Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty


Blahopřejný dopis prezidenta republiky Ludvíku Vaculíkovi

Dokumenty, 22. 7. 2011

Vážený a milý pane Ludvíku,

       asi ve své gratulaci nedám dohromady celé dva tisíce slov, ale alespoň několika slovy bych Vám moc rád pogratuloval k Vašim krásným narozeninám a popřál Vám hodně zdraví a osobní spokojenosti. Rád bych Vás ujistil, že jsem zdaleka nezůstal jen u Vaší Sekyry, ale že jsem i v dalších desetiletí s chutí četl řadu Vašich textů, plných ostrých a silných názorů.

celý článek »

Blahopřejný dopis prezidenta republiky Petru Kratochvílovi

Dokumenty, 22. 7. 2011

Vážený pane Kratochvíle, milý Petře,

       dovolte, abych Vám pogratuloval k Vašemu významnému životnímu jubileu, k šedesátým narozeninám, a současně poděkoval za pozvání na Vaši oslavu, které se však, vzhledem k tomu, že ve stejné chvíli budu v Austrálii, nebudu moci zúčastnit.

celý článek »

Předmluva prezidenta republiky ke sborníku CEPu „EU v pasti centralizace“

Dokumenty, 20. 7. 2011

Evropská unie se v posledních letech dostala do zcela nové fáze svého vývoje a její problémy jsou viditelné snad každému, kdo se nad tím aspoň trochu zamýšlí. Centrum pro ekonomiku a politiku vstupuje do této debaty sborníkem textů, který se pokouší problém strukturovat a diskutovat kritickým způsobem. Určitě není žádnou apotézou EU.

celý článek »

Blahopřejný dopis prezidenta republiky Janu Němcovi

Dokumenty, 12. 7. 2011

Vážený a milý pane režisére,

       dovolte, abych Vám blahopřál k Vašemu významnému životnímu jubileu, sedmdesátým pátým narozeninám. Myslím, že nemusím zdůrazňovat, jak si vážím Vašeho uměleckého přínosu československé, respektive české kinematografii. Nemusím to zdůrazňovat, protože jsme o tom opakovaně hovořili.

celý článek »

Dopis prezidenta republiky předsedkyni Poslanecké sněmovny k novele zákona o ochraně ovzduší

Dokumenty, 8. 7. 2011

Vážená paní předsedkyně,

v příloze Vám zasílám k dalšímu opatření zákon ze dne 21. června 2011, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Jde o rozsáhlou, již dvacátou šestou novelu zákona o ochraně ovzduší, která opětovně a zcela určitě ne naposledy řeší hospodářský i environmentální dopad přimíchávání biosložky do pohonných hmot.

celý článek »

Kondolenční dopis prezidenta republiky paní Marii Sukové

Dokumenty, 7. 7. 2011

Vážená paní Marie,

       dovolte mi, abych Vám touto formou vyjádřil svou nejhlubší účast nad odchodem Vašeho pana manžela, kterého jsme – já i moje manželka – měli velmi rádi. Jeho odchod mě zasáhl stejně jako nemalou část české veřejnosti. Všichni cítíme, že s Josefem Sukem odchází celá jedna epocha našich kulturních dějin.

celý článek »

Prezident poblahopřál Petře Kvitové

Dokumenty, 2. 7. 2011

Prezident republiky Václav Klaus zaslal v sobotu dne 2. července 2011 blahopřání Petře Kvitové, která zvítězila ve finálovém utkání letošního Wimbledonu. (Text blahopřání naleznete uvnitř článku.)

celý článek »

Zdravice prezidenta republiky na slavnostním shromáždění Konfederace politických vězňů

Dokumenty, 29. 6. 2011

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo vlády, dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vás při příležitosti každoročního shromáždění Konfederace politických vězňů srdečně pozdravil a omluvil se, že kvůli oficiální návštěvě Slovenska nemohu být dnes s Vámi.

celý článek »

Dopis prezidenta republiky Václavu Havlovi

Dokumenty, 19. 6. 2011

Vážený a milý Václave,

       moc Ti děkuji za velmi hezké přání k mým narozeninám, které mě velmi potěšilo. Usmívám se Tvému výroku, že jsi pořád o těch pět let přede mnou a budu rád, když to ještě dlouho tak bude. Ten význam zdraví si už také začínám více a více uvědomovat. Dlouho jsem to podceňoval. Vím, že Ti není nejlépe a moc Ti přeji, aby se to co nejvíce a co nejrychleji zlepšovalo. Kdybys měl pocit, že by Tě potěšila má návštěva, rád bych za Tebou do Karlových Varů přijel.

celý článek »

Předmluva prezidenta republiky ke sborníku CEPu „Ronald Reagan – Sto let od narození“

Dokumenty, 9. 6. 2011

Sto let od narození Ronalda Reagana je výročím, na které by se nemělo zapomenout. Neudělal to ani CEP. Reaganovo osmileté prezidentství zásadním způsobem ovlivnilo celá 80. léta. Nemilosrdným postojem k Sovětskému svazu a jeho komunistickému impériu (které nazval říší zla) přispěl – spolu s britskou premiérkou Margaret Thatcherovou – k pádu komunismu více než kdokoli jiný. Odporem k rostoucím intervencím státu do ekonomiky přispěl k renesanci ekonomického liberalismu. Centrum pro ekonomiku a politiku na něj vzpomíná tímto sborníkem.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu