Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty


Kondolenční dopis Václava Klause prezidentovi Polské republiky Bronislawu Komorowskému k úmrtí Tadeusze Mazowieckého

Dokumenty, 28. 10. 2013

Vážený pane prezidente, s hlubokým zármutkem jsem přijal zprávu o skonu pana Tadeusze Mazowieckého, bývalého předsedy vlády Polské republiky. V závěru osmdesátých let byl prvním premiérem nekomunistické vlády ve střední a ve východní Evropě a významným způsobem se zasloužil o to, že éra komunistického režimu ve Vaši zemi a svým způsobem i v sousedních státech nenávratně skončila.

celý článek »

Newsletter Institutu Václava Klause - říjen 2013

Dokumenty, 15. 10. 2013

Říjnové číslo Newsletteru IVK obsahuje překlad anglického projevu Václava Klause z jeho vystoupení na Conservative Renewal Conference v Londýně. Naleznete zde rovněž článek fyzika, publicisty a překladatele Luboše Motla o páté zprávě Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC), která se zabývá dopady změn klimatu, závěrečnou kapitolu z nové knihy Václava Klause a kolektivu autorů IVK „Česká republika na rozcestí – Čas rozhodnutí“ a obvyklou anketu. Přejeme příjemnou četbu.

celý článek »

Přepis tiskové konference Institutu Václava Klause k uvedení nové knihy Česká republika na rozcestí – Čas rozhodnutí

Dokumenty, 12. 10. 2013

V pondělí dne 7. října 2013 proběhla v sídle Institutu Václava Klause na pražské Hanspaulce tisková konference u příležitosti představení nové knihy kolektivu autorů IVK Česká republika na rozcestí - Čas rozhodnutí. Vystoupili zde výkonný ředitel IVK Jiří Weigl, ředitel nakladatelství Fragment Jan Eisler a Václav Klaus. Úplný přepis této TK naleznete uvnitř článku.

celý článek »

Zápis z druhých Rozmluv na Hanspaulce: Rezignovala demokracie na kontrolu represivní moci?

Dokumenty, 26. 7. 2013

Druhé Rozmluvy na Hanspaulce, tento nový žánr našeho Institutu, se konaly uprostřed léta (25. července) v neuvěřitelném vedru. Přesto je obdivuhodné, že se 22 pozvaných účastníků této diskuse zúčastnilo a vydrželo v plné pozornosti téměř tři hodiny, bez klimatizace.

celý článek »

Předmluva Václava Klause ke sborníku IVK „Margaret Thatcherová 1925 – 2013“

Dokumenty, 3. 7. 2013

Odchod Margaret Thatcherové je jednou z nejsmutnějších událostí letošního roku, alespoň pro nás. Margaret Thatcherová změnila svět. Zvítězila spolu s Ronaldem Reaganem ve studené válce, oslabila britské odbory, privatizovala státní podniky, vyhrála ve válce o Falklandy a celkově posílila svobodu jednotlivce a britskou národní suverenitu. Institut Václava Klause věnuje této mimořádné osobnosti speciální sborník.

celý článek »

Newsletter Institutu Václava Klause - červen 2013

Dokumenty, 28. 6. 2013

Třetí číslo měsíčníku Newsletter Institutu Václava Klause je uvedeno zápisem z prvních Rozmluv na Hanspaulce. Dále obsahuje článek historika, anglisty a překladatele Vítězslava Kremlíka, úvahu o stavu českého ekonomického školství od Václava Klause, analytický komentář IVK věnovaný druhému důchodovému pilíři a tradiční anketu. Přejeme příjemnou četbu.

celý článek »

Zápis z prvních Rozmluv na Hanspaulce

Dokumenty, 4. 6. 2013

V pondělí 3. června 2013 se uskutečnilo první z „malých“, tzn. nikoliv pro širší veřejnost přístupných setkání organizovaných Institutem Václava Klause, které jsme nazvali „Rozmluvy na Hanspaulce“. Rozsah pozvaných je dán velikostí prostor hanspaulského zámečku. Prvního setkání se zúčastnilo 16 diskutujících, což je méně než jsme plánovali, ale bylo to způsobeno tím, že právě v této chvíli kulminovaly povodně a řada pozvaných se do pražských Dejvic nemohla dostat.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu