Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení


Projev prezidenta republiky při návštěvě prezidenta Ukrajiny v Praze

Projevy a vystoupení, 24. 3. 2009

Vážený pane prezidente, vážená paní Juščenková, dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji přivítal zde na Pražském hradě. Vítáme Vás jako nejvyššího představitele nám blízké země, s níž nás pojí silné historické, politické, hospodářské i mezilidské vztahy.

celý článek »

Projev prezidenta republiky na sjezdu ČSSD

Projevy a vystoupení, 20. 3. 2009

Pane předsedo, vážené delegátky a delegáti,

děkuji za opětovné pozvání na Váš sjezd. Vaše pozvání jsem tentokráte přijal, protože Vaše jednání, jednání nejstarší demokratické politické strany v České republice, která je v současnosti hlavní opoziční silou, považuji v kontextu událostí poslední doby za důležité.

celý článek »

Co nám říká dnešek o budoucnosti Evropy?

Projevy a vystoupení, 23. 2. 2009

Vážená paní primátorko, vážený pane předsedo Spolkového sněmu, dámy a pánové,

děkuji za pozvání k vystoupení na Vašem dnešním fóru. Této příležitosti si velmi vážím. Je to navíc má první návštěva Bochumi a této části Německa vůbec.

celý článek »

Projev na vzpomínkovém shromáždění k 40. výročí smrti Jana Zajíce

Projevy a vystoupení, 20. 2. 2009

Pane starosto, vážení Zajícovi, dámy a pánové, milí studenti,

děkuji za pozvání na dnešní slavnostní setkání, které nám dává vzácnou příležitost společně si připomenout již čtyřicáté výročí zcela ojedinělého heroického, ale současně i tragického činu Vašeho rodáka Jana Zajíce.

celý článek »

Projev prezidenta republiky v Evropském parlamentu

Projevy a vystoupení, 19. 2. 2009

Pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně,

za možnost vystoupit v Evropském parlamentu, v jedné z klíčových institucí Evropské unie, bych Vám chtěl hned v úvodu poděkovat. Byl jsem zde sice již několikrát, ale ještě nikdy jsem neměl příležitost promluvit na plenárním zasedání.

celý článek »

Zdravice prezidenta republiky na Ustavujícím sněmu Strany svobodných občanů

Projevy a vystoupení, 14. 2. 2009

Vážení účastníci Ustavujícího sněmu Strany svobodných občanů,

dovolte mi, abych Vám poblahopřál ke vzniku Vaší strany. Vážím si Vaší občanské a politické angažovanosti a Vašeho odhodlání prosazovat své politické názory standardní formou politické strany.

celý článek »

Projev při odhalení památníku Pocta Janu Palachovi

Projevy a vystoupení, 20. 1. 2009

Vážený pane starosto, pane Jiří Palachu, pane předsedo Senátu, členové vlády, páni velvyslanci, vážení hosté, dámy a pánové,

děkuji za pozvání na dnešní slavnostní setkání zde v Mělníce, či – jak vy říkáte – na Mělníce, které nám dává vzácnou příležitost společně si připomenout již čtyřicáté výročí zcela ojedinělého heroického, ale současně i tragického činu Jana Palacha, činu, který je v našich dějinách natolik mimořádný, že nesmí být zapomenut, ale ani jakkoli umenšován.

celý článek »

Novoroční projev prezidenta republiky

Projevy a vystoupení, 1. 1. 2009

Vážení a milí spoluobčané,

dovolte, abych Vás nejprve pozdravil. Přelom roku tradičně bývá příležitostí k zamyšlení a k dávání si dobrých předsevzetí. Jistě je tomu tak u mnoha z nás i dnes. Chtěl bych k tomu přidat pár slov o věcech, které žádný z nás nemůže ovlivnit přímo a které tvoří vnější rámec našich životů. Těmi jsou věci veřejné.

celý článek »

Rok 2008 očima hlavy státu (poznámky pro Fórum Hospodářských novin)

Projevy a vystoupení, 17. 12. 2008

Rok 2008 byl tzv. osmičkovým rokem, a proto jsme si připomínali 90. výročí založení republiky, 70. výročí Mnichova, 60. výročí Února 1948 a 40. výročí srpna 1968. O každém z těchto výročí jsem pronesl několik projevů a napsal řadu textů. Jako neviditelná nit se mezi nimi táhne můj systematicky prováděný pokus narušovat či zpochybňovat některé účelové dobové výklady, které – alespoň v mých očích – vytvářejí téměř nezrušitelné falešné mýty.

celý článek »

Vystoupení prezidenta republiky na Akademickém sněmu AV ČR

Projevy a vystoupení, 16. 12. 2008

Pane předsedo, dámy a pánové,

děkuji za pozvání na Váš letošní Akademický sněm, na němž bude volen nový předseda této naší vrcholné vědecké instituce.

Chtěl bych své přítomnosti využít i k tomu, abych poděkoval prof. Pačesovi za práci, kterou na čele AV ČR v uplynulých čtyřech letech vykonal. Já jsem ocenil jeho práci státním vyznamenáním, které jsem mu udělil letos v říjnu.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu