Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty


Kondolenční dopis prezidenta republiky paní Evě Jiránkové

Dokumenty, 8. 11. 2012

Vážená a milá paní Evo, s lítostí a smutkem jsem přijal zprávu o smrti Vašeho manžela Vladimíra Jiránka. Dovolte, abych Vám i celé Vaší rodině vyjádřil v této pro Vás těžké chvíli svou hlubokou účast. Nemusím Vám jistě zdůrazňovat, jak moc jsem si Vladimíra jako člověka i umělce vážil, za jak významnou postavu našeho kulturního i mediálního světa jsem ho považoval. Vyjádřil jsem to mnohokrát i veřejně, nejviditelněji patrně udělením státního vyznamenání. ...

celý článek »

Zdravice prezidenta delegátům 23. kongresu Občanské demokratické strany

Dokumenty, 3. 11. 2012

Vážený pane předsedo, vážení delegáti, děkuji za pozvání na Váš kongres, ale dnes odlétám na summit Evropská unie – Asie, který se koná v dalekém Laosu. Dovolte mi proto, abych Vás pozdravil alespoň touto formou. Přeji Vašemu jednání úspěch. Ten je potřebný vždy, ale v dnešní situaci pravděpodobně ještě více než kdykoli jindy. Těžké období prožívá evropský kontinent, se kterým jsme naším současným angažmá v Evropské unii svázáni v dobrém i zlém více, než tomu bylo kdykoli v minulosti.

celý článek »

President sent a letter of congratulations to Lady Thatcher

Dokumenty, 11. 10. 2012

Dear Lady Thatcher, It is my pleasure to congratulate you most sincerely, also on behalf of my wife Livia, on the occasion of your 87th birthday. I wish you sound health, much happiness and, may I also add, I wish you to stay cheerful and full of optimism. Several journalists have recently called me “the Margaret Thatcher of Central Europe”, which is very flattering for me because you are the politician I admire.

celý článek »

Dopis prof. Janu Koblasovi k udělení Plakety prezidenta republiky

Dokumenty, 2. 10. 2012

Vážený pane profesore, dovolte, abych Vám za sebe i za českou kulturní veřejnost poblahopřál k Vašemu významnému jubileu, k osmdesátým narozeninám. Přeji Vám hodně zdraví, štěstí, tvůrčích sil a uměleckých nápadů. Dovolte mi, abych Vám u této příležitosti udělil Plaketu prezidenta republiky. Toto ocenění věnuji osobnostem, které vynikly ve svém oboru, jejichž přínos je známý a uznávaný v celé naší společnosti, a navíc oslovily a obohatily i mne osobně.

celý článek »

Dopis prezidenta republiky lídrům stran vládní koalice ohledně zákona o církevních restitucích

Dokumenty, 29. 8. 2012

Vážený pane předsedo vlády, obracím se na Vás jako na předsedu jedné ze stran vládní koalice ve věci návrhu zákona o církevních restitucích, jímž se bude dne 4. září – po jeho neschválení Senátem – opětovně zabývat Poslanecká sněmovna. Návrh se stal předmětem nejen ostrého střetu mezi vládní koalicí a její parlamentní opozicí na politické scéně, ale i neméně ostré diskuse i nesouhlasu v médiích a v naší veřejnosti.

celý článek »

Dopis prezidenta arcibiskupovi pražskému Dominiku Dukovi a předsedovi Ekumenické rady církví Joelu Rumlovi

Dokumenty, 29. 8. 2012

Vážený pane kardinále, vážený pane předsedo Ekumenické rady církví, dovolte, abych Vás informoval o tom, že jsem předsedům stran vládní koalice zaslal dopis týkající se tématu církevních restitucí. Protože jde o mimořádně citlivou záležitost, která se na naší politické scéně navíc stala i předmětem předvolebních střetů, nerad bych, aby interpretace mého listu vyzněla jinak, než jak je myšlen.

celý článek »

Kondolenční dopis prezidenta republiky rodině zesnulého generála Sedláčka

Dokumenty, 27. 8. 2012

Vážená paní Vilímová, vážený pane Fleischere, stejně jako mnoho našich spoluobčanů jsem i já dnes přijal se zármutkem zprávu o úmrtí gen. Tomáše Sedláčka. Chtěl bych Vám a dalším členům Vaší rodiny vyjádřit svou upřímnou soustrast. Pan generál Sedláček byl příkladem vojenské důstojnosti, skutečným a pravým vojákem, z jehož slov i činů byla patrná zásadovost, věrnost a láska k vlasti a k armádě. Tak si ho budu jistě pamatovat nejen já, ale všichni ti, kteří měli možnost se s ním osobně setkat.

celý článek »

Předmluva prezidenta ke sborníku CEPu "Arabské jaro rok poté - Naděje, nebo zklamání?"

Dokumenty, 27. 8. 2012

Je „Arabské jaro“ výrazem touhy po svobodě, demokracii a lidských právech, nebo slouží k nastolení islamistických režimů? Přinese hospodářský rozvoj a modernizaci, nebo spíše stagnaci a zaostávání? Přispěje k míru a stabilitě, nebo jsou jeho produktem vnitřně rozpolcené státy, každodenní násilí, zhoršující se životní podmínky pro občany těchto zemí, nezaměstnanost, frustrace z nenaplněných očekávání a politická radikalizace? Tyto otázky nastoluje nový sborník Centra pro ekonomiku a politiku.

celý článek »

Blahopřání prezidenta Jaroslavu Kulhavému k zisku zlaté olympijské medaile

Dokumenty, 12. 8. 2012

Vážený pane Kulhavý, milý Jaroslave, dovolte mi, abych Vám poblahopřál k zisku zlaté olympijské medaile v závodu horských kol. Je úžasné, že jste si formu načasoval na správný okamžik a v dramatickém a nádherném finiši zvítězil. Završil jste tak zisk našich medailí na velmi úspěšných deset. Děkuji Vám za příkladnou reprezentaci naší země. Udělal jste nám na závěr olympijských her velkou radost.

celý článek »

Blahopřání prezidenta Davidu Svobodovi k zisku zlaté olympijské medaile

Dokumenty, 11. 8. 2012

Vážený pane Svobodo, milý Davide, blahopřeji Vám k obrovskému úspěchu, kterého jste dnes v Londýně dosáhl, k zisku zlaté olympijské medaile v moderním pětiboji. Bylo úžasné sledovat celý sobotní závod a o to radostnější pak bylo samotné vyvrcholení. Jsem moc rád, že Vás zastihla na této olympiádě skvělá forma a zvládl jste všechny disciplíny. Děkuji Vám za úspěšnou reprezentaci naší země.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu