Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty


Blahopřejný dopis prezidenta republiky Jeho Svatosti papeži Benediktovi XVI.

Dokumenty, 15. 5. 2012

Vaše Svatosti, dovolte, abych Vám touto cestou poblahopřál k životnímu jubileu a k dalším významným výročím, která si v tomto roce připomínáte. Předně Vám přeji pevné zdraví a dostatek síly pro pokračování ve Vašem mimořádně zodpovědném a důležitém úřadě. ...

celý článek »

Zdravice prezidenta republiky k 450. výročí obnovení pražského arcibiskupství

Dokumenty, 13. 5. 2012

Dějiny pražského arcibiskupství jsou úzce spojeny s dějinami českého státu a českého národa. Tato provázanost je přirozená a vyplývá z dějinného kontextu. Postavení instituce arcibiskupství jako respektovaného představitele církevního života sehrálo důležitou úlohu při utváření naší kultury, naší vzdělanosti a při vzniku tradičních hodnot, které v našem prostředí patří i dnes k uznávaným a respektovaným.

celý článek »

Blahopřejný telegram prezidenta republiky Françoisi Hollandovi ke zvolení do funkce prezidenta Francouzské republiky

Dokumenty, 7. 5. 2012

Vážený pane prezidente, dovolte, abych Vám jménem svým i jménem občanů České republiky srdečně poblahopřál k Vašemu zvolení prezidentem Francouzské republiky. Dnešní svět stojí před mnoha vážnými výzvami, v němž Francie a Vy osobně budete nepochybně hrát významnou roli. ...

celý článek »

Blahopřejný dopis prezidenta republiky Petru Jandovi

Dokumenty, 2. 5. 2012

Vážený a milý Petře, dovolte, abych Vám poblahopřál k Vašim krásným sedmdesátinám. Činím tak s radostí a současně trochu s úžasem, protože tento dospělý věk mně k Vám příliš nepasuje. Což myslím samozřejmě jako kompliment a uznání Vaši stálé vitality – nejen tvůrčí. ...

celý článek »

Předmluva prezidenta republiky ke sborníku CEPu "Domy s nulovou spotřebou energie"

Dokumenty, 17. 4. 2012

Členské státy EU budou muset podle směrnice Evropské unie do roku 2018 zajistit, aby nové a nově významně rekonstruované budovy užívané a vlastněné orgány veřejné moci byly budovami s tzv. téměř nulovou spotřebou energie. Do roku 2020 mají tuto podmínku splňovat dokonce úplně všechny nové budovy, včetně soukromých. Centrum pro ekonomiku a politiku reaguje na tuto další z iracionálních aktivit Evropské unie novým sborníkem.

celý článek »

Dopis prezidenta republiky Dominiku kardinálu Dukovi

Dokumenty, 11. 4. 2012

Vážený pane kardinále, v těchto dnech právě uplynuly dva roky od chvíle, kdy jste se ujal úřadu arcibiskupa pražského. Chtěl bych Vám za to, co jste za tyto první dva roky Vašeho fungování v tomto nesmírně významném úřadu vykonal, poděkovat jak za sebe osobně, tak ze své funkce prezidenta České republiky.

celý článek »

Blahopřání prezidenta Joachimu Gauckovi ke zvolení do funkce prezidenta

Dokumenty, 19. 3. 2012

Vážený pane prezidente, dovolte mi, abych Vám jménem občanů České republiky i jménem svým srdečně pogratuloval k Vašemu zvolení prezidentem Spolkové republiky Německo.

celý článek »

Zdravice prezidenta republiky účastníkům slavnostního zasedání Sokola

Dokumenty, 12. 3. 2012

Vážení účastníci slavnostního zasedání, protože dnes nemohu být s Vámi, dovolte, abych Vás alespoň touto formou pozdravil. 150 let od založení Sokola je nejen příležitostí toto už nesporně úctyhodné výročí oslavit, ale i příležitostí připomenout si význam sokolského hnutí pro naši zemi.

celý článek »

Předmluva prezidenta ke knize „Rok devátý“

Dokumenty, 5. 3. 2012

V knize „Rok devátý“, která navazuje na předcházející, svou strukturou podobné knihy, které vycházejí každoročně již od roku 2004 vždy v březnu, ve výročí mé první prezidentské inaugurace, je poměrně plasticky představen devátý rok mého prezidentování.

celý článek »

Soustrastný telegram prezidentovi Polské republiky

Dokumenty, 4. 3. 2012

Vážený pane prezidente,

s hlubokým pohnutím jsem přijal zprávu o tragickém železničním neštěstí, ke kterému došlo včera večer mezi Krakovem a Varšavou.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu