Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty


Předmluva prezidenta republiky ke sborníku CEPu „Ronald Reagan – Sto let od narození“

Dokumenty, 9. 6. 2011

Sto let od narození Ronalda Reagana je výročím, na které by se nemělo zapomenout. Neudělal to ani CEP. Reaganovo osmileté prezidentství zásadním způsobem ovlivnilo celá 80. léta. Nemilosrdným postojem k Sovětskému svazu a jeho komunistickému impériu (které nazval říší zla) přispěl – spolu s britskou premiérkou Margaret Thatcherovou – k pádu komunismu více než kdokoli jiný. Odporem k rostoucím intervencím státu do ekonomiky přispěl k renesanci ekonomického liberalismu. Centrum pro ekonomiku a politiku na něj vzpomíná tímto sborníkem.

celý článek »

Dopis prezidenta republiky Daně Drábové k udělení Stříbrné plakety

Dokumenty, 3. 6. 2011

Vážená paní předsedkyně,

       dovolte mi, abych Vám u příležitosti Vašeho životního jubilea jako výraz ocenění Vašich zásluh o bezpečnost naší jaderné energetiky a za Vaši vysokou odbornost a veřejnou angažovanost předal Čestnou plaketu prezidenta republiky. Od roku 1999 stojíte v čele nesmírně důležité státní instituce – Státního ústavu pro jadernou bezpečnost. V této funkci jste se podílela na řešení všech významných rozhodnutí a událostí, kterými v 21. století prošla česká jaderná energetika.

celý článek »

Blahopřejný dopis prezidenta republiky prof. Rajko Dolečkovi

Dokumenty, 1. 6. 2011

Vážený a milý pane profesore,

       dovolte, abych Vám co nejsrdečněji poblahopřál k Vašim šestaosmdesátým narozeninám. Přeji především pevné zdraví, radost z práce a vnitřní pohodu a klid.

       Ačkoli jste české veřejnosti znám především svou profesí jako propagátor zdravého životního stylu a dietolog, nemalá část – a k nim se odvažuji patřit – Vás zná také z Vašich knih a publicistických prací, které se týkají složitých osudů jihoslovanských národů, na prvním místě Srbů.

celý článek »

Kondolenční telegram prezidentovi Maďarska k úmrtí Ference Mádla

Dokumenty, 31. 5. 2011

Vážený pane prezidente,

s hlubokým zármutkem jsem přijal zprávu o skonu bývalého prezidenta Maďarské republiky pana Ference Mádla.

Vzpomínám na naše mnohá setkání během jeho působení v úřadu prezidenta, kdy jsme jako představitelé blízkých zemí měli často příležitost sejít se a v přátelské atmosféře prodiskutovat nejen otázky, které se týkaly našich prezidentských úkolů, ale také osobní témata.

celý článek »

Kondolenční dopis prezidenta republiky sídelnímu biskupovi královéhradeckému Janu Vokálovi

Dokumenty, 24. 5. 2011

Vážený pane biskupe,

s pohnutím jsem přijal zprávu o úmrtí pana arcibiskupa Karla Otčenáška. Je to velká ztráta nejen pro katolickou církev, ale i pro celou naši zemi. Pan arcibiskup patřil k výrazným postavám veřejného života, jeho hlas jako kněze i jako občana byl vždy silně slyšet.

celý článek »

Blahopřejný dopis prezidenta republiky Jiřině Bohdalové

Dokumenty, 3. 5. 2011

Vážená paní Jiřino,

       dovolte mi, abych se i já připojil k obrovskému počtu gratulantů, kteří Vám v dnešní den děkují za to, co jste svou dlouhou kariérou vykonala na poli českého dramatického, filmového a televizního umění a za radost, kterou jste svým uměním rozdávala celým generacím českých diváků. Chtěl bych Vám zároveň popřát elán, zdraví a sílu do dalších let.

celý článek »

Vyjádření prezidenta republiky k aktuální politické situaci ze dne 13. dubna 2011

Dokumenty, 13. 4. 2011

Dobrý večer dámy a pánové, já se omlouvám, že jsem vás svolal takto narychlo a takto nečekaně. Nám za několik minut začíná oficiální státní večeře s italským prezidentem, který je zrovna v dnešní den tady u nás na návštěvě, ale důvod k tomu je zřejmý a zřetelný. Události dnešního odpoledne na naší politické scéně přesáhly jakoukoliv tolerovatelnou hranici. Pohár mé trpělivosti přetekl a ze všech stran dostávám já i Kancelář prezidenta republiky nejrůznější signály o tom, že přetekl pohár trpělivosti i české veřejnosti. Proto tato mimořádná tisková konference. 

celý článek »

Podklad pro vystoupení prezidenta republiky na tiskové konferenci k aktuální politické situaci

Dokumenty, 11. 4. 2011

Právě jsem skončil dlouho plánovanou celodopolední akci, přijímal jsem pověřovací listiny 4 velvyslanců (Filipíny, Paraguay, Kolumbie, Lichtenštejnsko). Naposledy jsem vystoupil k vyhrocené situaci ve vládě v sobotu v poledne na Vysočině a protože se od té doby leccos událo, chtěl bych právě teď říci několik slov.

celý článek »

Zdravice prezidenta republiky XXXVI. sjezdu ČSSD

Dokumenty, 19. 3. 2011

Vážení delegáti, protože jsem v těchto chvílích na mezinárodní konferenci v Itálii, dovolte, abych Vaše důležité rokování pozdravil touto formou.

Česká strana sociálně demokratická, jako nejstarší česká politická strana, v uplynulých dvaceti letech dokázala navázat na své prvorepublikové tradice a stala se nejsilnější a nejvýznamnější levicovou politickou formací na naší politické scéně. V letech 1998-2006 jako dominantní vládní strana nesla hlavní odpovědnost za politický a hospodářský vývoj v zemi. Nejvíce hlasů získala i v loňských parlamentních volbách.

celý článek »

Kondolenční dopis prezidenta republiky Josefu Lustigovi

Dokumenty, 28. 2. 2011

Vážený pane Josefe Lustigu,

       rád bych vyslovil svou hlubokou účast nad ztrátou Vašeho otce, pana Arnošta Lustiga.

       Pan Lustig v mých očích patřil mezi skvělé osobnosti naší literatury. Již od mládí jsem byl jeho věrným čtenářem a netrpělivě jsem čekal na každou jeho další knihu. Tato slova osobního uznání jsem mu psal i ve své gratulaci k jeho osmdesátinám.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu