Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty


Předmluva prezidenta republiky ke sborníku CEPu „Kůrovcová kalamita – více než spor přírodovědců“

Dokumenty, 27. 12. 2011

Debata o kůrovcové kalamitě na Šumavě je více než jen spor údajných ochránců přírody, přírodovědců a lesníků. Zasahuje do společenské a politické roviny, a proto není divu, že se tato causa stala živou součástí obecné politické debaty. Na otázku, zda „kácet“ či „nekácet“, zná odpověď téměř každý. Centrum pro ekonomiku a politiku se rozhodlo jít hlouběji pod povrch problému a předkládá čtenářům nový sborník.

celý článek »

Odpověď prezidenta republiky na otázku Radiožurnálu k pozici České republiky vůči nedávnému bruselskému summitu

Dokumenty, 12. 12. 2011

Páteční summit EU s žádným plánem na řešení akutní evropské dluhové krize nepřišel. Pouze zformuloval obecný záměr na vytvoření jistého dlouhodobého rámce institucionálních změn, který sám o sobě žádný bezprostřední dopad na dnešní, rychle se prohlubující dluhovou krizi mít nemůže.

celý článek »

Odpověď prezidenta republiky na anketu Lidových novin „Kniha roku 2011“

Dokumenty, 17. 12. 2011

Za ediční počin nakladatelství dybbuk považuji vydání knihy Nikolaje Terleckého, česky píšícího Rusa, který do naší země přišel na počátku 20. let minulého století (aby v polovině 60. let odešel do Švýcarska), Don Kichot ze Sodomy, která popisuje dva tisíce let putování Lota po světě a jeho marné hledání někoho spravedlivého.

celý článek »

Dopis prezidenta republiky Milanu Svobodovi k udělení Zlaté plakety

Dokumenty, 9. 12. 2011

Vážený pane Milane Svobodo, dovolte mi, abych Vám u příležitosti Vašeho letošního životního jubilea udělil Zlatou plaketu prezidenta republiky. Toto ocenění věnuji osobnostem, které vynikly ve svém oboru, jejichž přínos je známý a uznávaný v celé naší společnosti, a navíc oslovily a obohatily i mne osobně. Vaše dlouhodobé působení na domácí i mezinárodní jazzové scéně v roli mimořádného pianisty, skladatele, dirigenta, pedagoga a iniciátora mnohých uměleckých projektů si toto uznání zaslouží.

celý článek »

Dopis prezidenta republiky Ing. Ladislavu Mravcovi k udělení Stříbrné plakety

Dokumenty, 9. 12. 2011

Vážený pane řediteli, milý Laco, u příležitosti Vašich dnešních 65. narozenin jsem se rozhodl udělit Vám jako výraz ocenění naší spolupráce a Vašeho dlouholetého působení v Kanceláři prezidenta republiky stříbrnou plaketu prezidenta republiky. Patříte stejně jako já k lidem, pro jejichž životní směřování byl zásadní prožitek z roku 1968. Ve Vašem případě znamenal i věznění z politických důvodů.

celý článek »

Předmluva prezidenta republiky ke knize prof. Tomšíka: „Ekonomie a zdravý rozum“

Dokumenty, 8. 12. 2011

Z pera předního českého ekonoma Vladimíra Tomšíka, viceguvernéra České národní banky a profesora financí na Vysoké škole ekonomické v Praze, vznikla – a to nejen v našem kontextu – zcela unikátní kniha. Je to pohled ekonoma, důsledně využívajícího instrumentarium moderní ekonomické vědy, na vybraná aktuální témata dnešní doby.

celý článek »

Kondolenční dopis prezidenta republiky Karlu Páralovi

Dokumenty, 2. 12. 2011

Vážený pane Párale,

      dovolte, abych Vám a Vaší manželce vyjádřil svou hlubokou soustrast nad úmrtím Vašeho otce, pana Karla Párala. Váš otec prožil dlouhý a velice pohnutý život. Mnohokrát za poslední léta jsem se s jeho jménem setkal a vždy jsem o něm slyšel jen slova plná úcty. Patřil mezi ty bývalé politické vězně, kteří svou zkušenost dokázali zprostředkovávat nám ostatním a trvale nám připomínat cenu svobody.

celý článek »

Kondolenční dopis prezidenta republiky paní Emilii Milerové

Dokumenty, 2. 12. 2011

Vážená paní Milerová,

       dovolte, abych Vám i celé Vaší rodině vyjádřil hlubokou účast v souvislosti s úmrtím Vašeho manžela. Pan Zdeněk Miler patřil k těm šťastným umělcům, jehož práce zlidověla a stala se všeobecně známou nejen v jeho vlasti, ale prakticky po celém světě. I to bylo jedním z důvodů, proč jsem mu udělil vysoké státní vyznamenání.

celý článek »

Dopis prezidenta republiky prezidentu Zambijské republiky ve věci tří zadržených českých občanů

Dokumenty, 25. 11. 2011

Vaše Excelence, dovolte mi, abych navázal na svůj dopis ze dne 21. října 2011, ve kterém jsem Vám blahopřál ke zvolení prezidentem Zambijské republiky a ve kterém jsem vyjádřil zájem nadále rozvíjet přátelské vztahy mezi našimi zeměmi. V regionu subsaharské Afriky náleží Zambie k tradičním přátelům České republiky, společně rozvíjíme spolupráci v mnoha oblastech a věnujeme se vládním projektům, zaměřeným na zemědělství, zdravotnictví a vzdělávání. Jsem rád, že naše vláda dlouhodobě poskytuje pro zambijské studenty stipendia ke studiu na vysokých školách v České republice.

celý článek »

Dopis prezidenta republiky předsedkyni Poslanecké sněmovny k důchodové reformě

Dokumenty, 24. 11. 2011

Vážená paní předsedkyně,

       v příloze Vám zasílám k dalšímu opatření zákon ze dne 6. listopadu 2011 o důchodovém spoření, zákon ze dne 6. listopadu 2011 o doplňkovém penzijním spoření a zákon ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu