Klaus.cz


Hlavní strana » Ekonomické texty


Euro budoucnost má, ale ne příliš růžovou

Ekonomické texty, 24. 11. 2010

Když se dívám na název dnešní vědecké rozpravy „Budoucnost eura očima státníka, centrálního bankéře, politika a akademického ekonoma“ a na své tři spoluřečníky, pak vylučovací metodou docházím k závěru, že jsem zde pravděpodobně za státníka. To má být asi ten, o kterém se předpokládá, že tomuto tématu rozumí nejméně a od koho se vlastně právě proto téměř nic neočekává.

celý článek »

Bude postkrizová fáze jednoduchá?

Ekonomické texty, 25. 10. 2010

Chci i při této příležitosti zopakovat svůj dlouho zastávaný názor, že evropská společná měna, tedy euro, přežije svou dnešní akutní krizi, ale současně chci říci, že dlouhodobá krize projektu společné evropské měny bude pokračovat a že za tento „odvážný“, ale málo promyšlený experiment budeme platit vysokou cenu. Platit budeme my, kteří žijeme v Evropě teď, a spolu s námi i naše děti a vnoučata, neboť jsme odsouzeni k žití v éře velmi pomalého ekonomického růstu, ne-li stagnace.

celý článek »

Předmluva prezidenta republiky ke knize „Autoři CEPu o euru“

Ekonomické texty, 27. 9. 2010

Evropské integraci a evropské měnové unii se ekonomové CEPu (poněkud neobvyklý termín „ekonomové CEPu“ je snad trochu ambiciózní, ale v každém případě zcela volná a nezávazná „škatulka“ pro ekonomy, kteří s CEPem tak či onak spolupracují a jejichž texty jsme v minulosti nejednou publikovali) věnují už delší dobu. V posledních letech jsme i my vydávali celou řada článků a knih, které se tohoto tématu přímo nebo nepřímo týkají.

celý článek »

Evropa, pomalu končící krize a potřeba nově zformulovat argumenty pro kapitalismus

Ekonomické texty, 23. 9. 2010

Chtěl bych zahájit poděkováním za možnost oslovit toto významné publikum. I když jsem měl za dvě desetiletí po pádu komunismu příležitost navštívit mnoho amerických univerzit, na Vaší, jedné z nejslavnějších, navíc proslulé svou kvalitou a svým důrazem na vědeckou práci, jsem dnes poprvé. A vážím si toho.

celý článek »

Úvaha o budoucích posunech ekonomické síly ve světě

Ekonomické texty, 2. 7. 2010

Jsem z poměrně malé země a na svět se dívám z její perspektivy. Navíc si myslím, že to jinak ani nejde. Necítím se být oprávněn mluvit jménem větších celků, jakými jsou Evropa, Západ nebo snad i celý svět. Tyto ambice nemám a obdivuji ty, kteří je mají. Také jsem – trochu paradoxně – handicapován tím, že jsem ekonomem, který uvažuje (nebo aspoň doufá, že uvažuje) jako ekonom a který musí přiznat, že mu ekonomické instrumentárium v tématice budoucích globálních posunů až zas tak moc nepomáhá a který nechce dělat amatérského politologa.

celý článek »

Současné problémy společné evropské měny: malé historické zamyšlení

Ekonomické texty, 25. 6. 2010

Nevím, zda se po – ani zdaleka ještě neukončené – řecké a asi nejen řecké krizi k  tématu společné evropské měny dá říci něco nového či inspirativního. Všechno podstatné už asi řečeno bylo, spíše chybí naslouchání a hlavně chybí učení se z minulosti. Pokusím se proto o zasazení tohoto tématu do širšího kontextu – historického i teoretického.

celý článek »

Kdy zkrachuje eurozóna?

Ekonomické texty, 22. 4. 2010

K odpovědi na otázku uvedenou v nadpisu tohoto článku mne vyzvala redakce časopisu Ekonom. Tuto výzvu rád přijímám, i když bych asi preferoval poněkud méně dramatický název. I jako dlouhodobý kritik konceptu společné evropské měny necítím žádný důvod radovat se z toho, že je situace taková, že otázka tohoto typu vůbec může být – a navíc takto vyostřeně – formulována. 

celý článek »

20 let poté - Očekávání a realita

Ekonomické texty, 14. 12. 2009

Vedení časopisu Euro svou tradiční předvánoční akci letos pojalo trochu vzpomínkově. Nevím, jak moc se do toho dnes pouštět, i když jsem smutný z toho, jak jednostranně kolem letošního 17. listopadu interpretovala uplynulých 20 let úzká skupinka těch, kteří k tomu v televizi dostávali zcela nadstandardní příležitost.

celý článek »

Dvacet let finančních a bankovních reforem v České republice: jejich základní prvky a jejich nesnadné křižovatky

Ekonomické texty, 12. 11. 2009

Vaši konferenci přicházím spíše pozdravit než zde pronést rozsáhlý projev. Ten by vyžadoval daleko hlubší pohled na věc, ten by vyžadoval podívat se do řady dokumentů posledního dvacetiletí, ten by vyžadoval trpělivou a pečlivou analytickou práci. Toto v této chvíli nejsem schopen nabídnout, ale vycházím ze svého dlouhodobě zastávaného názoru, že důležité je to, co v našich hlavách přežívá, co se nestalo zapomenutým detailem, co představuje hlavní kontury uplynulého období.

celý článek »

Poznámky k ekonomické analýze problematiky globálního oteplování

Ekonomické texty, 19. 10. 2009

Místo přidávání dalších a dalších argumentů spíše filosofického, tedy nekvantifikovatelného typu do „střetu ideologií“, ke kterému v současnosti dochází mezi zastánci svobody na straně jedné a environmentalisty, zastánci nesvobody a manipulování lidí, na straně druhé, zkusme věnovat pozornost elementárním ekonomickým datům, hypotézám, teoriím a modelům, na kterých jsou tyto velké „střety“ založeny.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu