Klaus.cz


Hlavní strana » Ekonomické texty


Evropa budoucnost má, ale ne příliš růžovou

Ekonomické texty, 19. 3. 2011

Děkuji za pozvání zde dnes vystoupit a za možnost navštívit Vaše krásné město a jeho okolí. Moderátor dnešního fóra Christian Pfeifer se mne před měsícem v rozhovoru pro Südtiroler Wirtschaftszeitung zeptal, co mne přivádí do Brixenu. Odpověděl jsem, že neznámé místo a příležitost oslovit ty, kteří osloveni být chtějí a to v tématu, které považuji za zcela zásadní.

celý článek »

Proč nahradit stejné (skoro) stejným?

Ekonomické texty, 10. 3. 2011

Nechme teď stranou základní argumentaci pro nezbytnost provedení reformy důchodového systému, kterou je finanční neudržitelnost systému dosavadního vzhledem k demografickému vývoji, který je zcela opačný, než na jakém byl tento systém založen. Zdá se, že se toto nestalo předmětem sporu. I když to však není předmětem sporu diskutující (vesměs odborné) části české veřejnosti, vůbec si nemyslím, že to přijala za své její mlčící většina.

celý článek »

Nespojujme důchodovou reformu se zvýšením DPH

Ekonomické texty, 8. 3. 2011

Sjednocení sazeb DPH je samostatný reformní projekt v oblasti daňového systému. Je pro něj řada rozumných, učebnicově známých důvodů a je žádoucí tímto směrem postupovat. Za celých 20 let se nám to nepodařilo, i když samo o sobě vytvoření jen dvou sazeb této daně (místo desítek či stovek, dokonce záporných sazeb daně u předchůdce systému DPH, kterým byla daň z obratu) bylo revolučním krokem.

celý článek »

O čem jsme se při diskusi o důchodové reformě zapomněli bavit

Ekonomické texty, 4. 3. 2011

Vláda v posledních dnech, pro mne poněkud příliš rychle, schválila základní obrysy důchodové reformy, a protože se tato reforma v konečné fázi v podobě zákona (či zákonů) dostane na stůl až ke mně, bylo by asi správné, abych na její koncept zareagoval dříve, než budu nucen zvažovat, zda ji Poslanecké sněmovně vrátit, či k zákonu připojit svůj podpis.

celý článek »

Od zahájení našich radikálních ekonomických reforem uplynulo už více než dvacet let

Ekonomické texty, 4. 3. 2011

Děkuji za pozvání a chtěl bych hned v úvodu říci, že mne těší zejména to, že téma, které jste mi k mé dnešní přednášce navrhli – ekonomické reformy devadesátých let – zajímá dnes ještě někoho jiného, než jenom ty z našich spoluobčanů, kteří se už řadu let snaží tuto mimořádně úspěšnou etapu vývoje naší země karikovat a degradovat. A to jak z toho důvodu, že v ní oni sami žádnou významnou roli nehráli, tak i proto, že souboj o devadesátá léta, tedy o minulost, používají jako formu souboje o dnešek.

celý článek »

Další zahrávání si s trhem

Ekonomické texty, 21. 2. 2011

V okamžiku pádu komunismu jsme byli nenapravitelnými a asi ničím neospravedlnitelnými optimisty. Věřili jsme, že po tragické zkušenosti s komunismem jakékoli hraní si s trhem je už navždy minulostí. Ukazuje se však, že tomu tak bohužel není. Ukazuje se to dnes a denně v praxi rozhodování Evropské unie a jejích politiků a úředníků, ukazuje se to i v dnešní americké vládě, ale dlouho jsem si přece jen uchovával alespoň určité iluze o amerických republikánech.

celý článek »

Je evropská unifikace (a záměrné oslabování států) řešením nebo spíše krokem ke stále se zvětšujícímu problému?

Ekonomické texty, 31. 1. 2011

Slova „Challenging Prospects“, která tvoří motto letošního kongresu, byla jako název kongresů a konferencí použita již mnohokráte, ale tentokrát je to asi více než patřičné. Zejména mluvíme-li o Evropě. Konečně bychom měli veřejně říci to, co si mnoho Evropanů, a zejména jejich politiků, myslí, ale říci nechce: Evropa čelí zcela zásadnímu dlouhodobému problému.

celý článek »

Václav Klaus: Sto let od narození George Stiglera

Ekonomické texty, 23. 1. 2011

Letošního 17. ledna by se dožil sta let velký ekonom – nositel Nobelovy ceny za ekonomii za rok 1982, dlouholetý profesor Chicagské univerzity – George J. Stigler. Nejsem jistě sám, kdo ho považuje za jednoho z nejvýznamnějších a nejvlivnějších ekonomů druhé poloviny 20. století. Stál vždy na straně trhu, nikoli státu, byl – spolu s Miltonem Friedmanem – ztělesněním pojmu „Chicagská ekonomická škola“. Byl obdivován, ale socialisty všeho druhu rezolutně odmítán. Myslím, že oprávněně. (foto: www.nobelprize.org)

celý článek »

Poznámky k české a srbské transformaci

Ekonomické texty, 21. 1. 2011

Dnešní návštěva v Bělehradě mi dává dobrou příležitost poděkovat za to, že jste mne zvolili zahraničním členem Srbské akademie věd a umění. Moc si toho vážím a neříkám to z pouhé zdvořilosti. Už jsem dostal řadu domácích i zahraničních cen, ale toto ocenění je jiné. Částečně proto, že je ze země, které si – stejně jako mnoho mých spoluobčanů – dlouhodobě velmi vážím, částečně proto, že jsem svou profesionální kariéru zahájil jako vědecký pracovník Československé akademie věd a díky z toho plynoucí nostalgii beru Akademii věd jako instituci velmi vážně.

celý článek »

Vystoupení prezidenta republiky na setkání EURO Business Breakfast

Ekonomické texty, 13. 12. 2010

Děkuji za pozvání na toto každoroční prosincové ranní setkání, které je – pro mne a snad i pro některé z Vás – motivací k ohlédnutí se zpět na rok, který se blíží ke svému konci, a současně příležitostí k zamyšlení se nad problémy, které právě teď, v této chvíli,  považujeme za vážné.

Dnešní den je shodou okolností i dnem stávky, kterou odborářští bossové demonstrují, že nechápou, o co u nás v dnešní době jde a pomocí níž snad chtějí před svými řadovými členy odčinit to, že neprotestovali ve chvíli, kdy se náš problém veřejných financí a našeho žití na dluh na počátku tohoto desetiletí začal rozbíhat. (foto: www.euro.cz)

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu