Klaus.cz


Hlavní strana » Ekonomické texty


Poznámky k makroekonomickým dilematům dnešní Evropy a Ameriky

Ekonomické texty, 9. 11. 2011

Děkuji za pozvání k diskusi na toto zajímavé a v dnešní době vysoce aktuální téma. Vzpomínám si, že jsme se zde před rokem při stejné příležitosti poměrně obšírně a navíc přiměřeně kriticky věnovali tématu příbuznému – euru. Dnes bychom o stejném tématu mohli mluvit znovu, neboť situace je stejná, nebo spíše horší. V Evropě se – přes horečně probíhající summity politiků – v důležitých věcech za uplynulý rok nezměnilo vůbec nic.

celý článek »

Václav Klaus: 130 let od narození Ludwiga von Misese

Ekonomické texty, 30. 9. 2011

Některá kulatá výročí bychom neměli přecházet bez povšimnutí. Za jedno z těch, o kterých to platí, považuji to, že se 29. září roku 1881 v tehdejším rakousko-uherském, dnes ukrajinském Lvově, tehdy Lembergu, narodil jeden z nejvýznamnějších politických filosofů a ekonomů 20. století Ludwig von Mises. Jeho dlouhý život a neustálá práce – zemřel 18. října 1973 v úctyhodném věku 92 let – mu umožnily zanechat hlubokou a nepřehlédnutelnou stopu ve společensko-vědním a ekonomickém myšlení současnosti.
(Obrázek: Mises.org)

celý článek »

Pracujeme dostatečně? Máme nárok na euro?

Ekonomické texty, 3. 9. 2011

Řecký premiér Papandreu se na mne rozzlobil, že kritizuji Řeky, že málo pracují, a že říkám, že my Češi pracujeme tvrdě. Nic takového jsem neřekl, někdo mu asi špatně přeložil můj rozhovor v deníku Právo (27. srpna), ale aspoň to umožnilo vyložit karty na stůl.

celý článek »

Může zákon zachránit zemi před bankrotem?

Ekonomické texty, 8. 8. 2011

Původně jsem se k tématu amerického zadlužení nechtěl vyjadřovat, protože nechci jazykem nezávislého analytika soudit nejmocnější, a navíc s námi spřátelenou zemi světa. V ranních rozhlasových zprávách jsem ale slyšel hlasatele, který říkal, že prezident Obama svým podpisem zákona o zvýšení limitu povoleného státního dluhu zachránil USA před bankrotem. A k tomu je třeba říci pár slov.

celý článek »

Některé mýty o euru přetrvávají

Ekonomické texty, 4. 8. 2011

Během nekonečně dlouhého letu z australské Brisbane zpátky – přes Dubai – do Prahy jsem četl noviny a časopisy, které jinak nevidím. Leccos bylo zajímavé. Vyčnívaly z toho dva články o problémech eurozóny, od dvou autorů, které – možná nikoli úplnou náhodou – znám.

celý článek »

Fiskální problémy současnosti: poznámky pro Coolum

Ekonomické texty, 1. 8. 2011

Říci, že žijeme v éře obrovských rozpočtových deficitů a velmi pomalých a nepřesvědčivých ekonomických oživeních, není ani žádným velkým objevem, ani odvážným analytickým soudem. Jedná se o jev, který sice jevem globálním není (protože se Asie, Afriky a Jižní Ameriky netýká), ale je to problém většího počtu zemí Evropy a Severní Ameriky.

celý článek »

Václav Klaus: Stát není pojišťovna

Ekonomické texty, 7. 7. 2011

Novela, kterou se mění zákon č. 55/1995 Sb. o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – neboli tzv. malá důchodová reforma – byla přijata se záměrem, aby výše důchodů více odpovídala výši plateb na tzv. důchodové pojištění, než jak je tomu podle dosavadní právní úpravy. Jsem přesvědčen, že se jedná o chybný krok, který jde přesně opačným směrem, než jaký bychom měli udělat, abychom naplnili vlastní smysl institutu státem vyplácených důchodů, který by se měl stát doplňkem přípravy člověka na své vlastní stáří.

celý článek »

Doktrína globálního oteplování není vědou

Ekonomické texty, 11. 5. 2011

I když se v názvu konference mluví o klimatické změně, mám mnoho důvodů i nadále používat termín „globální oteplování“ a nikoli jeho náhražku, která vlastně již signalizuje určitý ústup. Netrápí mne ale ani globální oteplování jako takové, protože ho – na základě dostupných dat a vědeckých, byť značně konfliktních hypotéz – nepovažuji za něco, co nás ohrožuje.

celý článek »

Václav Klaus: Gary Becker pražskýma očima

Ekonomické texty, 6. 5. 2011

Jsem rád, že mohu alespoň touto formou přispět k oslavě osmdesátin Gary Beckera, kterého považuji za jednoho z nejvýznamnějších ekonomů současnosti. Když jsem mu 16. listopadu loňského roku posílal k jeho narozeninám gratulační dopis, neočekával jsem, že o 6 dní později dostanu e-mail od profesora Lazeara, který mne pozval, abych pronesl tento projev. Přes všechny své prezidentské povinnosti jsem toto pozvání bez váhání přijal.

celý článek »

Od EU přes EMU k EFU: poznámky k bruselskému summitu

Ekonomické texty, 28. 3. 2011

Jsou lidé, kteří – v rozporu s historickou tradicí našeho kontinentu – od samotného počátku integračních procesů chtěli politické sjednocení Evropy, a právě proběhlé půlstoletí různých mezifází nepovažovali za nic jiného než za schůdnou metodu, jak se k politické integraci dostat. Výroky Jeana Monneta – v Bruselu dnes a denně téměř blahořečeného – z počátku 50. let jsou dobře známé. (foto: euro.cz)

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu