Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Dopis prezidenta republiky…


Dopis prezidenta republiky prezidentu Zambijské republiky ve věci tří zadržených českých občanů

Dokumenty, 25. 11. 2011

V Praze dne 22. listopadu 2011

Vaše Excelence,

       dovolte mi, abych navázal na svůj dopis ze dne 21. října 2011, ve kterém jsem Vám blahopřál ke zvolení prezidentem Zambijské republiky a ve kterém jsem vyjádřil zájem nadále rozvíjet přátelské vztahy mezi našimi zeměmi. V regionu subsaharské Afriky náleží Zambie k tradičním přátelům České republiky, společně rozvíjíme spolupráci v mnoha oblastech a věnujeme se vládním projektům, zaměřeným na zemědělství, zdravotnictví a vzdělávání. Jsem rád, že naše vláda dlouhodobě poskytuje pro zambijské studenty stipendia ke studiu na vysokých školách v České republice.

       Rád bych využil této příležitosti, abych Vás informoval o tom, že pozorně sleduji případ obvinění tří občanů České republiky ze špionáže, které dne 14. října 2011 vznesly příslušné zambijské úřady vůči panu Jiřímu Cetlovi, Janu Coufalovi a Michalu Veberovi. Jmenovaní se trestné činnosti měli dopustit tím, že fotografovali budovy a veřejně vystavené předměty, některé z nich náhodou v blízkosti vojenských nebo vládních objektů. Na základě podrobných informací, které jsou mi od počátku této nemilé události předkládány, si dovolím vyjádřit přesvědčení, že účelem jejich jednání nebyl úmysl spáchat trestný čin, ale že si chtěli na památku vyfotografovat cvičné letadlo vyrobené v naší zemi, které náhodou objevili vystavené na veřejném prostranství.

       Oceňuji přístup příslušných zambijských úřadů vůči Chargé d´Affaires České republiky panu Luďkovi Zahradníčkovi, kterému byly poskytnuty relevantní informace o vývoji případu. Dovoluji si Vás také informovat, že ministr zahraničních věcí České republiky vyslal do Vaší země zvláštního vyslance pana Vladimíra Galušku, náměstka ministra zahraničních věcí, jehož cesta do Lusaky vyjadřuje nejvyšší stupeň zájmu české vlády o celý případ a jehož mise má rovněž mou podporu.

       Excelence, obracím se na Vás kvůli autoritě, kterou požíváte v souvislosti s výkonem funkce, svěřené Vám v souladu s ústavou Zambijské republiky, abych vyjádřil své přesvědčení, že celý případ bude urychleně a spravedlivě posouzen.

       Na závěr mi dovolte, abych ještě jednou vyjádřil svůj zájem na dobrých vztazích mezi našimi zeměmi a doufám, že někdy v budoucnu budeme mít příležitost se sejít a osobně prodiskutovat programy, které by spolupráci našich zemí ještě prohloubily.

       Přijměte, prosím, Excelence, ujištění o mé hluboké úctě

       Václav Klaus

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu