Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty


Gratulace prezidenta republiky Petře Kvitové k vítězství v Turnaji mistryň

Dokumenty, 30. 10. 2011

Milá Petro, s velkým napětím jsem sledoval Vaše dnešní dramatické a hlavně vítězné finále Turnaje mistryň. Dovolte mi, abych Vám pogratuloval k dalšímu velkému sportovnímu úspěchu. Vyhrát Turnaj mistryň, a to způsobem, který jste v Istanbulu předvedla nejenom ve finále, je opravdu úctyhodné. Přeji Vám hodně zdaru. Udělala jste nám všem velkou radost.

celý článek »

Kondolenční dopis prezidenta republiky paní Sabině Grušové

Dokumenty, 29. 10. 2011

Vážená paní Grušová, s hlubokým zármutkem jsem se dozvěděl o skonu Vašeho manžela, významného českého básníka a spisovatele, diplomata a politika, Jiřího Gruši. Váš manžel byl mým generačním druhem a vždy jsem si mimořádně cenil toho, že i v hezkých i v těch nejtěžších časech, které mu minulá desetiletí nabídla ve velmi pestré směsici, často dokázal prosadit svůj pronikavý talent na té straně společenského zápasu, se kterou jsem i já osobně dlouhodobě souzněl.

celý článek »

Zdravice prezidenta republiky delegátům 22. kongresu Občanské demokratické strany

Dokumenty, 22. 10. 2011

Vážení delegáti kongresu, dovolte mi, abych prostřednictvím Vašeho předsedy Petra Nečase pozdravil 22. kongres Občanské demokratické strany a jeho jednání popřál úspěch. Scházíte se v situaci, kterou ODS za dvacet let své existence dobře zná: V obtížné době nesete rozhodující vládní odpovědnost ve složité koalici.

celý článek »

Zdravice prezidenta republiky delegátům 2. sněmu TOP09

Dokumenty, 22. 10. 2011

Vážený pane předsedo, vážení delegáti, dovolte mi, abych Vám poděkoval za pozvání k účasti na jednání Vašeho dnešního sněmu. Nemohu se bohužel zúčastnit osobně, a proto mi dovolte, abych Vás alespoň touto formou pozdravil a popřál Vašemu jednání úspěch.

celý článek »

Předmluva prezidenta republiky ke sborníku CEPu „Viktor Dyk – osmdesát let od smrti“

Dokumenty, 9. 10. 2011

Osmdesát let od smrti Viktora Dyka - českého básníka, pravicového politika, poslance a později senátora za československou národní demokracii - je výročím, které by rozhodně nemělo zapadnout. Politickou práci nechápal Dyk jako pouhý prostředek sebeprezentace, ale jako úkol, jako poslání ve službě nadosobnímu národnímu ideálu. Centrum pro ekonomiku a politiku na něj vzpomíná novým sborníkem.

celý článek »

Dopis Mons. Dominika Duky prezidentovi republiky k Národní svatováclavské pouti

Dokumenty, 6. 10. 2011

Vážený pane prezidente,

       dovolte, abych Vám ze srdce poděkoval za Vaši přítomnost na Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi. Byla o to milejší, že jste přijel i přes zdravotní potíže, které Vás v posledních dnech provázely. Věřím, že pro Vás bude radostí a povzbuzením, že Vaše vystoupení bylo řadou věřících velmi kladně přijato. Zdůrazněním tradice, úcty k rodině a lásky k vlasti jste vyslovil přesně to, co církev hlásá a k čemu se hlásí.

celý článek »

Předmluva prezidenta ke knize doc. Zdeňka Koudelky „Prezident republiky“

Dokumenty, 4. 10. 2011

Čtenářům se po dlouhých desetiletích dostává do rukou ucelené pojednání o instituci prezidenta a o pravidlech, postupech a tradicích s ní v naší zemi spojených. První a až do této chvíle také poslední taková monografie vyšla v Praze roku 1934. Sepsali ji Emil Sobota, vrchní odborový rada a současně i správce knihovny Kanceláře prezidenta republiky, Jaroslav Vorel, přednosta politicko-právního odboru na ministerstvu národní obrany, Rudolf Křovák, přednosta legislativního odboru Kanceláře prezidenta republiky, a Antonín Schenk, osobní tajemník prezidenta Masaryka...

celý článek »

Dopis prezidenta republiky ministru zemědělství Ivanu Fuksovi

Dokumenty, 4. 10. 2011

Vážený pane ministře,

       na návrh předsedy vlády ze dne 4. října 2011, podle  čl. 74 ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, Vás dnešním dnem o d v o l á v á m z funkce ministra pověřeného řízením Ministerstva zemědělství.

celý článek »

Blahopřejný dopis prezidenta republiky Jiřímu Suchému

Dokumenty, 1. 10. 2011

Vážený pane Suchý,

       dovolte, abych Vám za sebe i za celou českou kulturní veřejnost poblahopřál k Vašemu významnému jubileu, k osmdesátým narozeninám. Přeji Vám především hodně sil, vnitřního klidu a spokojenosti, nepřetržité tvůrčí energie a dalších uměleckých úspěchů. Patříte k fenomenálním postavám českého divadla a písničkové tvorby. Doba divadla Semafor se stala pro celé poválečné generace něčím stejně významným, jako v předválečném období Osvobozené divadlo, na které jste v jiných, stejně obtížných podmínkách s Jiřím Šlitrem geniálně navázali.

celý článek »

Dopis prezidenta republiky ministru Karlu Schwarzenbergovi z 9. května 2011 - opět aktuální

Dokumenty, 5. 9. 2011

V Praze dne 9. května 2011

Vážený pane místopředsedo vlády,

pečlivě jsem prostudoval návrh Koncepce zahraniční politiky České republiky, který jsem obdržel z Ministerstva zahraničních věcí ČR. Koncepci považuji za věc důležitou, která by neměla být pouhým úřednickým, alibistickým textem, kopírující, některá současná bezobsažná politická hesla Evropské unie.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu