto Vaše země dokázala absorbovat impulsy z evropské kultury, rozvinout je a obohatit. Chtěl bych jako příklad uvést především osobnost Vašeho prvního prezidenta, velkého básníka, myslitele a politika Leopolda Sedara Senghora, který se stal významnou a uznávanou osobností africké i světové kultury. Jeho básnické sbírky vyšly i v češtině a získaly si mnoho příznivců.

Oceňujeme, že je současný Senegal politicky stabilní zemí s rozvíjející se ekonomikou, která je pro nás v mnoha oblastech atraktivním partnerem. Objem a struktura vzájemného obchodu přes pozitivní vývoj v několika uplynulých letech bohužel ani zdaleka neodpovídají existujícím možnostem. Česká republika je země s dlouholetou průmyslovou tradicí, která může svým senegalským partnerům nabídnout vedle tradičních položek, jako je textil či sklo, i vynikající výrobky svého vyspělého strojírenského průmyslu. Mám na mysli především dopravní prostředky – tramvaje, automobily, traktory, zemědělské stroje a technologie pro ochranu životního prostředí a vodní hospodářství. O některých projektech v tomto směru se jedná již dlouho – zejména o projektu tramvajové dopravy v Dakaru. Věřím, že má návštěva bude znamenat impuls jak pro tyto konkrétní projekty, tak pro celkový rozvoj vzájemných vztahů.

Jsem velmi rád, vážený pane prezidente, že vedle Vašeho hlavního města budeme mít v průběhu této návštěvy příležitost poznat i další místa spojená s historií Vaší země a jejími přírodními krásami. Věřím, že naše návštěva přispěje k rozvoji přátelství a všestranných vztahů mezi našimi zeměmi.

Přeji Vám, vážený pane prezidente, aby Senegalská republika zažívala klidný a stabilní rozvoj, aby se jí dařilo ve všech oblastech alespoň tak, jako se v nedávné minulosti dařilo Vašim fotbalistům, jejichž sportovní umění čeští fotbaloví fanoušci obdivovali nejenom na mistrovství světa v roce 2002, ale i v české fotbalové lize, kde někteří Vaši fotbalisté působili.

Dovolte mi, abych pozvedl číši a připil na šťastnou budoucnost Vaší země a na spolupráci mezi Českou a Senegalskou republikou.

Václav Klaus, Dakar, 29. listopadu 2011

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu