Klaus.cz


Hlavní strana » Ekonomické texty


Politický komentář IVK č. 14 - Omyl devizových intervencí České národní banky

Ekonomické texty, 7. 11. 2013

ČNB se rozhodla – po jedenácti letech – zahájit devizové intervence s cílem snížení měnového kursu koruny, neboli s cílem znehodnocení jejího kursu. Je to rozhodnutí chybné a je to rozhodnutí riskantní, a to z řady důvodů:

1. současná ekonomická (a měnová) situace – v období již pět let trvající ekonomické stagnace České republiky – je nejasná a proto by bylo lepší, aby stát, resp. jeho centrální banka, tuto nejistotu svou aktivistickou politikou nezvyšoval;

celý článek »

Zamyšlení nad knihou Nicholase Wapshotta “Keynes – Hayek”

Ekonomické texty, 2. 10. 2013

Každá velká ekonomická porucha vyvolá diskusi, při které se připomenou minulé spory na stejné téma. Cílem je maximálně se z nich poučit, i když – jak dokazuje i tato kniha – lidé poučitelní nejsou. Krize let 2008 – 2009 nemohla mít osudy jiné. Anglický žurnalista a historik Nicholas Wapshott (ale i mimořádně kvalitní ekonom) využil této chvíle k napsání čtivé, prameny velmi dobře podložené, v každém případě kvalitní knihy o sporu Keynese a Hayeka, sporu, který – jak je uvedeno v podtitulu – „definoval moderní ekonomii“.

celý článek »

Zápotocký vs. Klaus? Myslel to Ekonom vážně?

Ekonomické texty, 13. 6. 2013

Týdeník Ekonom ve svém minulém čísle, v němž se věnoval šedesátému výročí komunistické měnové reformy z roku 1953, použil jak v titulku, tak v úvodu svého článku naprosto mylné, ale svou manipulativností zákeřné srovnání. „Zápotocký vs. Klaus aneb Kdo vzal lidem víc“ (str. 37 – 39) ptal se jeho autor Josef Pravec a došel k neuvěřitelnému závěru: v důsledku měnové reformy v roce 1953 přišli občané o cca 160 mld. korun, Klausovou transformací na počátku 90. let o 100 miliard.

celý článek »

Václav Klaus na VŠE v Praze - část 2: Úvaha o stavu české ekonomiky

Ekonomické texty, 21. 5. 2013

Není žádnou originální myšlenkou říci, že naše ekonomika už delší dobu přešlapuje na místě, že v posledních pěti čtvrtletích dokonce klesá a že proto v celosvětovém kontextu a zejména vůči nám srovnatelným zemím ztrácí. Úplně samozřejmé možná není to, že se podle mého názoru nejedná o žádný krátkodobý periodický výkyv, který dříve či později sám odezní a který je proto třeba pouze „přečkat“, ale o evidentní trend, který má minimálně střednědobý charakter...

celý článek »

Václav Klaus na VŠE v Praze - část 1: Úvaha o stavu českého ekonomického školství

Ekonomické texty, 20. 5. 2013

Děkuji pořadatelům dnešní akce za to, že mi dali možnost zde promluvit. Přicházím sem jako bývalý student VŠE, který svá studia ukončil před neuvěřitelnými 50ti lety, ale i jako dnešní člen Vědecké rady Národohospodářské fakulty a jako profesor na téže fakultě. Měl bych se přiznat k tomu, že jsem na této absolventské akci ještě nikdy nebyl, pocit příslušnosti k VŠE však v sobě mám. Měl jsem ho vždy a nijak ho neskrývám. K VŠE se rád hlásím.

celý článek »

Připomenutí Jamese Buchanana

Ekonomické texty, 11. 2. 2013

Dne 9. ledna 2013 zemřel ve věku necelých 93 let jeden z největších ekonomů druhé poloviny 20. století James Buchanan. Když v roce 1991 odešel Friedrich von Hayek a v roce 2006 Milton Friedman, měl jsem pocit, že posledním velikánem, který nám zůstal, byl právě on. Za zmínku stojí i to, že se všichni tři dožili věku začínajícího číslem 9 a že všichni tři intenzivně publikovali až do úplného konce svého života.

celý článek »

Projev prezidenta republiky na konferenci ČNB ke 20. výročí vzniku české koruny

Ekonomické texty, 7. 2. 2013

Děkuji za pozvání na tuto dnešní velmi potřebnou a záslužnou akci, na konferenci, která naší centrální bance nepochybně sluší. Potřebnou proto, že se strašně rychle zapomíná a že díky různým zájmům a předsudkům vznikají mýty, které s tím, co se odehrálo v minulosti, příliš nesouvisí. Vážných, klidných a znalostmi podmíněných výměn názorů je u nás bohužel málo. A zdá se, že je jich stále méně. Těším se proto na tu dnešní. Nemohu nezdůraznit, že žádná jiná česká instituce podobnou seriózní diskusi širšího typu – o rozpadu československého státu – neudělala.

celý článek »

Kapitola o finanční krizi z připravované knihy prezidenta republiky My, Evropa a svět

Ekonomické texty, 31. 12. 2012

Krize, ke které došlo v závěru prvního desetiletí 21. století, a zejména její nečekaná prudkost a hloubka, se staly fenoménem, který znamenal vykolejení dosavadního chodu věcí a který má a bude mít dlouhodobé následky. Přitom se v této souvislosti jedná o dvě ne zcela identické věci - jednou jsou příčiny této krize a druhou použité metody, jak s touto krizí bojovat, které vedou k důsledkům, které jsou - jak to vypadá nyní - svými dopady zásadnější a zhoubnější než krize sama.

celý článek »

Podklad prezidenta k vystoupení o Evropě a evropské integraci na Univerzitě Hradec Králové

Ekonomické texty, 12. 12. 2012

Děkuji za pozvání – v tomto uspěchaném předvánočním čase – do Vašeho města a na Vaši univerzitu. Vážím si ho, už dlouho jsem zde nebyl. Témat pro promluvu na takovémto setkání je jistě více, je z čeho vybírat, ale já v této chvíli za nejdůležitější považuji to, co se právě teď děje v Evropě, resp. s Evropou. Proto se o tom pokusím říci pár úvodních slov. V listopadu loňského roku jsem na toto téma vydal knihu s názvem „Evropská integrace bez iluzí“ a dovolím si ji vzít jako východisko mé dnešní promluvy.

celý článek »

Milton Friedman - velikán, který změnil svět

Ekonomické texty, 31. 7. 2012

Přesně před sto lety, 31. července 1912, se narodil slavný americký ekonom, nositel Nobelovy ceny za ekonomii Milton Friedman. Když mne nedávno oslovila redakce Lidových novin s žádostí o článek k tomuto výročí, uvedl jsem, že nic nového o Miltonu Friedmanovi už napsat neumím. Můj vztah k němu a jeho dílu vystihuje dosud novinově nepublikovaný projev, který jsem pronesl na semináři Centra pro ekonomiku a politiku v roce 2006, pár dnů po jeho úmrtí. Jeho odkaz je třeba připomínat neustále. (Původní text naleznete uvnitř článku).

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu