Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení


Projev prezidenta při obědě u příležitosti návštěvy prezidenta SRN Joachima Gaucka

Projevy a vystoupení, 10. 10. 2012

Vážený pane prezidente, vážená paní Schadtová, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych Vás, pane prezidente, při této slavnostní příležitosti ještě jednou přivítal na Vaší první oficiální návštěvě České republiky ve Vaší vysoké funkci prezidenta Spolkové republiky Německo. Stojíte v čele země, s níž nás pojí tisíciletí bohatých, plodných a obohacujících vztahů ve všech oblastech lidských životů, a spolu s tím i blízkost kultury, tradic i způsobu života.

celý článek »

Projev prezidenta republiky na Národní svatováclavské pouti

Projevy a vystoupení, 28. 9. 2012

Vážený pane kardinále, pane arcibiskupe, páni biskupové vážení vzácní hosté dnešního slavnostního shromáždění, dámy a pánové, velmi si vážím Vašeho pozvání zde vystoupit. Říkám to i s vědomím toho, že je mé dnešní vystoupení na této svatováclavské pouti v mé prezidentské funkci posledním. Pro všechny předchozí projevy zde, ve Staré Boleslavi, mi bylo inspirací, že jde o svátek, který má rozměr nejen církevní, ale i občanský, rozměr nejen historický, ale i současný a význam nejen pro každého jednoho z nás, ale i pro stát jako celek.

celý článek »

Projev prezidenta republiky na 67. zasedání Valného shromáždění OSN

Projevy a vystoupení, 26. 9. 2012

Photo: J Carrier/UNVážený pane předsedo, dovolte mi, abych Vám poblahopřál k Vašemu zvolení do funkce nejvyššího představitele 67. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů. Vaše země prošla v nedávných desetiletích obtížným obdobím a jsem přesvědčen, že Vaše zkušenosti bývalého srbského ministra zahraničních věcí, který ve své každodenní praxi zažil důsledky jak „mírově“ dojednaných řešení, tak i ozbrojených mezinárodních intervencí, budou pro letošní Valné shromáždění přínosem a přispějí k tomu, že naše jednání bude méně formální a více praktické. (Photo: J. Carrier/ UN)

celý článek »

Projev prezidenta na Univerzitě Federico II. v Neapoli

Projevy a vystoupení, 19. 9. 2012

Vážený pane rektore, vážení profesoři, milí studenti a studentky, jsem velmi rád, že jsem po dlouhé době opět ve Vašem krásném městě a je pro mne velkou poctou, že mohu vystoupit i na Vaší univerzitě. Moje cesta do Itálie, včetně návštěvy Neapole, je součástí mé oficiální státní návštěvy, na kterou mne pozval neapolský rodák, můj dobrý přítel, prezident Napolitano.

celý článek »

Projev prezidenta republiky při státní večeři v Itálii

Projevy a vystoupení, 18. 9. 2012

Vážený pane prezidente, vážená paní Bittoni, vážené dámy a pánové, je pro mne velkou ctí, že Vám mohu při této slavnostní příležitosti zopakovat své poděkování za pozvání na návštěvu Vaší krásné země. Stále vzpomínáme na Vaši loňskou návštěvu České republiky, která se stala potvrzením všestranného partnerství a spojenectví našich zemí. I moje dnešní návštěva zde v Římě ukazuje, že je úroveň našich politických i ekonomických vztahů vynikající a že na obou stranách existuje silný zájem na jejich dalším rozvoji.

celý článek »

Projev prezidenta při zahájení Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně

Projevy a vystoupení, 10. 9. 2012

Vážení představitelé naší politické i hospodářské sféry, dámy a pánové, nejprve bych Vás všechny – u příležitosti zahájení letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu – rád pozdravil. Brněnský veletrh je jednou z nejvýznamnějších akcí, které se v naší zemi každoročně konají a nás všechny jistě těší, že se mu stále daří držet se na pozici předního evropského průmyslového veletrhu.

celý článek »

Projev prezidenta republiky na posledním rozloučení s generálem Tomášem Sedláčkem

Projevy a vystoupení, 4. 9. 2012

Vážení členové rodiny pana generála Sedláčka, vážení vzácní hosté, dámy a pánové, sešli jsme se zde dnes, abychom se rozloučili s armádním generálem Tomášem Sedláčkem, sešli jsme se na tomto historickém místě nikoli náhodou. Památník na Vítkově, budovaný jako symbol prvorepublikové legionářské tradice, sice byl zneužit totalitními režimy, ale ke svému důstojnému poslání se naštěstí vrátil. Významně tomu napomohl i pan generál Tomáš Sedláček.

celý článek »

Vystoupení prezidenta republiky na setkání s českými velvyslanci

Projevy a vystoupení, 29. 8. 2012

Vážený pane ministře, paní velvyslankyně, páni velvyslanci, rád Vás opět vítám na Pražském hradě, na pravidelném setkání vedoucích zastupitelských úřadů s prezidentem republiky. Je to pro mne – v této mé funkci – setkáním v tomto formátu posledním. Do konce prezidentského mandátu mi zbývá o něco více než půl roku, a i když – doufám – budu ještě mít příležitost s některými z Vás se setkat, dnešního setkání bych chtěl využít i k jistému ohlédnutí se za uplynulým desetiletím, a tak jako každý rok říci několik obecnějších poznámek k české zahraniční politice.

celý článek »

Projev prezidenta při státní návštěvě Indonéské republiky

Projevy a vystoupení, 9. 7. 2012

Vážený pane prezidente, vážená paní Yudhoyono, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych Vám ještě jednou poděkoval za pozvání k návštěvě Vaší krásné země. Českou a Indonéskou republiku dělí velká geografická vzdálenost. Naše země jsou v mnoha ohledech velmi rozdílné – malá vnitrozemská Česká republika v srdci Evropy s deseti milióny obyvatel oproti nesmírně rozmanité tropické Indonésii tvořené více než 17 000 ostrovy s 230 milióny obyvatel.

celý článek »

Projev prezidenta republiky při státní návštěvě v Malajsii

Projevy a vystoupení, 5. 7. 2012

Vaše Veličenstvo, vážené dámy a pánové, je pro mě velkou ctí, že Vám při této slavnostní příležitosti mohu ještě jednou poděkovat za pozvání k návštěvě Vaší krásné země. Na tuto návštěvu jsme se opravdu všichni těšili. Naše země dělí více než dvanáct hodin letu, velmi rozdílné je podnebí, příroda, ale i historické tradice a způsob života obyvatel obou zemí. Přesto mám pocit, že jsme přijeli do přátelské země.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu