Klaus.cz


Hlavní strana » Ekonomické texty


Návrh závěrů ze schůzky předsedů demokratických politických stran ze dne 2.1. 2001 předložený V.Klausem na řešení situace v ČT

Ekonomické texty, 2. 1. 2001

Zúčastnění předsedové se shodují v tom, že poslední události v České televizi a kolem České televize poškozují nejen všechny strany dnešního sporu, ale i naši zemi jako celek a to i v zahraničí. Občané České republiky tím získali další důvod nedůvěřovat institucím českého státu, což je velmi nešťastné. Prohlašují, že tento spor vznikl výlučně mezi Radou ČT a zaměstnanci ČT. Dostal se však do politické roviny a má řešení pouze politické.

celý článek »

Teze vystoupení „Aktuální problémy české ekonomiky“ na Žofínském fóru

Ekonomické texty, 11. 12. 2000

Na první pohled se zdá, že česká ekonomika je tak trochu hádankou, že je to jakýsi puzzle, ale možná, že její vývoj až zas tak moc tajuplný není. Důvodem onoho podivného vývoje naší ekonomiky, a to i v roce 2000, je to, že česká ekonomika je i nadále natolik zneklidňována zvnějšku, tedy politikou, hospodářskou politikou, blbou náladou a mnoha dalšími podobnými věcmi, že není důvod, aby dosahovala vyššího ekonomického růstu než jakého dosahuje. A bohužel nejde jen o růst. Ukazuje se, že i náš dnešní nízký růst - a to ještě neznám data o HDP ve 3. čtvrtletí 2000, ale nemám o nich žádné iluze - je doprovázen narůstající vnější nerovnováhou, která jeho další pokračování nemálo zpochybňuje.

celý článek »

O čem vedeme spor s naší centrální bankou?

Ekonomické texty, 30. 11. 2000

Minulou sobotu večer jsem se setkal s několika svými přáteli, které dobře znám, kteří se dlouhodobě zajímají o veřejné dění v naší zemi, kteří mají přiměřené vzdělání, kteří nejsou hloupí a zaujatí a kteří chtěli vysvětlit, jak je to s naší centrální bankou, o čem je vlastně celý dnešní mediální a politický spor. Překvapilo mě, jak nepřesné byly jejich informace, resp. řečeno opačně, jak je snadné několika nadpisy článků v novinách zmást i kultivovanou veřejnost.

celý článek »

Jak je to s mými sliby dvacetitisícových platů

Ekonomické texty, 13. 11. 2000

Svým článkem ze 6. listopadu tohoto roku o mých slibech dvacetitisícových platů mne téměř fascinoval jeden z nejpovrchnějších komentátorů naší ekonomické scény, Pavel Kohout. Protože dostal k publikaci svých názorů mimořádný prostor, musím se k tomu také vyjádřit.

celý článek »

Uvažujme o státním rozpočtu trochu seriózně

Ekonomické texty, 26. 10. 2000

Vážná, věcná, nikoli politicky povrchní diskuse o státním rozpočtu musí mít minimálně čtyři složky. Jsou jimi sama velikost rozpočtu, jeho deficit, jeho struktura a nová, pozměněná metodika rozpočtových pravidel a tím i rozpočtového deficitu.

celý článek »

Aktuální stav hospodářských reforem v České republice: hledání vhodného referenčního rámce pro jeho hodnocení

Ekonomické texty, 19. 10. 2000

Dnes již více než desetiletý odstup od okamžiku ukončení fungování ekonomiky sovětského typu v naší zemi umožňuje provádět první seriózní hodnocení období hlubokých systémových změn, které v této době nastaly a pokoušet se i touto cestou rozbíjet falešné interpretace, ne-li dokonce mýty ohledně tohoto desetiletého období, které jsou tak populární v politice, v médiích i v postojích neinformované veřejnosti.

celý článek »

Aktuální reakce Václava Klause věnovaná prvním čtenářům této stránky

Ekonomické texty, 11. 10. 2000

Milí první čtenáři mých internetových stránek, velmi mě těší Váš mimořádný zájem o tuto, nově otevřenou, stránku a řada, často vážně a zodpovědně připravených, reakcí. Ve svém úvodním sdělení jsem uvedl, že Vaše reakce očekávám a budu je pečlivě sledovat. Od jednoho čtenáře jsem obdržel připomínku, že můj web není interaktivní a že nemůže reagovat a následně se mnou komunikovat. Nemohu souhlasit. Všichni návštěvníci mých stránek, kteří chtějí k libovolnému článku, projevu, ekonomickému textu apod. přidat svůj názor, možnost mají. Pod každým textem je odkaz "Vložit reakci na článek", kde každý z Vás po zadání základních údajů může svůj názor sdělit. Odkaz na takto vložený názor se objeví ihned pod příslušným textem. Toto je hlavní a jedinečná možnost, jak projevit svůj názor, myšlenku, nápad nebo připomínku.

celý článek »

Poznámky pro vystoupení na Žofíně (Interview 21)

Ekonomické texty, 15. 9. 2000

Růst HDP o 1,9% jen potvrzuje slabost našeho oživení, jak předčasné bylo jásání ohledně dat za 1. Q. (4,4%).

celý článek »

Jak nezachraňovat letošní státní rozpočet

Ekonomické texty, 6. 9. 2000

Sestavit státní rozpočet je těžké vždycky, a to v každé zemi a v každé době, a předem diskreditovat ministra financí (a to říkám jako bývalý ministr financí) není správné. Musí se však chovat férově a musí dodržovat některá elementární pravidla.

celý článek »

Tři roky po měnové krizi: rekapitulace událostí a jejich souvislostí, aby se na některé věci nezapomnělo

Ekonomické texty, 29. 5. 2000

V květnu roku 2000 jsou tomu tři roky od zatím největší ekonomické turbulence naší postkomunistické éry. Říkám-li největší, z odstupu tří let a navíc se znalostí tehdejších i následných ekonomických dat si troufám tvrdit, že v onom květnovém týdnu šlo daleko více o otřes politický než ekonomický. Právě uplynulé tři roky jsou již dobou relativně dostatečného časového odstupu a jsou tudíž vhodnou příležitostí pro „klidnou“ či alespoň klidnější analýzu. Pokusme se proto ke spoustě existujících pokusů o výklad těchto událostí přidat výklad další, i když je evidentní, že z mé strany o úplně nový pohled nejde a že navazuji na řadu svých dřívějších, známých, veřejně publikovaných textů, zejména na knihu „Země, kde se již dva roky nevládne“ (CEP, duben 1999). V tomto mém dnešním pokusu nejde o rigorózní analytický text, a to mimo jiné proto, že krátkost časových řad naší „nové“ ekonomiky žádné náročnější metody empirické analýzy stejně neumožňuje. Jde však o pokus o teoreticky i empiricky podložený a pozorný narativní přístup. Text vystoupení na stejně nazvaném semináři CEPu dne 29. května 2000 v Národním domě na Vinohradech v Praze.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu