Klaus.cz


Hlavní strana » Ekonomické texty


Euro a jeho budoucnost: Pohled z budoucí členské země

Ekonomické texty, 20. 11. 2003

Je mi velkým potěšením být zde dnes mezi tolika váženými řečníky. Obávám se nicméně, že nyní, na úplný závěr naší dnešní konference, je těžké přijít s něčím oslnivým či překvapujícím. Navíc mám pocit, že všechno, co je k tématu eura opravdu relevantní, již bylo řečeno (a doplněno přesvědčivými argumenty). Není žádný nedostatek nabídky argumentů, ale – čeho se nám nedostává – je poptávka po nich.

celý článek »

Ekonomický ústav, česká ekonomika a česká ekonomie

Ekonomické texty, 21. 11. 2002

Ekonomický ústav ČSAV měl až do počátku 90. let, tedy do Maastrichtu, monopol na zkratku EU, ale já ji pro účely tohoto vzpomínkového článku budu používat i dnes. Hned na počátku si dovolím vyslovit tezi, která se všem ekonomům v naší zemi určitě líbit nebude, ale která je – podle mého nejhlubšího přesvědčení – na místě a to, že po tři velmi složitá desetiletí komunistické éry EU představoval nejvýznamnější výzkumnou ekonomickou instituci naší země.

celý článek »

Neargumenty (Pokračování polemiky V. Klause s J. Švejnarem)

Ekonomické texty, 11. 11. 2002

Jan Švejnar v EURO (číslo 42, 2002) metodou apriorních soudů a neakceptování kritiky reaguje na mou vážně a jasně koncipovanou polemiku, publikovanou o týden dříve. Nebudu se věnovat jeho osobním útokům a urážkám, spíše se podívejme na jeho argumenty, resp. neargumenty.

celý článek »

Absurdních 14 procent

Ekonomické texty, 22. 10. 2002

Až dosud jsme se při diskusích prvního Špidlova a Sobotkova rozpočtu převážně věnovali téměř neskutečné a v historii nevídané velikosti rozpočtového deficitu (v zatím navrhované hodnotě 157 miliard korun) a pokoušeli jsme se vysvětlit – těm, kteří chtěli poslouchat – proč je to věc špatná. Argumentovali jsme hlavně zadlužováním budoucích generací, hrozbou nejen dlouhodobé, ale i střednědobé neudržitelnosti takto rozvrácených státních financí (a tím obtížností budoucích řešení, která budou stále neschůdnější) a vytlačováním soukromých výdajů a tím oslabováním soukromého sektoru.

celý článek »

Mylné koncepce Jana Švejnara (spor o transformaci nebo o komunismus?)

Ekonomické texty, 14. 10. 2002

Jan Švejnar, onen známý a některými našimi médii tak oblíbený vnější (protože své ruce si osobní angažovaností nešpinící) komentátor naší postkomunistické éry, je mimo jiné i ředitelem Institutu William Davidsona při Michiganské univerzitě. Tento institut má v poloodborném světě mimořádně dobré kontakty a jeho výstupy jsou pravidelně publikovány např. i v dvouměsíčníku Světové banky, zvaném Transition, který je touto institucí – zadarmo – šířen po celém světě. To se podaří jen málokomu.

celý článek »

Problém českých veřejných financí na počátku nového desetiletí

Ekonomické texty, 30. 9. 2002

Tématika oboru veřejných financí se v průběhu minulého století výrazně posunula – minimálně od klíčového příspěvku Jamese Buchanana v šedesátých letech. Do té doby standardní pohled – jakkoli v sobě obsahoval nemalé spory zejména mezi klasickými a keynesiánskými pohledy na veřejné finance – kladl důraz na slovo finance a tím podceňoval problém veřejného (kolektivního) rozhodování, resp. předpokládal, že je stát jednolitou entitou (Buchanan říká „unitary being“), která – jako bezrozporný celek – maximalizuje, nezatížena individuálními zájmy jednotlivců, něco jako „společenský blahobyt“, Buchanan naproti tomu ukázal, že největší problém je ve veřejném rozhodování samotném, neboť veřejná rozhodnutí neprovádí žádná jednolitá, jak on říká „organismická“ instituce, ale jednotlivci, kteří tvoří její členy a kteří přitom realizují své vlastní zájmy, nikoli zájmy státu (viz můj projev k jeho Nobelově ceně v roce 1986, přetisknutý v mé knize Ekonomická věda a ekonomická reforma, Gennex & Top Agency, Praha 1991).

celý článek »

Recenze knihy „Selhání státu“

Ekonomické texty, 23. 9. 2002

Americký CATO Institute, sídlící ve Washingtonu, vydal v létě roku 2002 knihu s názvem „Selhání státu“, s podtitulem „Úvod do teorie veřejné volby“. Skládá se ze 3 částí, které mají 3 různé autory. Část I., nazývající se „Teorie veřejné volby“, napsal jeden ze zakladatelů této významné školy ekonomické teorie Gordon Tullock, druhou s názvem „Americké aplikace“ napsal Gordon L. Brady (oba z George Mason University) a třetí část „Veřejná volba v Británii“ napsal Arthur Seldon z londýnského Institute of Economic Affairs.

celý článek »

Český rozpočtový problém – trocha historie

Ekonomické texty, 11. 9. 2002

Rozpočtový problém každé země má svou historii, má svou vnitřní dynamiku a svou setrvačnost. Není jednorázově změnitelný,. Jako jistý pamětník bych chtěl dnes velmi stručně připomenout různé souvislosti utvářející se v čase.

celý článek »

Proč je špatný rozpočtový deficit?

Ekonomické texty, 29. 8. 2002

I když by se na první pohled mohlo zdát, že je žití na úkor budoucnosti věcí tak evidentně špatnou, že to snad ani není třeba nijak moc rozpitvávat, dnes a denně se mne lidé ptají, proč deficit vadí a co je na něm vlastně tak špatného. Nechce se mi tomu sice věřit, ale ukazuje se, že Vladimír Špidla svými sliby a rezolutností, s jakou je vyslovuje, natolik ošálil nejen prosté občany, ale i zkušené politické komentátory (i Martin Komárek v MfD nedováno tvrdil, že deficit rozpočtu nemusí být špatný), že je mu promíjeno téměř všechno.

celý článek »

Proč jsme přeregulovanou společností?

Ekonomické texty, 29. 5. 2002

Naše společnost je zahlcena regulacemi, z nichž jen málo je skutečně potřebných. Většina je zbytečná a škodlivá. Znepříjemňují občanům život, dusí podnikání, zmenšují náš blahobyt, zpomalují hospodářský růst a oddalují naše přibližování se hospodářsky vyspělým zemím světa.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu