Klaus.cz


Hlavní strana » Ekonomické texty


Milton Friedman - velikán, který změnil svět

Ekonomické texty, 31. 7. 2012

Přesně před sto lety, 31. července 1912, se narodil slavný americký ekonom, nositel Nobelovy ceny za ekonomii Milton Friedman. Když mne nedávno oslovila redakce Lidových novin s žádostí o článek k tomuto výročí, uvedl jsem, že nic nového o Miltonu Friedmanovi už napsat neumím. Můj vztah k němu a jeho dílu vystihuje dosud novinově nepublikovaný projev, který jsem pronesl na semináři Centra pro ekonomiku a politiku v roce 2006, pár dnů po jeho úmrtí. Jeho odkaz je třeba připomínat neustále. (Původní text naleznete uvnitř článku).

celý článek »

Škrty nebo prorůstová opatření?

Ekonomické texty, 1. 6. 2012

Na nedávném pravidelném obědě s 27 velvyslanci zemí EU jsem byl jedním ze západoevropských velvyslanců dotázán, co si myslím o dnešním evropském dilematu, které vidí v protipólu Merkelová-Hollande a které – v jeho terminologii – znělo „austerity vs. pro-growth measures“. Slovo austerity – podle Velkého anglicko-českého slovníku znamená na straně jedné „úsporná opatření“, na straně druhé „strádání“. „Pro-growth measures“ znamená prorůstová opatření.

celý článek »

Vystoupení prezidenta republiky na Energy Gas Storage Summitu

Ekonomické texty, 25. 5. 2012

Energetika je tématem diskutovaným, v mnohém i módním. Je i tématem často zneužívaným – politiky, byznysem i nejrůznějšími zájmovými skupinami a organizacemi. Je odvětvím, v němž se více než kdekoli jinde mísí rovina odborná, politická, zahraničně-politická, ale i navýsost ideologická.

celý článek »

Je šance vrátit Evropu zpět ke svobodě?

Ekonomické texty, 25. 4. 2012

Robert Nef je bezpochyby jedním z posledních evropských klasických liberálů. V Evropě samozřejmě jsou lidé, kteří jsou sami o sobě přesvědčeni, že jsou důslednými antikomunisty nebo antisocialisty, a kteří trvají na tom, že jsou protržní a prodemokratičtí, ale my víme, že jsou velmi daleko od hlubokého přesvědčení o významu svobody a svobodné tržní ekonomiky.

celý článek »

Žofínské fórum 2012: V naší zemi i v Evropě musí nastat radikální změna

Ekonomické texty, 10. 4. 2012

Děkuji organizátorům za opětovné pozvání na Žofínské fórum. Nevím, kolikáté mé vystoupení zde na Žofíně to už za ta dlouhá léta je, ale vím, že jsem zde byl naposledy v březnu 2010, tedy před dvěma roky. Během této doby se toho u nás doma, ale i v Evropě a ve světě událo mnoho. Stejně tak ale platí, že se mnohé potřebné věci neudály a že mnohé zůstalo při starém. Chce se mi dodat, bohužel.

celý článek »

Politicko-ekonomické aspekty zavádění tržní ekonomiky

Ekonomické texty, 19. 1. 2012

Děkuji za příležitost být a promluvit na tomto zcela mimořádném setkání. Těší mne i to, že zde mohu potkat řadu svých dlouholetých kolegů a přátel. Je trochu zvláštní, že jsem se dodnes nezúčastnil žádné akce, která byla organizována tímto velmi známým a navíc geograficky blízkým vídeňským Mezinárodním institutem aplikované systémové analýzy, ale mám pro to určité vysvětlení.

celý článek »

Jak je to s „vědomostní“ ekonomikou?

Ekonomické texty, 18. 1. 2012

V uplynulých dvaceti letech – zejména v jejich první polovině – jsem býval v zahraničí většinou žádán o to, abych hovořil o problémech transformace, kterou tehdy na své cestě z komunismu k systému parlamentní demokracie a tržní ekonomiky musely podstoupit bývalé komunistické země, včetně České republiky.

celý článek »

O dnešním evropském problému v Saudské Arábii

Ekonomické texty, 18. 1. 2012

Hlavní problém Evropy spočívá v jejím ekonomickém a sociálním systému, které rychlý ekonomický růst vylučují. Evropská „soziale Marktwirtschaft“, jak je to nazýváno v němčině, upřednostňuje sociální politiku založenou na redistribuci příjmů na úkor produktivní práce. Preferuje volný čas a dlouhé prázdniny na úkor tvrdé práce. Preferuje spotřebu oproti investicím, zadlužování se oproti úsporám, opatrnost oproti zdravému riskování.

celý článek »

Poznámky k vystoupení prezidenta na předvánočním setkání EURO Business Breakfast

Ekonomické texty, 12. 12. 2011

Každoroční předvánoční setkání hostů týdeníku Euro s prezidentem republiky se už pro mne v jistém smyslu stalo jakousi neoficiální přípravou či zkouškou na novoroční projev. Rozdílů mezi těmito dvěma vystoupeními je mnoho a jeden z nejvýznamnějších je v tom, že z novoročního projevu musí vyzařovat jistý optimismus a naděje, protože o tom novoroční projev je, zatímco vystoupení na Euro Breakfastu může být analytičtější. A proto varovnější a přísnější.

celý článek »

Ekonomický chaos v Evropě (a Řecku) má a bude mít na českou ekonomiku velmi silný dopad

Ekonomické texty, 14. 11. 2011

Časopis Týden mne vyzval k napsání této úvahy. Zdůrazňuji to proto, že bych sám v této chvíli neměl motivaci něco takového psát, protože si myslím, že některé věci jsou až příliš jasné (a vědí je všichni) a jiné zase nikdo nechce slyšet. Je třeba vyjít z toho, že je Evropa (nikoli výlučně Řecko) ve vážné a hluboké krizi, že to není pouze krize finanční či měnová, a že to není ani jen krize ekonomická. Je to krize evropské společnosti jako takové, jejího chování, jejího způsobu uvažování...

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu