Klaus.cz


Hlavní strana » Ekonomické texty


Investiční pobídky snižují ekonomickou efektivnost

Ekonomické texty, 3. 5. 2002

„Czechinvest zajistil investice za pětapadesát miliard korun“ hlásal nedávno jeden novinový článek. V dalším jsme si mohli přečíst, že od svého vzniku v roce 1993 státní agentura Czechinvest přilákala do České republiky 5,7 miliard dolarů, které vytvořily 47 tisíc pracovních míst. Takových prohlášení jsme slyšeli mnoho. Lidé tím získávají pocit, že pro ně vláda ze zahraničí „získává peníze“ a „vytváří pracovní místa“.

celý článek »

Nespoléhejme na evropské peníze

Ekonomické texty, 31. 1. 2002

Skuteční Evropané, či snad lépe řečeno lidé otevření a svobodní, chtějí rychlý vstup naší země do EU proto, aby se mohli podílet na otevírání evropského prostoru, aby do něj měli ničím neblokovaný přístup, aby nebyli ponecháváni stranou, aby se na ně nikdo nedíval jako na druhořadé obyvatele tohoto kontinentu a aby mohli lépe než dosud přispět k narušování rafinovaného protekcionismu a obranářství vyspělých, bohatých zemí západní Evropy, které si svou pozici velmi žárlivě a úspěšně střeží.

celý článek »

Joseph Stiglitz má tentokráte pravdu

Ekonomické texty, 30. 1. 2002

S nositelem Nobelovy ceny za ekonomii profesorem Stiglitzem v některých věcech nesouhlasím a občas to i veřejně dávám najevo. Tím spíše považuji za spravedlivé, abych se veřejně vyjádřil i tehdy, když s ním souhlasím. V Ekonomu č. 3/2002 byl zveřejněn jeho text s názvem „Argentinské lekce“, ve kterém je - a to i pro nás, resp. pro náš transformační proces - řada užitečných a pro mne od něho poněkud nečekaných formulací.

celý článek »

Evropská ekonomika a euro

Ekonomické texty, 18. 1. 2002

Euro bylo v jedenácti zemích Evropy zavedeno bez jakýchkoli potíží a evropští propagandisté nad tím jásají. Lidé žijící v zemi, která bez mnohaletých příprav v únoru 1993 zcela bezproblémově a bezbolestně z jedné koruny vytvořila koruny dvě (českou a slovenskou), vědí, že technická změna tohoto typu žádným velkým problémem není. Vědí, že při tomto manévru jde o něco jiného.

celý článek »

Nobelova cena, Prof. Stiglitz a jeho soudy o české ekonomice

Ekonomické texty, 3. 1. 2002

Joseph Stiglitz se - jako evidentní nespecialista na českou ekonomiku - vyslovuje k české ekonomice a české transformaci opakovaným způsobem a to tak sebevědomě a nadřazeně, že by si to žádný soudný člověk vůči sobě cizí zemi neměl dovolit. Protože si jako cíl svých útoků vybírá i mne, měli jsme už řadu příležitostí stát vedle sebe na různých konferencích - doma u nás, i ve světě - a o své názory se přít.

celý článek »

Předmluva k II. vydání učebnice Dějin ekonomického myšlení, nakladatelství C.H. Beck, říjen 2001

Ekonomické texty, 13. 11. 2001

Nejeden student, ale i nejeden graduovaný ekonom si často klade otázku, proč se má zabývat dějinami ekonomického myšlení. Zdá se jim totiž, že stačí znát soudobou učebnicovou, tedy již více méně kanonizovanou ekonomii. Ekonomie je dnes nepochybně vědou velmi propracovanou, vysoce formalizovanou a matematizovanou, což o žádné jiné společenské vědě říci nelze.

celý článek »

K 10. výročí zahájení kupónové privatizace

Ekonomické texty, 6. 10. 2001

Desáté výročí zahájení kupónové privatizace v naší zemi vyvolalo další kolo diskuse o jejím významu a úspěchu (či neúspěchu). Opět máme příležitost slyšet celou škálu - většinou politicky motivovaných - interpretací, opakujících známé slogany o "krádeži století", o "privatizaci bez kapitálu", o "všudepřítomném tunelování", které se odpůrci české transformace vždy snažili a snaží i dnes na kupónovou privatizaci nalepit. Jen málokdo se pokouší kupónovou privatizaci hodnotit s porozuměním problémům doby jejího vzniku a se znalostí skutečné podstaty a smyslu tohoto unikátního, originálního a podle mého přesvědčení úspěšného projektu.

celý článek »

Varovná rozpočtová čísla a mlčení vlády

Ekonomické texty, 4. 10. 2001

Paralelně s návrhem státního rozpočtu na rok 2002 předložila vláda Poslanecké sněmovně „na vědomí“ střednědobý výhled státního rozpočtu, sahající až do roku 2004. Tím formálně splnila úkol, plynoucí ze zákona o rozpočtových pravidlech, který byl přijat v roce 2000. Jedná se tedy o první pokus o sestavení dokumentu tohoto typu.

celý článek »

Demontáž centrálně plánované ekonomiky a cíle transformace

Ekonomické texty, 23. 3. 2001

Vystoupení na konferenci Mladých konzervativců, Brno, 12. února 2001.

celý článek »

Co dělat s rostoucím deficitem státního rozpočtu?

Ekonomické texty, 18. 1. 2001

Ministerstvo financí občanům České republiky na počátku roku 2001 oznámilo, že je účetně vykázaný schodek státního rozpočtu za minulý fiskální rok o 3 miliardy korun vyšší, než předpokládal schválený rozpočet. Nejde přitom – bohužel – o čísla definitivní: po započítání všech dodatkových plateb bude schodek ještě o 10 miliard korun vyšší.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu