Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení


Projev prezidenta republiky při udělení čestného doktorátu na VUT v Brně

Projevy a vystoupení, 12. 4. 2011

Za dnešní slavnostní den a za udělení čestného doktorátu Vám chci s plnou vážností a pokorou poděkovat. Toto ocenění – a právě od Vás – neberu na lehkou váhu. Čestných doktorátů jsem na různých místech světa dostal už více než čtyři desítky, a vím, že je snadnější získat toto ocenění v Guatemale, Peru či Indii než doma. Doma člověk nebývá prorokem a u nás to platí dvojnásob.
(Foto: Tomáš Hájek, Lidové noviny)

celý článek »

Projev prezidenta republiky při obědě na státní návštěvě Chilské republiky

Projevy a vystoupení, 4. 4. 2011

Vážený pane prezidente, vážená paní Piněrová, vážené dámy a pánové,

je mi velkou ctí, že mohu využít této slavnostní příležitosti k poděkování za pozvání ke státní návštěvě Vaší krásné země. Není to má první příležitost navštívit a alespoň trochu poznat Vaši zemi. Již před 17 lety jsem byl u Vás na oficiální návštěvě jako tehdejší předseda vlády České republiky. Za oněch 17 let obě země – Chile i Česká republika – prošly úspěšným vývojem a jsem rád, že touto návštěvou můžeme zahájit novou kapitolu našich vzájemných vztahů.

celý článek »

Projev prezidenta republiky při obědě na státní návštěvě Argentinské republiky

Projevy a vystoupení, 31. 3. 2011

Vážená paní prezidentko, vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi, abych Vám při této slavnostní příležitosti poděkoval za pozvání k návštěvě Vaší krásné země. Pro mne a mou manželku to není návštěva první. Již před 17 lety jsem Argentinskou republiku navštívil ve funkci předsedy vlády. Bylo to krátce po vzniku samostatné České republiky a věřím, že se tehdy podařilo tradičním česko-argentinským vztahům dát nový, tolik potřebný impuls.

celý článek »

Projev prezidenta republiky na státní večeři u příležitosti návštěvy chorvatského prezidenta

Projevy a vystoupení, 8. 3. 2011

Vážený pane prezidente, vážená paní Josipovičová, vážené dámy a pánové,

dovolte mi ještě jednou Vás dnes večer přivítat v historických prostorách Pražského hradu. Přijíždíte, vážený pane prezidente, do země, která je Chorvatsku velmi blízká. Blízká jazykem, blízká historickými tradicemi vzájemných vztahů, blízká množstvím mezilidských kontaktů. Češi a Chorvati si byli vzájemnou oporou v dobách národního obrození a boje za národní emancipaci v éře rakousko-uherské monarchie, byli přáteli a spojenci v meziválečném období minulého století a přátelské pouto se mezi nimi udržovalo i v nelehkých dobách komunismu.

celý článek »

Projev prezidenta republiky při otevření nové budovy ČVUT

Projevy a vystoupení, 22. 2. 2011

Vážený pane rektore, dámy a pánové,

jsem rád, že se mohu spolu s Vámi zúčastnit této slavnostní chvíle, otevření – po 35 letech první – nové budovy Českého vysokého učení technického.

celý článek »

Projev prezidenta republiky na státní večeři u příležitosti návštěvy polského prezidenta

Projevy a vystoupení, 21. 2. 2011

Vážený pane prezidente, vážená paní Komorowská, vážení hosté, dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vás při této slavnostní příležitosti ještě jednou co nejsrdečněji pozdravil. Stalo se už určitou tradicí, že prezidenti našich zemí nedlouho po svém zvolení navštíví své partnery a symbolicky tak potvrdí blízkost, přátelství a spojenectví našich zemí. Vážím si toho, že tato tradice přetrvala i u nového polského prezidenta.

celý článek »

Projev prezidenta republiky při znovuotevření Národního technického muzea

Projevy a vystoupení, 15. 2. 2011

Vážený pane ministře, pane řediteli, vážené dámy a pánové,

jsem rád, že se mohu – spolu s Vámi se všemi – zúčastnit znovuotevření Národního technického muzea po jeho bezmála pětileté rekonstrukci. Už nám chybělo. Nejsem svým založením ani vzděláním technik, ale vím, že muzea technická, tedy nejen muzea umělecká, potřebujeme. Žijeme epochu, která má přídomek technologická. Žijeme ve státě, který má slavnou a bohatou technickou a průmyslovou tradici.

celý článek »

Projev prezidenta republiky na státní večeři u příležitosti návštěvy prezidenta Makedonie

Projevy a vystoupení, 8. 2. 2011

Vážený pane prezidente, vážená paní Ivanovová, vážení hosté, dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vás dnes večer při této slavnostní příležitosti přivítal na starobylém Pražském hradě. Vaše návštěva se uskutečňuje krátce po mé loňské státní návštěvě Vaší země a i proto ji považuji za potvrzení dobré kvality našich přátelských a partnerských vztahů a za vyjádření našeho oboustranného zájmu tyto vztahy dále rozvíjet.

celý článek »

Novoroční projev prezidenta republiky

Projevy a vystoupení, 1. 1. 2011

Vážení a milí spoluobčané,

dovolte mi pozdravit Vás v tento slavnostní den a popřát Vám štěstí, radost, elán a zdraví do roku 2011. Lze  očekávat, že rok příští bude rokem klidnějším a v jistém smyslu i nadějnějším než roky minulé, a že se to pozitivně projeví i v našich osobních životech.

celý článek »

Projev prezidenta republiky na obědě při návštěvě prezidenta SRN

Projevy a vystoupení, 22. 11. 2010

Vážený pane prezidente,

pro mě a pro všechny z nás je potěšením přivítat Vás na Pražském hradě při Vaší první oficiální návštěvě ve funkci prezidenta Spolkové republiky Německo. Přijíždíte k nám jako hlava sousední země, která je pro nás významným spojencem a důležitým partnerem – jsme spojenci v Severoatlantické alianci a velmi blízcí partneři v Evropské unii.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu