Klaus.cz


Hlavní strana » Články a eseje


Mýtus „tureckého nebezpečí“

Články a eseje, 10. 10. 2005

Dramatická jednání o zahájení či nezahájení přístupových rozhovorů Evropské unie s Tureckem obnažila něco zásadního: bohužel nikoli o Turecku, ale o nás samotných a o dnešní evropské krizi.

celý článek »

Intelektuálové a socialismus

Články a eseje, 29. 9. 2005

1. Pokládám za samozřejmé, že čtenáři znají mírně provokativní (protože nemilosrdně zobecňující), ale velmi vlivný a významný, 56 let starý článek „Intelektuálové a socialismus“.

celý článek »

Využijme „období reflexe“ pro vymezení jiné Evropské unie

Články a eseje, 16. 7. 2005

Evropskou radou jsme byli v polovině června z Bruselu vyzváni, abychom se v nastávajícím „období reflexe“ vyjádřili k dalšímu směřování evropské integrace. Pusťme se do toho. Je pro to mnoho důvodů, které vyvolala v posledním dvacetiletí proběhlá akcelerace procesu evropské integrace.

celý článek »

Karikování mých názorů pokračuje

Články a eseje, 30. 6. 2005

Minulý týden jsem na pozvání předsedy Akademie věd, prof. Pačese, navštívil biologické a chemické ústavy Akademie. Při nesmírně milé a přátelské, téměř tříhodinové návštěvě jsme se dotkli i problematiky financování vědy.

celý článek »

Evropská identita jako další slepá třetí cesta? - Na okraji eseje E. Ottolenghiho

Články a eseje, 16. 6. 2005

V současnosti tak dramaticky schvalovaná (či neschvalovaná) Evropská ústava je mimo veškerou pochybnost založena na hypotéze existence evropské identity, která přesahuje národní identitu jednotlivých členských států EU či je těmto národním identitám nadřazena.

celý článek »

Mým nesmiřitelným euro-oponentům

Články a eseje, 13. 6. 2005

V dnešní době se nám už na hromadily první zkušenosti z naší domácí, tak typicky české diskuse návrhu Ústavy Evropské unie. Politici poskytují rozhovory, píší články, některým z nich dokonce vycházejí i knihy, došlo k prvním urážkám i k velmi neomaleným osobním útokům.

celý článek »

Už je třeba říci rozhodné NE!

Články a eseje, 6. 6. 2005

Už 15 let si ukládám bobříka mlčení nad články Emanuela Mandlera, tohoto nesmírně publikujícího i publikovaného autora. Bylo to asi hlavně proto, že jsem nechtěl oslabovat jeho zásluhy ze šedesátých let o časopisy Dějiny a současnost a Tvář, tedy o časopisy, které tak zásadním způsobem v mnoha oborech pozměnily naše domácí diskuse – od literární kritiky až po historii či další společensko-vědní obory.

celý článek »

NGO-ismus versus bohulibé aktivity nevládních institucí

Články a eseje, 28. 5. 2005

Název článku je možná pro leckterého z čtenářů málo srozumitelný, ale v této terminologii už se – bohužel – rozvinula debata o mém stručném vystoupení na summitu Rady Evropy ve Varšavě, které – mám strach – většina našich diskutujících stejně nečetla.

celý článek »

Přelud svobody jako soudobý realismus?

Články a eseje, 20. 5. 2005

Ti z nás, kterým pojem „Přelud svobody“ evokuje jedinečné dílo geniálního španělského filmového tvůrce Louise Buňuela (španělsky El Fantasma de la Libertad), si jistě vybaví sžíravý sarkasmus jeho surrealistického pohledu na svět, ve kterém se pod nánosem návyků a floskulí beznadějně si odcizených lidí, neschopných skutečného porozumění a dokonce i obyčejné komunikace, postupně vytrácí autenticita lidské svobody.

celý článek »

Na okraj varšavského summitu Rady Evropy: Rodí se pro Radu Evropy nový úkol?

Články a eseje, 17. 5. 2005

Rada Evropy byla první významnou institucí starého kontinentu, která nám – krátce po pádu komunismu – nabídla členství a která nás, jako plnoprávné členy, přijala.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu