Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty


Zdravice prezidenta republiky k 450. výročí obnovení pražského arcibiskupství

Dokumenty, 13. 5. 2012

Dějiny pražského arcibiskupství jsou úzce spojeny s dějinami českého státu a českého národa. Tato provázanost je přirozená a vyplývá z dějinného kontextu. Postavení instituce arcibiskupství jako respektovaného představitele církevního života sehrálo důležitou úlohu při utváření naší kultury, naší vzdělanosti a při vzniku tradičních hodnot, které v našem prostředí patří i dnes k uznávaným a respektovaným.

celý článek »

Blahopřejný telegram prezidenta republiky Françoisi Hollandovi ke zvolení do funkce prezidenta Francouzské republiky

Dokumenty, 7. 5. 2012

Vážený pane prezidente, dovolte, abych Vám jménem svým i jménem občanů České republiky srdečně poblahopřál k Vašemu zvolení prezidentem Francouzské republiky. Dnešní svět stojí před mnoha vážnými výzvami, v němž Francie a Vy osobně budete nepochybně hrát významnou roli. ...

celý článek »

Blahopřejný dopis prezidenta republiky Petru Jandovi

Dokumenty, 2. 5. 2012

Vážený a milý Petře, dovolte, abych Vám poblahopřál k Vašim krásným sedmdesátinám. Činím tak s radostí a současně trochu s úžasem, protože tento dospělý věk mně k Vám příliš nepasuje. Což myslím samozřejmě jako kompliment a uznání Vaši stálé vitality – nejen tvůrčí. ...

celý článek »

Předmluva prezidenta republiky ke sborníku CEPu "Domy s nulovou spotřebou energie"

Dokumenty, 17. 4. 2012

Členské státy EU budou muset podle směrnice Evropské unie do roku 2018 zajistit, aby nové a nově významně rekonstruované budovy užívané a vlastněné orgány veřejné moci byly budovami s tzv. téměř nulovou spotřebou energie. Do roku 2020 mají tuto podmínku splňovat dokonce úplně všechny nové budovy, včetně soukromých. Centrum pro ekonomiku a politiku reaguje na tuto další z iracionálních aktivit Evropské unie novým sborníkem.

celý článek »

Dopis prezidenta republiky Dominiku kardinálu Dukovi

Dokumenty, 11. 4. 2012

Vážený pane kardinále, v těchto dnech právě uplynuly dva roky od chvíle, kdy jste se ujal úřadu arcibiskupa pražského. Chtěl bych Vám za to, co jste za tyto první dva roky Vašeho fungování v tomto nesmírně významném úřadu vykonal, poděkovat jak za sebe osobně, tak ze své funkce prezidenta České republiky.

celý článek »

Blahopřání prezidenta Joachimu Gauckovi ke zvolení do funkce prezidenta

Dokumenty, 19. 3. 2012

Vážený pane prezidente, dovolte mi, abych Vám jménem občanů České republiky i jménem svým srdečně pogratuloval k Vašemu zvolení prezidentem Spolkové republiky Německo.

celý článek »

Zdravice prezidenta republiky účastníkům slavnostního zasedání Sokola

Dokumenty, 12. 3. 2012

Vážení účastníci slavnostního zasedání, protože dnes nemohu být s Vámi, dovolte, abych Vás alespoň touto formou pozdravil. 150 let od založení Sokola je nejen příležitostí toto už nesporně úctyhodné výročí oslavit, ale i příležitostí připomenout si význam sokolského hnutí pro naši zemi.

celý článek »

Předmluva prezidenta ke knize „Rok devátý“

Dokumenty, 5. 3. 2012

V knize „Rok devátý“, která navazuje na předcházející, svou strukturou podobné knihy, které vycházejí každoročně již od roku 2004 vždy v březnu, ve výročí mé první prezidentské inaugurace, je poměrně plasticky představen devátý rok mého prezidentování.

celý článek »

Soustrastný telegram prezidentovi Polské republiky

Dokumenty, 4. 3. 2012

Vážený pane prezidente,

s hlubokým pohnutím jsem přijal zprávu o tragickém železničním neštěstí, ke kterému došlo včera večer mezi Krakovem a Varšavou.

celý článek »

Dopis prezidenta republiky řediteli českého zastoupení Konrad Adenauer Stiftung Hubertu Gehringovi

Dokumenty, 1. 3. 2012

Vážený pane řediteli, byl jsem šokován agenturní zprávou, že Konrad Adenauer Stiftung, jako hlavní sponzor konference Centra evropských studií při VŠE na téma Fiskální unie a směřování EU v kontextu dluhové krize, která je plánována na 7. března tohoto roku, oznámila organizátorům, že jestli nezruší účast předsedy strany Svobodných Petra Macha, neposkytne této akci slíbenou finanční podporu.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu