Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení


Rusko bez předsudků

Projevy a vystoupení, 12. 11. 2010

Pozvání k dnešnímu vystoupení zde v Moskvě je pro mne v jednom ohledu zcela výjimečné. V posledních dvaceti letech jsem jezdil na projevy a přednášky po celém světě, ale dnes je to poprvé, kdy jsem přijel do Ruska výlučně za tímto účelem. Všechny moje předcházející cesty do této země byly cestami oficiálními – státními nebo pracovními návštěvami. Proč tomu bylo tak? Čím se Rusko liší od dalších zemí?

celý článek »

Projev na večeři u příležitosti karlovarského prezidentského setkání Visegrádské čtyřky

Projevy a vystoupení, 5. 11. 2010

Vážení páni prezidenti, vážení vzácní hosté, dámy a pánové,

jsem – spolu se svou manželkou a se všemi svými  spolupracovníky – velmi rád, že jsme Vás mohli dnes na pravidelném setkání hlav států zemí Visegrádské čtyřky přivítat u nás, v České republice, ve světoznámých Karlových Varech. Pan prezident Gašparovič toto každoroční setkání dobře zná, ale pan prezident Komorowski a pan prezident Schmitt se – jako nově zvolení prezidenti svých zemí – účastní summitu V4 poprvé.

celý článek »

Projev prezidenta republiky k 28. říjnu 2010 o smyslu našeho státu

Projevy a vystoupení, 28. 10. 2010

Vážení vysocí ústavní činitelé, dámy a pánové, posluchači rozhlasových a televizních stanic,

vítám Vás na dnešním slavnostním večeru, jímž si připomínáme, že se – přesně před devadesáti dvěma lety – zrodil moderní český stát.

Témat z naší současnosti, hodných dnešního večera, není málo. Musíme se vypořádávat s jen pomalu odeznívající ekonomickou krizí a s jejími důsledky, nepříjemně zasahujícími do života mnohých našich spoluobčanů i do hospodaření celého našeho státu.

celý článek »

Projev prezidenta republiky při národní svatováclavské pouti

Projevy a vystoupení, 28. 9. 2010

Vážený pane arcibiskupe, čeští a moravští biskupové, vážení představitelé veřejného života, poutníci, dámy a pánové,

jsem velmi rád, že Vás všechny mohu pozdravit v den státního svátku, na tomto památném místě, při národní pouti konané k poctě sv. Václava. Děkuji České biskupské konferenci za pozvání, které jsme spolu s manželkou rádi přijali.

celý článek »

Projev prezidenta republiky na 65. zasedání Valného shromáždění OSN

Projevy a vystoupení, 25. 9. 2010

Vážení delegáti, dámy a pánové,

mám tu čest zde dnes reprezentovat Českou republiku, zemi v centru Evropy, zemi, která se od počátku intenzivně účastní aktivit OSN a která v tom bude jistě pokračovat i v budoucnu. Je v našem zájmu, aby tato organizace zůstala vysoce respektovaným fórem přispívajícím prosperitě, stabilitě a mírovému řešení konfliktů dnešního světa. Aktivně se účastníme práce v celé řadě organizací OSN a čeští vojáci a experti se již celá desetiletí zúčastňují mírových misí OSN.

celý článek »

Osobní zavzpomínání: Cornellská univerzita a uplynulých čtyřicet jedna let

Projevy a vystoupení, 25. 9. 2010

Pro mne jako prezidenta České republiky je návrat na Cornell po dlouhých čtyřiceti jedna letech skutečným zážitkem. Je to už strašně dávno a mnoho se toho za ta léta událo, ale kampus a okolní krajina mi připadají známé. Pouze ty podzimní barvy jsou odlišné od barev, které jsem zde vídal na jaře roku 1969. .

celý článek »

Projev prezidenta republiky v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky

Projevy a vystoupení, 7. 9. 2010

Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně a poslanci, 

děkuji za příležitost promluvit zde, v Poslanecké sněmovně, v tomto – bez nadsázky – epicentru politického života naší země, v místě, kde prezident republiky nemluví často. Naposledy jsem zde se svým projevem vystoupil před sedmi roky.

celý článek »

Vystoupení prezidenta republiky na poradě velvyslanců

Projevy a vystoupení, 1. 9. 2010

Vážené velvyslankyně, vážení velvyslanci, 

rád bych Vás, jako ostatně na přelomu srpna a září každý rok, pozdravil a zamyslel se – společně s Vámi – nad naší zahraniční politikou a nad úkoly, které z ní pro nás plynou. Při červencovém jmenování vlády jsem mimo jiné řekl toto: „Byl bych rád, kdyby tato vláda byla silná i navenek, kdyby v zahraničí uměla mluvit nahlas a kdyby uměla hájit zájmy našich občanů. Jsou to naši voliči, kdo dal této vládě mandát, ne její budoucí partneři na zahraniční úrovni.“ Dovolte mi, abych tato svá slova trochu rozvinul a dovysvětlil, neboť nejsou samozřejmostí. Určitě ne v naší zemi.

celý článek »

Projev prezidenta republiky na státní večeři u příležitosti návštěvy prezidenta Lotyšska

Projevy a vystoupení, 30. 8. 2010

Vážený pane prezidente, vážená paní Zatlersová, vážené dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vás při této slavnostní příležitosti velmi srdečně pozdravil a přivítal Vás v historických prostorách Pražského hradu.

V květnu letošního roku jsem při slavnostní večeři v Rize mluvil o tom, že až do nedávna historie našim národům nedala mnoho příležitostí k intenzívním kontaktům. Bylo velmi prozřetelné, že jsem použil čas minulý.

celý článek »

Vystoupení prezidenta republiky při zahájení výstavy Země živitelka

Projevy a vystoupení, 26. 8. 2010

Výstava Země živitelka, a s ní spojené Národní dožínky, jsou každoroční reprezentativní přehlídkou výkonů českého zemědělství, ale postupem času se staly i dobrou příležitostí k našemu setkávání a k diskusi problémů zemědělství, tohoto tak významného oboru lidské činnosti, na němž jsme všichni – výrobci i spotřebitelé – závislí.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu