Klaus.cz






Hlavní strana » Ekonomické texty


Šílený nápad křísit Bretton-woodský systém

Ekonomické texty, 22. 10. 2008

Cyklický a proto občas i krizový vývoj k svobodné tržní ekonomice, tedy ke kapitalismu, patří. Pokus zbavit se občasných krizí, poklesů ekonomického růstu či recesí už tady jednou byl. Jmenoval se komunismus.

celý článek »

Pár slov k americké finanční krizi

Ekonomické texty, 4. 10. 2008

Kapitalistická ekonomika je – nevyhnutelně – ekonomikou cyklickou, s výraznými výkyvy v obou směrech. Otázkou je, zda k těmto výkyvům stát přispívá nebo je naopak brzdí.

celý článek »

Prezident republiky pro anketu časopisu Euro na téma "Proč koruna posiluje tak výrazným tempem"

Ekonomické texty, 4. 8. 2008

Dlouhodobé posilování koruny je složitým jevem, který nemá žádné jednoduché monokauzální vysvětlení. Proto by také bylo zcela mylné hledat jedno konkrétní opatření hospodářské či měnové politiky, které by mohlo toto posilování koruny zastavit – snad kromě pokusu o záměrné znevěrohodnění celé české ekonomiky nějakým politickým zvratem.

celý článek »

Úvodní vystoupení prezidenta republiky Václava Klause při představení nové knihy Makroekonomická fakta české transformace na semináři Centra pro ekonomiku a politiku

Ekonomické texty, 29. 1. 2008

Jsme velmi rádi, že máme možnost uvést touto formou tuto naši knížku. My jsme se se spoluautorem kolegou Tomšíkem domluvili, že každý řekneme tak asi napůl úvodní slovo.

celý článek »

Ke kritice používání konceptu solidarity a diskriminace v inter-temporální analýze tzv. globálních problémů

Ekonomické texty, 3. 1. 2008

Předkládaný text je jen poněkud techničtějším apendixem ke knize „Modrá, nikoli zelená planeta“ (VK, 2007). Navazuje na probíhající diskusi o globálním oteplování a jeho poselstvím je, stručně vyjádřeno, konstatování, že neexistují žádné vědecké argumenty na podporu světem šířené environmentalistické doktríny a že, pokud k – z ní plynoucích – zásahů do vývoje lidské společnosti dojde, bude to rozhodnutí ryze politické, tj. momentální vítězství jistého, dobře definovaného politicko-mocenského hnutí.

celý článek »

Pár slov k povinnosti diskontovat budoucnost

Ekonomické texty, 30. 7. 2007

Ekonomové se – v podstatě bez výjimky – shodují v tom, že diskontní míra (šířeji diskontní faktor) představuje klíčový parametr jakéhokoli uvažování o budoucnosti, a proto i klíčový parametr oboru economics of climate change (ale i jiných oborů ekonomie) a konec konců nepřehlédnutelný faktor jakéhokoli veřejného, tedy politického rozhodování o reakci člověka (eventuálně celého dnešního lidstva) na možné globální klimatické změny.

celý článek »

Ekonomie a globální oteplování

Ekonomické texty, 3. 5. 2007

I když by to snad někoho mohlo zajímat, nemám pocit, že se zde dnes mám pokoušet hodnotit současný pokus vlády o zásah do dlouhodobě deficitních veřejných financí naší země a už vůbec ne o porovnávání rozsahu i obsahu tohoto zásahu s mými tzv. „balíčky“ z doby před deseti lety, z dubna 1997.

celý článek »

Komparativní analýza transformace v Multavii a Albisii

Ekonomické texty, 2. 3. 2007

Vážený pane předsedo vlády Milbradte, vážený pane rektore, vážený pane děkane, dámy a pánové,

je pro mne velkou ctí a skutečným osobním potěšením, obdržet u Vás, na Technické univerzitě v Drážďanech, čestný doktorát ekonomických věd.

celý článek »

Vzpomínka na Miltona Friedmana

Ekonomické texty, 6. 12. 2006

Když jsem před několika týdny – jako každoročně – pročítal knihu kulatých výročí následujícího roku, objevil jsem, že se 31. července 2007 Milton Friedman dožívá devadesáti pěti let. Červeně jsem si to zakroužkoval a říkal jsem si: uděláme velký seminář o Miltonu Friedmanovi.

celý článek »

15 let od zahájení kupónové privatizace

Ekonomické texty, 9. 10. 2006

Před patnácti lety, přesně 1. října 1991, byl na poštách na celém území tehdejšího federálního Československa zahájen prodej kupónových knížek.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu