Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty


Blahopřejný dopis Václava Klause Dominiku kardinálu Dukovi k narozeninám

Dokumenty, 23. 4. 2013

Vážený pane kardinále,

dovolte mi, abych Vám alespoň touto cestou pogratuloval k Vašim krásným sedmdesátým narozeninám. Přeji Vám především hodně zdraví, síly a životní energie ve Vaší nelehké funkci arcibiskupa pražského a primase českého.

celý článek »

Blahopřejný dopis Václava Klause Giorgiovi Napolitanovi ke znovuzvolení italským prezidentem

Dokumenty, 22. 4. 2013

Vážený pane prezidente,

s velkým zájmem jsem sledoval prezidentské volby ve Vaší zemi, ke které mám – jak víte – blízký vztah, stejně jako k Vám osobně.

Vím, že Vaše rozhodnutí přijmout kandidaturu i na druhé funkční období nemohlo být lehké, ale vím také, že za ním stojí Vaše autentická snaha o udržení stability Itálie v současné problematické politické situaci. Tato Vaše snaha si zaslouží uznání. Mandát, který jste ve volbách získal, si zaslouží gratulaci.

celý článek »

Odpověď Ladislava Jakla na dopis Tomáše Rotbauera

Dokumenty, 16. 4. 2013

Vážený pane Rotbauere,

z úřadu prezidenta republiky nám předali Váš dopis panu exprezidentovi Václavu Klausovi, k němuž na protest proti vyhlášené amnestii přikládáte medaili, kterou jste obdržel za zadržení pachatelů trestné činnosti.

Amnestie je sporným aktem vždy. Vždy totiž (a jinak to být u amnestie nemůže) odpouští tresty některým viníkům. Proto také byla vyhlášena až 15 let od té poslední. Amnestie však je legální nástroj, obsažený v našem ústavním pořádku, a tam obsažený je proto, aby se někdy použil. Prominutí a odpuštění totiž k naší civilizaci patří stejně jako právo a spravedlnost. ...

celý článek »

Předmluva prezidenta ke sborníku CEPu „Bankovní unie – Morální hazard evropských rozměrů?“

Dokumenty, 29. 3. 2013

V uplynulých měsících se v Evropské unii velmi riskantně a velmi nezodpovědně jedná o vytvoření dalšího zcela zbytečného EU projektu – bankovní unie. Ta chce usilovat o čtyři velmi problematické věci: o jednotný evropský bankovní dohled, o společný evropský systém pojištění vkladů, o společný evropský systém pro restrukturalizaci bankovního sektoru a o společná pravidla fungování bank.

celý článek »

Odpověď prezidenta na dopis Magdy Wagenknechtové Svobodové

Dokumenty, 15. 2. 2013

Vážená paní Wagenknechtová Svobodová, obdržel jsem od Vás dopis, ve kterém mi vyčítáte moji roli a komentáře v průběhu nedávno uskutečněných prezidentských voleb. Z Vašeho dopisu je zřejmé, že nejste spokojena s výsledkem těchto voleb a příčiny neúspěchu Vámi preferovaného kandidáta nepřičítáte ani z části jemu samotnému, ale mému údajnému vyhrocení kampaně, komentářům mých blízkých či lživé kampani ze strany vítěze voleb...

celý článek »

Sborník IVK č. 2: Dvacet let české měny

Dokumenty, 5. 2. 2013

V pořadí druhá publikace Institutu Václava Klause s titulem „Dvacet let české měny“ je věnována aktuálnímu výročí události, kterou si většinou ani příliš nevybavujeme, nijak si jí nepřipomínáme a její důsledky považujeme za zcela samozřejmé. Jde o unikátní ekonomickou, finanční, technickou a administrativní operaci, kterou bylo rozdělení původní československé měny a vznik samostatných národních měn.

celý článek »

Kondolenční dopis prezidenta republiky paní Danuši Daškové

Dokumenty, 4. 2. 2013

Vážená paní Dašková, s hlubokým zármutkem jsem vyslechl zprávu o skonu Vašeho manžela, pana Rudolfa Daška, v němž odešla do nenávratna zakladatelská osobnost zdejšího jazzu. Už v 60. letech jsem obdivoval Vašeho manžela na proslulých jazzových večerech ve Viole, a proto mě později už ani nepřekvapilo, že zakotvil ve špičkovém S+HQ u Karla Velebného. Já osobně jsem ho nejvíce sledoval v éře, kdy vystupoval spolu s J. Stivínem a kdy dosáhl věhlasu přesahujícího hranice naší země.

celý článek »

Sborník IVK č. 1: Spor o amnestii

Dokumenty, 24. 1. 2013

Institut Václava Klause společně s Centrem pro politiku a ekonomiku vydal sborník textů s názvem „Spor o amnestii“. Část A této publikace obsahuje plný text dílčí amnestie vyhlášené prezidentem republiky Václavem Klausem s účinností 2. ledna 2013. V části B jsou přetištěny novinové rozhovory a televizní prohlášení, která prezident učinil v souvislosti s vyhlášením amnestie a následnými politickými reakcemi. Část C obsahuje texty různých autorů, kteří se vyjadřují k problematice právě vyhlášené amnestie, a to nejen v rovině právní, ale i mediální, filozofické, politologické či historické.

celý článek »

Kondolenční dopis prezidenta republiky paní Miroslavě Koubové

Dokumenty, 21. 1. 2013

Vážená paní Koubová, dovolte mi, abych Vám a Vaší rodině vyjádřil svou nejhlubší soustrast s úmrtím Vašeho manžela pana profesora Karla Kouby, kterého jsem osobně velmi dobře znal. Váš manžel byl vynikajícím ekonomem, vysokoškolským učitelem a uznávanou osobností akademického i veřejného života, jehož myšlenky a dílo významně působily především v období Pražského jara v roce 1968 a po obnovení naší demokracie po listopadu 1989. Zažil nepřízeň minulého režimu, byl umlčován, ale přesto vždy zůstal vnitřně svobodnou a inspirující osobností. Vážil jsem si jej jako člověka i kolegy.

celý článek »

Dopis prezidenta republiky Janu Sechterovi k udělení Stříbrné plakety

Dokumenty, 19. 1. 2013

Vážený pane velvyslanče, dovolte mi, abych Vám v souvislosti s blížícím se závěrem svého funkčního období poděkoval za dlouholetou spolupráci a především za Vaše mimořádně kvalitní výkony ve funkci velvyslance v Polské republice, v zemi, která má pro nás klíčový význam a se kterou nás pojí nepřeberné množství vazeb na mnoha úrovních.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu