Klaus.cz


Hlavní strana » Tisková sdělení


Vyjádření prezidenta republiky k výsledkům Evropské rady

Tisková sdělení, 30. 10. 2009

S uspokojením jsem přijal rozhodnutí bruselského summitu EU z 29. a 30. října 2009, že Česká republika získala významnou výjimku z Lisabonské smlouvy. Pro Českou republiku tak Listina základních práv EU nebude platit.

celý článek »

Sdělení tiskového mluvčího prezidenta republiky k návrhu švédského předsednictví EU

Tisková sdělení, 23. 10. 2009

Prezident republiky Václav Klaus obdržel návrh švédského předsednictví EU, který je odpovědí na jeho požadavek související s ratifikací Lisabonské smlouvy v České republice. Tento návrh odpovídá představě prezidenta a je možné s ním dále pracovat.

celý článek »

Sdělení tiskového mluvčího k dopisu předsedy Ústavního soudu prezidentu republiky ze dne 2. října 2009

Tisková sdělení, 2. 10. 2009

Prezident republiky dostal dopis předsedy Ústavního soudu, ve kterém byl jako účastník řízení požádán o vyjádření k návrhu skupiny senátorů na posouzení souladu Lisabonské smlouvy s ústavním pořádkem České republiky. Prezident tak učiní ve čtrnáctidenní lhůtě vymezené Ústavním soudem.

celý článek »

Prohlášení prezidenta republiky ze dne 15. září 2009

Tisková sdělení, 15. 9. 2009

Jsem velmi zneklidněn posledním vývojem situace. Nyní je nutné dát české veřejnosti jasné sdělení, jak budeme postupovat dál.

Vyzývám politické strany i vládu k maximální zodpovědnosti a k úsilí přispět k řešení hlavních problémů dneška, především rozpočtových a ekonomických.

celý článek »

Prohlášení prezidenta republiky k rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 10. září 2009

Tisková sdělení, 10. 9. 2009

Ústavní soud – v den 16. výročí svého založení – svým rozhodnutím vědomě a záměrně prohlubuje politickou krizi v naší zemi.

Chceme-li se dnes i do budoucna vyhnout podobným situacím, které hrozí chaosem a ohrožují celou společnost, blíží se chvíle, kdy bude nutno přijmout novou ústavní definici pravomocí Ústavního soudu.

celý článek »

Prohlášení tiskového mluvčího prezidenta republiky ze dne 4. září 2009

Tisková sdělení, 4. 9. 2009

Prezident republiky Václav Klaus, který je nyní na mezinárodním fóru v Itálii a vrací se až o víkendu, děkuje předsedům ODS a ČSSD, že ho informovali o chystané nedělní schůzce. Tiskový mluvčí sděluje, že pokud budou představitelé politických stran projednávat podrobnosti legislativního řešení stávající situace, prezident se rád seznámí s výsledky, nicméně samotnému jednání přítomen nebude.

celý článek »

Prohlášení prezidenta republiky k usnesení Ústavního soudu ze dne 1. září 2009

Tisková sdělení, 1. 9. 2009

Jsem vážně znepokojen dnešním rozhodnutím Ústavního soudu o odkladu vykonatelnosti vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny, které znamená faktické odložení voleb do Poslanecké sněmovny na neurčito. Jde o aktivistický a bezprecedentní krok, který bude mít zásadní dopad na politický systém v naší zemi, kde podle Ústavy České republiky zákonodárná moc náleží Parlamentu.

celý článek »

Prezident předal Čestnou plaketu Stanislavě Janáčkové

Tisková sdělení, 31. 8. 2009

Prezident republiky Václav Klaus předal v pondělí dne 31. srpna 2009 na Pražském hradě Stříbrnou plaketu prezidenta republiky významné české ekonomce Ing. Stanislavě Janáčkové, CSc. u příležitosti jejích 65. narozenin.

celý článek »

Prezident republiky po vyjádření důvěry vládě

Tisková sdělení, 7. 6. 2009

V podvečerních hodinách jsem telefonicky hovořil s předsedou vlády Janem Fischerem, abych mu poblahopřál k tomu, že jeho vláda získala důvěru Poslanecké sněmovny. Výsledek dnešního hlasování vnímám jako záruku politické stability na nejbližší období.

celý článek »

Prezident republiky nechal zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny bez podpisu

Tisková sdělení, 29. 5. 2009

Prezident republiky se rozhodl, že nebude blokovat shodu, která vznikla v parlamentu nad zákonem o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Svůj podpis však pod zákon připojit nemůže, protože by tím vyvolal klamné zdání, že s praxí, kterou tento zákon představuje, vyjadřuje svůj souhlas.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu