Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty


Newsletter Institutu Václava Klause - leden 2014

Dokumenty, 22. 1. 2014

Lednové číslo měsíčníku Newsletter Institutu Václava Klause přináší text vystoupení Václava Klause na Euro Business Breakfast na téma „Šli jsme zpátky do Evropy a kam jsme nakonec došli?“. Výkonný ředitel IVK Jiří Weigl dále přispívá článkem k 1200. výročí úmrtí Karla Velikého a ekonomka Stanislava Janáčková v článku „Proč nic nefunguje aneb krize systému“ rozebírá důvody, proč tradiční hospodářská politika nefunguje.

celý článek »

Úvodní slovo Václava Klause k prezentaci publikace o korupci

Dokumenty, 9. 1. 2014

Dlouho a rezolutně jsme odmítali „hru na korupci“, která se v posledních letech tak rozmohla v české politice a v české žurnalistice, ale kromě náhodných a krátkých mediálních výroků jsme se o nic zásadnějšího nepokusili.

Dlouho jsme také věděli, že je třeba připravit a zveřejnit širší nepolitický text, který by se – pokud by ho zainteresovaná veřejnost přijala – mohl stát východiskem pro vážnou a tolik potřebnou diskusi na toto téma.

celý článek »

Předmluva Ladislava Jakla ke knize Pavla Rysky a Jana Průši "Korupce - Ekonomie vs. mýty"

Dokumenty, 20. 12. 2013

Jestli existuje žebříček nejfrekventovanějších slov v češtině, zcela určitě v něm několik posledních let boduje na předních příčkách slovo korupce. Od bulváru po tzv. seriózní tisk, od televizního zpravodajství a publicistiky až po nekonečné seriály ze současnosti, tam všude vrací ozvěna na každé slovo stejnou odpověď: korupce.

Co se to s námi stalo? To se opravdu najednou necháváme všichni podplácet? Nebo jsme všichni začali dávat kolem sebe úplatky? Dokonce nám pravidelně strkají pod nos různé průzkumy, podle kterých občané považují korupci za hlavní problém doby.

celý článek »

Newsletter Institutu Václava Klause - prosinec 2013

Dokumenty, 16. 12. 2013

Prosincové číslo měsíčníku Newsletter Institutu Václava Klause obsahuje text z vystoupení Václava Klause na setkání Cato Institute v Kalifornii s názvem Existuje univerzální touha po svobodě?. Výkonný ředitel IVK Jiří Weigl v prosincovém Newsletteru přispívá svým článkem O spornosti kompetitivní devalvace, kterým reaguje na téma devizových intervencí.

celý článek »

Zápis z třetích Rozmluv na Hanspaulce: Co si máme počít v dnešní povolební situaci?

Dokumenty, 22. 11. 2013

Zhruba po třech měsících, během nichž se toho u nás poměrně dost událo, se ve čtvrtek 21. listopadu konaly další z Rozmluv na Hanspaulce, kterých se tentokráte zúčastnilo 25 účastníků. Větší sál nemáme. Naším původním záměrem bylo udělat několik týdnů po volbách Rozmluvy s otázkou, zda nám volby přinesly šanci na řešení naší složité politické a ekonomické situace, zda umožnily vytvořit vládu, která by takového řešení byla schopna.

celý článek »

Newsletter Institutu Václava Klause - listopad 2013

Dokumenty, 20. 11. 2013

Listopadové vydání měsíčníku Newsletter Instiutu Václava Klause přináší text vystoupení výkonného ředitele IVK Jiřího Weigla na říjnovém semináři z cyklu „Hovory na pravici“  s názvem Pravice na Záhořově loži. Vstane ještě?. Václav Klaus přispívá do listopadového Newsletteru svým komentářem Zlobu pravdoláskovců jsem očekával, v němž se vyjadřuje k nedávné hysterii některých našich levicových aktivistů ohledně udělení Medaile svobody americkou nadací Victims of Communism Memorial Foundation.

celý článek »

Předmluva Václava Klause ke knize Petra Žantovského "Česká politika a média po roce 1989"

Dokumenty, 19. 11. 2013

Petr Žantovský je ve světě médií jako doma. Jako novinový, internetový i rozhlasový publicista je sám mediálně činný, jako dlouholetý člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání poznal média jako objekt státní správy, coby pedagog se mediálním světem zabývá jako předmětem studia (vyučuje ekonomickou žurnalistiku na Národohospodářské fakultě VŠE a média a žurnalistiku na Akademii Jana Ámose Komenského a na Akademii managementu a komunikace).

celý článek »

Kondolenční dopis Václava Klause prezidentovi Polské republiky Bronislawu Komorowskému k úmrtí Tadeusze Mazowieckého

Dokumenty, 28. 10. 2013

Vážený pane prezidente, s hlubokým zármutkem jsem přijal zprávu o skonu pana Tadeusze Mazowieckého, bývalého předsedy vlády Polské republiky. V závěru osmdesátých let byl prvním premiérem nekomunistické vlády ve střední a ve východní Evropě a významným způsobem se zasloužil o to, že éra komunistického režimu ve Vaši zemi a svým způsobem i v sousedních státech nenávratně skončila.

celý článek »

Newsletter Institutu Václava Klause - říjen 2013

Dokumenty, 15. 10. 2013

Říjnové číslo Newsletteru IVK obsahuje překlad anglického projevu Václava Klause z jeho vystoupení na Conservative Renewal Conference v Londýně. Naleznete zde rovněž článek fyzika, publicisty a překladatele Luboše Motla o páté zprávě Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC), která se zabývá dopady změn klimatu, závěrečnou kapitolu z nové knihy Václava Klause a kolektivu autorů IVK „Česká republika na rozcestí – Čas rozhodnutí“ a obvyklou anketu. Přejeme příjemnou četbu.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu