Klaus.cz


The Great War and Its Continuing Impact: The View from the Czech Republic

English Pages, 17. 9. 2014

Many thanks for inviting me to attend this very topical conference organized on the occasion of the 100th anniversary of the First World War. The topic is very motivating and not about history only. In addition to it, the invitation gives me a pleasant opportunity to visit Serbia, a country where the war started, a country I – and Czechs traditionally – like, a country where I have good friends. Last time I was here in January 2011 which is – in the currently fast-going era – already a relatively long time ago.

celý článek »

Žádnou stavební revoluci v Praze nechci

Rozhovory, 16. 9. 2014

Cyklistická lobby ve druhém prezidentovi samostatné České republiky zatím nenašla spojence. Ten totiž navrhuje, že by si své stezky a pruhy zasloužili i „normální, neambiciózní“ chodci. A chce, aby se vedení Prahy vcítilo do pozice jejích obyvatel.

celý článek »

Blahopřejný dopis Václava Klause Robertu Ficovi k narozeninám

Dokumenty, 15. 9. 2014

Vážený pane předsedo,

dovolte mi, abych Vám popřál všechno nejlepší k Vašim krásným, stále ještě velmi mladistvým narozeninám. Chtěl bych Vám popřát, aby se Vám i nadále jak v politice, tak v osobním životě dařilo. Chtěl bych Vám poděkovat za Váš osobní mimořádný příspěvek ke kvalitě česko-slovenských či slovensko-českých vztahů.

celý článek »

Video: Rozhovor Václava Klause v Rádiu Impuls

Rozhovory, 12. 9. 2014

Václav Klaus byl ve středu dne 10. září 2014 hostem pořadu Kauza dne, vysílaném na Rádiu Impuls. Přehrajte si videozáznam rozhovoru na stránkách rádia.

celý článek »

Jan Eichler v deníku Právo: Vzpomínky na starého Bushe

Jinýma očima, 12. 9. 2014

Při sledování současné politiky USA mne vzpomínky vracejí hned do prvních let po skončení studené války. V Bílém domě seděl prezident Bush starší a choval se jako typický defenzívní realista. Neusiloval o rozbití tehdy silně otřeseného SSSR, protože upřednostňoval jednání s jedním známým a předvídatelným partnerem před problematickým hledáním způsobů, jak jednat s množstvím předvídatelných nástupnických států.

celý článek »

Martin Slaný: Reakce na polemiku Karla Hvížďaly

Jinýma očima, 11. 9. 2014

Ačkoliv při psaní polemiky na polemiku hrozí, že se vytratí a zkreslí hlavní myšlenky původního textu a diskuse sklouzne k margináliím, nemůžu nereagovat na text Karla Hvížďaly uveřejněný dne 8. září tohoto roku na internetových stránkách Českého rozhlasu (a následující den na Neviditelném psu).

celý článek »

Cesta do Hongkongu po deseti letech

Články a eseje, 8. 9. 2014

Na letošní výroční konferenci Montpelerinské společnosti letím do Hongkongu nočním letem z Prahy přes Curych, což znamená, že po celé cestě nic nevidím. Proto jen tři krátké necestovní poznámky z tohoto letu.

V Neue Zürcher Zeitung čtu na mezipřistání v Curychu zajímavý text velmi promajdanského ukrajinského spisovatele – Rusa žijícího na východní Ukrajině. Jeho popis dnešního života na Ukrajině je poučný.

celý článek »

Prvním nositelem Ceny Institutu Václava Klause se stala česká ekonomka Stanislava Janáčková

Tisková sdělení, 5. 9. 2014

Bývalý prezident Václav Klaus a výkonný ředitel IVK Jiří Weigl předali v pátek dne 5. září 2014 za účasti členů dozorčí a správní rady IVK i dalších hostů Cenu Institutu Václava Klause významné české ekonomce Ing. Stanislavě Janáčkové, CSc.

Cena IVK, která je spojená se symbolickou finanční odměnou, bude udělována českým i zahraničním osobnostem, a to zejména za dlouhodobý přínos k rozvoji společenských věd, za prosazování myšlenek svobody, volného trhu, tradičních hodnot a politické demokracie.

celý článek »

Careless Opening Up of Countries (without Keeping the Anchor of the Nation-State) Leads either to Anarchy or to Global Governance: Lessons of the European Experience

English Pages, 3. 9. 2014

Twenty four years ago, a few months after the fall of communism, I attended my first MPS General Meeting. As some of you may remember, it was held in Munich. It gave me the enormously valuable opportunity to see and meet the famous names of the MPS – Friedman, Stigler, Becker and many others (but these three were the most visible ones when looked at it from behind the Iron Curtain).

celý článek »

Bezstarostné otevírání se zemí (bez zachování kotvy, kterou je národní stát) vede buď k anarchii, nebo ke globálnímu vládnutí: poučení z evropské zkušenosti

Projevy a vystoupení, 3. 9. 2014

Před dvaceti čtyřmi lety, jen několik měsíců po pádu komunismu, jsem se prvně zúčastnil světového setkání Montpelerinské společnosti. Někteří z Vás si možná připomenou, že se konalo v Mnichově. Dostal jsem tam mimořádně cennou příležitost setkat se se známými osobnostmi MPS jakými byly Milton Friedman, George Stigler, Gary Becker a mnozí další (ale tito tři byli při pohledu zpoza Železné opony těmi nejviditelnějšími).

celý článek »

| starší články »


Jdi na začátek dokumentu