Klaus.cz


Hlavní strana » Ekonomické texty


Samuelsonových nedožitých 100 let

Ekonomické texty, 22. 5. 2015

V polovině května, přesně 15. května, by se dožil 100 let jeden z největších ekonomů druhé poloviny dvacátého století, nositel Nobelovy ceny za ekonomii v roce 1970, Paul Anthony Samuelson. Zemřel v prosinci 2009, kdy mu bylo úctyhodných 94 let. Studoval nejdříve v Chicagu, pak na Harvardu, ale zbývajících více než šedesát let svého profesionálního života strávil na MIT.

Foto: Life Magazine, Dec. 1950

celý článek »

Je to už nebo teprve pět let od počátku řecké krize?

Ekonomické texty, 18. 5. 2015

Když jsem dělal jednu z korektur tohoto svého textu a s malým časovým odstupem od jeho prvotního napsání si přečetl jeho nadpis, uvědomil jsem si, že jsem se asi dopustil určité nepřesnosti. Měl jsem použít jiné číslo než pět.

V právě uplynulých pěti letech jsme sice byli nechtěnými svědky zrodu otevřené, nahlas přiznané, v EU oficiálně diskutované řecké dluhové krize, ale je evidentní, že krizové symptomy v Řecku (podobně jako v některých dalších zemích jižní Evropy) narůstaly už dávno před květnem 2010.

celý článek »

Nevysvětlitelné nepochopení Ukrajiny

Ekonomické texty, 29. 4. 2015

Anders Aslund, původně švédský, dnes už spíše americký ekonom, je do jisté míry mým přítelem nebo aspoň dobrým známým. Loni ve Washingtonu editoval knihu o ekonomické transformaci devadesátých let, na které jsem se podílel. Často si navzájem posíláme články, které napíšeme. Často se potkáváme na konferencích.

celý článek »

Příspěvek Václava Klause do vědeckého časopisu Ekonomické univerzity v Bratislavě Ekonomické rozhl’ady – 25 let od pádu komunismu u nás

Ekonomické texty, 28. 1. 2015

I. Úvod

Už jsem několik let v Bratislavě nemluvil, děkuji za pozvání. Děkuji za příležitost zde dnes promluvit. Jako nejen pamětník, ale i jako aktivní účastník listopadových a polistopadových dějů se k tomu pokusím i na tomto fóru říci pár slov. Je třeba o tom mluvit i zde v Bratislavě, neboť prvotní fáze transformace, neboli přeměny komunismu v systém parlamentního politického pluralismu a v tržní ekonomiku, probíhala ještě ve společném státě podle shodného konceptu.

celý článek »

Systémová změna není cvičením v aplikované ekonomii: projev při udělení Leontiefovy ceny za příspěvek k ekonomickým reformám

Ekonomické texty, 24. 6. 2014

Děkuji za možnost být po letech opět v Petrohradě. Naposledy jsem zde byl jako prezident České republiky při velkolepých oslavách třístého výročí založení Vašeho města. Děkuji za udělení mezinárodní Leontiefovy medaile, kterou v posledních letech dostala řada významných ruských a zahraničních vědců, z nichž někteří jsou mí známí či přátelé. 

celý článek »

Sjednotilo euro Evropu?

Ekonomické texty, 23. 1. 2014

Již dvě desetiletí vystupuji proti nápadu na vytvoření společné evropské měny. Argumenty jsou poměrně triviální – Evropa není ekonomicky dostatečně homogenní entitou (a nemá takovou míru cenové a mzdové flexibility a mobility práce, aby to nevadilo) a Evropa není a nemůže být entitou politickou (nevytváří ji jeden národ a není v ní pocit identity a z ní vyplývající solidarity).

celý článek »

Nikoli politický aktivismus, ale návrat k principům tržní ekonomiky

Ekonomické texty, 21. 11. 2013

Spor o nedávnou (nebojím se říci systémovou) změnu chování naší centrální banky v neztenčené míře pokračuje už dva týdny. Poněkud křečovité reakce části členů bankovní rady naznačují, že Česká národní banka evidentně ztrácí půdu pod nohama. Jakkoli je předčasné to hodnotit, je zřejmé, že změna měnové politiky nevyvolalav ekonomice takové reakce, jaké ČNB očekávala, a stejně tak je zřejmé, že se tuto změnu politiky odborné i laické veřejnostinepodařilo vysvětlit.

celý článek »

Konečně známe argumenty ČNB – ale neobstojí

Ekonomické texty, 18. 11. 2013

Dva vysoce postavení úředníci ČNB, pánové Holub a Král, uveřejnili v úterý 12. listopadu svůj – ale myslím, že vlastně oficiální – výklad nedávného zásahu ČNB. Je to text velmi poučný. Dá se číst jako pamflet triviálního učebnicového keynesiánství, vracejícího se ke Keynesovi třicátých let minulého století.

celý článek »

Recenze knihy Deepaka Lala „Poverty and Progress“

Ekonomické texty, 13. 11. 2013

CATO Institute vydal v roce 2013 knihu* významného indického (dnes už i britského či amerického) ekonoma Deepaka Lala, která se zabývá „skutečnostmi a mýty ohledně chudoby ve světě“. Není však v žádném případě jenom o chudobě, je spíše o jejím opaku, o výkonnosti či nevýkonnosti ekonomik. Je to neuvěřitelně moudrá kniha špičkového ekonoma.

celý článek »

Spor o devizové regulace nesmí být ukončen

Ekonomické texty, 12. 11. 2013

Zavedení devizových regulací je daleko závažnějším krokem, než si většina lidí a asi i běžných ekonomů, myslí. Řada důležitých argumentů již byla různými kritiky v posledních dnech uvedena a na řadu dalších se jistě v průběhu času ještě přijde. Seriózní protiargumentaci našich centrálních bankéřů neslyším. Jejich odkazování se na svou vlastní kredibilitu je spíše úsměvné. Ta byla právě tímto zásahem výrazně poškozena.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu